Polski (Polish)

Polski (Polish)

Kwestia kary – część 3
April 25, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jeśli Bóg nie wymierza kary, jeśli Bóg rzeczywiście interweniuje na naszą korzyść w sprawie niszczycielskiej natury grzechu i jeśli po prostu ‘daje grzesznikom odejść’; grzesznicy natomiast giną w wyniku własnego, nieuleczonego stanu – to jak zrozumieć teksty w Biblii mówiące o ogniu, siarce, piekle, paleniu, itd.?

Read More
Kwestia kary – część 2
April 18, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jeśli więc Bóg nie zajmuje się nakładaniem kar, sprawianiem bólu, zadawaniem cierpienia i śmierci nienawróconym grzesznikom, to co Bóg robi z grzesznikami? Co Bóg robi z tymi, którzy są zarażeni grzechem ale nie pozwalają Bogu, by ich uzdrowił?

Read More
Kwestia kary – część 1
April 11, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Podróżując po kraju i przedstawiając zasady wiary chrześcijańskiej, na jakich opiera się proces uzdrawiania umysłu, zauważyłem, że ciągle pojawia się u słuchaczy to samo pytanie.

Read More
Chrystus wstawia się przed Ojcem
March 22, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Otrzymałem od słuchaczki prośbę o wytłumaczenie wypowiedzi pewnej chrześcijańskiej autorki. Pisze ona w emailu: Słucham na Internecie Waszych dyskusji na lekcjach Szkoły Sobotniej, i są one dla mnie wielkim błogosławieństwem. Jednak mamy tu cytat mówiący, że Jezus wstawia się za nami przed Ojcem – jak to zrozumieć?

Read More
Remisja grzechu
January 11, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Według Prawa wszystko oczyszcza się krwią, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia [remisji / wyzwolenia / uwolnienia / wolności]. (Hebrajczyków 9:22)

Read More
Prawda o Bogu
November 30, 2007 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Cały świat chrześcijański wyznaje, że Bóg jest naszym kochającym Ojcem, który umiłował nas tak bardzo, że posłał swego jedynego Syna, aby nas zbawił kosztem własnego życia. Chociaż jest to absolutnie prawdą, to czy my, chrześcijanie, harmonizujemy wszystkie nasze nauki z tą prawdą, czy też pozwoliliśmy, by błędne przekonania o Bogu wkradły się do naszych umysłów, serc, doktryn

Read More