Polski (Polish)

Polski (Polish)

Chrystus – nasz Zastępca
November 10, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy mógłbym otrzymać obszerniejszą odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób Jezus stał się naszym ‘zastępcą’?”

Read More
Czy Grzech Zanieczyszcza Świątynię? (Część 2)
September 27, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W tym blogu kontynuować będziemy temat dyskutowany w poprzednim tygodniu i spróbujemy wyjaśnić pozostałe pytania z poniższego listu. Doktorze Jennings, Zacząłem czytać Pana artykuł Kwestia śmierci Chrystusa (część 2), który bardzo mnie zainteresował, gdyż nigdy nie postrzegałem problemu grzechu w ten sposób. Chciałbym jednak zadać kilka pytań: Na przykład, w czasach Starego Testamentu, kiedy ktoś przynosił baranka do świątyni i wyznawał

Read More
Czy Grzech Zanieczyszcza Świątynię? (Część 1)
September 26, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kiedy ktoś przynosił baranka do świątyni i wyznawał swoje grzechy na głowę zwierzęcia, czy te grzechy nie były przenoszone bezpośrednio do świątyni? I czy Jan Chrzciciel nie powiedział, „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”?

Read More
Kwestia śmierci Chrystusa (część 2)
September 12, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W reakcji na ostatni blog Kwestia śmierci Chrystusa (część 1) otrzymałem następujący list od chrześcijańskiego autora, zawierający wiele cytatów. Ze względu na ograniczenie miejsca, przytaczam tyko jeden z nich.

Read More
Kwestia śmierci Chrystusa (część 1)
September 5, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wczoraj po raz pierwszy słuchałem jednej z Pana lekcji [Szkoły Sobotniej] i zdziwiło mnie kilka rzeczy, które usłyszałem. Po pierwsze, dlaczego stwierdzenie w kwartalniku, które mówi: „Chrystus zmarł za nasze grzechy” miałoby być niepoprawne? Jest to przecież cytat bezpośrednio z Pisma Świętego:

Read More
Czy Chrystus umarł ‘drugą śmiercią’?
August 8, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czytałem niedawno artykuł w chrześcijańskim czasopiśmie, w którym autor twierdził, że Chrystus zmarł drugą śmiercią. Czy słyszałeś o tej teorii? Czy w ogóle słyszałeś coś na temat drugiej śmierci? Czy potrafisz określić, czym właściwie jest druga śmierć?

Read More
Kwestia kary – część 3
April 25, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jeśli Bóg nie wymierza kary, jeśli Bóg rzeczywiście interweniuje na naszą korzyść w sprawie niszczycielskiej natury grzechu i jeśli po prostu ‘daje grzesznikom odejść’; grzesznicy natomiast giną w wyniku własnego, nieuleczonego stanu – to jak zrozumieć teksty w Biblii mówiące o ogniu, siarce, piekle, paleniu, itd.?

Read More
Kwestia kary – część 2
April 18, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jeśli więc Bóg nie zajmuje się nakładaniem kar, sprawianiem bólu, zadawaniem cierpienia i śmierci nienawróconym grzesznikom, to co Bóg robi z grzesznikami? Co Bóg robi z tymi, którzy są zarażeni grzechem ale nie pozwalają Bogu, by ich uzdrowił?

Read More
Kwestia kary – część 1
April 11, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Podróżując po kraju i przedstawiając zasady wiary chrześcijańskiej, na jakich opiera się proces uzdrawiania umysłu, zauważyłem, że ciągle pojawia się u słuchaczy to samo pytanie.

Read More
Chrystus wstawia się przed Ojcem
March 22, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Otrzymałem od słuchaczki prośbę o wytłumaczenie wypowiedzi pewnej chrześcijańskiej autorki. Pisze ona w emailu: Słucham na Internecie Waszych dyskusji na lekcjach Szkoły Sobotniej, i są one dla mnie wielkim błogosławieństwem. Jednak mamy tu cytat mówiący, że Jezus wstawia się za nami przed Ojcem – jak to zrozumieć?

Read More
Dziesięć Przykazań – w jakim celu?
January 30, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Całymi latami sam również uważałem, że Dziesięć Przykazań istniało przed zaistnieniem grzechu. Wielu uzasadnia taki pogląd logiką, że gdyby nie było wówczas prawa, nie mogłoby ono zostać naruszone, a zatem nie zaistniałby grzech. Ogólnie mówiąc, takie rozumowanie jest zupełnie słuszne:

Read More
Remisja grzechu
January 11, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Według Prawa wszystko oczyszcza się krwią, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia [remisji / wyzwolenia / uwolnienia / wolności]. (Hebrajczyków 9:22)

Read More