Polski (Polish)

Polski (Polish)

Koronawirus (COVID-19) i lekcje na czasy końca
March 31, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy pandemia COVID-19 ogarnęła świat, wielu zapytuje, jakie jest powiązanie pomiędzy owym kryzysem a wydarzeniami czasów końca opisanych w księdze Apokalipsy.

Read More
Czym są wirusy i skąd się wzięły?
March 17, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19, postanowiłem napisać coś na temat wirusów: czym są i skąd się wzięły?

Wirusy to zakodowane informacje, które infekują rozmaite układy organizmu i wykorzystują ich funkcje do replikowania się.

Read More
Boży a bezbożny feminizm
February 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Na początku Bóg stworzył bezgrzeszną doskonałość. Adam i Ewa byli stworzeni jako równi sobie – by żyć w doskonałej harmonii i wzajemnej miłości, a nie by górować jedno nad drugim.

Read More
Jak czytać i rozumieć Biblię?
February 11, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wielu naszych czytelników szuka lepszych metod i zasad studiowania Biblii, więc podajemy tu kilka pomocnych wskazówek.

Read More
W jaki sposób ‘miłować bliźniego’?
February 4, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Każdy, kto w swoim życiu objawia Boży charakter i czci Jezusa jako Syna Bożego, żyje w harmonii, jedności, i w wypełnionej miłością społeczności z Bogiem. W ten sposób zostaliśmy prawdziwie przemienieni z istot kierowanych i motywowanych samolubstwem, w kompletnie uzdrowione dzieci Boże motywowane i zasilane miłością pochodzącą od Boga. Bóg jest miłością, a ci, co trwają w miłości oraz ukazują ją w życiu, żyją w harmonii i jedności z Bogiem, a Bóg z nimi. Tym sposobem – poprzez wspólnotę miłości – prawdziwy Boży charakter miłości udoskonala się pośród nas. A ponieważ zostaliśmy przywróceni do pełnej jedności z Nim i jesteśmy jak On sercem, umysłem i charakterem, staniemy bez obaw przed Jego obliczem.

Read More
Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 2)
December 18, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Po opublikowaniu bloga Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 1), otrzymałem sporo komentarzy wyrażających sprzeciw i zastrzeżenia. Tym, którzy przysłali swoje uwagi i obiekcje – Dziękuję!

Read More
Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 1)
December 11, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno otrzymałem list od czytelnika, który za wszelką cenę stara się ukazać Boga w jak najprawdziwszym i najlepszym świetle – jako Boga miłości. Stanowczo nie zgadza się z moim poglądem, że w czasach Starego Testamentu Bóg używał czasami swej mocy, aby położyć ludzi do grobu w celu zachowania otwartej drogi dla Mesjasza.

Read More
Niebiańska Świątynia oraz Sąd Śledczy
December 2, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ADS) został założony nie tylko na podłożu wiary w rychły powrót Pana Jezusa, ale także na przekonaniu, że kościół powołany jest do specjalnej misji przekazania światu szczególnego poselstwa w ramach przygotowania go na Drugie Przyjście Chrystusa.

Read More
Biblia a kwestia sądu
December 2, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kiedy słyszysz, jak kaznodzieja mówi o sądzie, jakie obrazy przychodzą Ci na myśl? Czy wyobrażasz sobie niebiański trybunał, gdzie na tronie zasiada Bóg albo Chrystus, gdzie księgi zostają otwarte, oskarżenia przedłożone, a Jezus sprawdza w rejestrach, kto zastosował ofiarę jego ‘krwi’ do swego indywidualnego rachunku?

Read More
Metoda konsolidacji dowodów do ustalania prawdy
November 5, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Come and Reason Ministries od wielu lat posługuje się metodą konsolidacji dowodów do ustalania prawdy oraz szeroko naucza, jak ją stosować. Niedawno jednak zorientowałem się, że nie zamieściliśmy na stronie internetowej wyjaśnienia, na czym owa metoda polega, ani odnośników dokumentujących jej natchnione pochodzenie. Przedstawiam to w niniejszym blogu.

Read More
Dni Noego a obecne zmiany klimatu
October 23, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus powiedział: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (UBG, Ewangelia Mateusza 24:37)

Uważni badacze Słowa Bożego zauważają różnego rodzaju bliskie podobieństwa pomiędzy naszym światem a sytuacją w czasach Noego, gdy grzech, deprawacja, bezprawie i przemoc były na porządku dziennym. (Księga Rodzaju 6:5-11).

Read More
Verified by MonsterInsights