Български (Bulgarian)

Български (Bulgarian)

ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА
March 30, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Проблемите в нашите взаимоотношения – разделенията в църквите, общностите и семействата – често идват, когато придаваме голямо значение на дребните вярвания.

Read More
ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ДА СМЕ ИСКРЕНИ?
February 23, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Много пъти са ме питали дали искреността е достатъчна, дали наистина е без значение в какво вярва човек, стига да е искрен в убежденията си.

Read More
БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – втора ЧАСТ
February 2, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Едно от най-честите твърдения, които безбожниците правят, за да развият своя разказ, е, че нарастващият CO2 в атмосферата от използването на изкопаеми горива от човека води до промяна на климата по такъв начин, че да унищожи обитаеми земи, да доведе до издигане на океаните и направи планетата пустош. Но всъщност е точно обратното.

Read More
БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ПЪРВА ЧАСТ
January 26, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Божието обещание е, че нашият климат и сезони ще продължат стабилно до второто пришествие на Христос, но лъжата на Сатана, фалшивият разказ на този покварен свят, е тази за „промяната на климата“, климатичното бедствие, края на човешкия живот чрез унищожаване на климата.

Read More
ВРЕМЕТО, В КОЕТО БОГ ИЗПРАЩА СВОЯ СИН
November 10, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Кое прави времето подходящо за въплъщението на Исус? Защо според вас Бог е чакал хиляди години, за да изпълни обещанието си да изпрати нашия Спасител? (Битие 3:15).

Read More
КРОТОСТТА НЕ Е СЛАБОСТ
April 23, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

няма по-добър пример за контраста между кротост и слабост от този на Исус и Пилат Понтийски.

Read More
ЗНАМЕТО И СЪБОТАТА
April 21, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

съботата е като едно знаме. Нека в този нагледен пример разгледаме приликите между националното знаме и съботата.

Read More
ИМА ЛИ  “СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА”?
March 3, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Обсъждайки идеята за “справедливата война” в този блог, ние говорим само и именно за война – не за полицейски действия, като например използване на властта за ограничаване на отделни лица от извършване на престъпления срещу други хора, а за реални военни действия върху или между групи хора, племена, нации и държави.

Read More
Може ли да е толкова лесно?
February 16, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Всички описани случаи с пациенти в тази книга са действителни. Променени са имената и идентифициращата информация, с цел защита поверителността на данните.

Read More
КАК ИСУС УНИЩОЖАВА ПЛЪТСКАТА ПРИРОДА
January 20, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Получих имейл от един любезен вярващ, който цени наказателния/юридическия модел на спасението и поставя под въпрос изцелителния модел, който представяме в нашето служение Come and Reason.

Read More
ЗАПАЗВАНЕ НА ВЯРАТА В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
January 6, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

В тези последни дни копнеете ли да бъдете причислени към светиите от последното време, описани като “тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова”? (Откровение 14:12).

Read More
Бог, изявен в Христос
December 20, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Бог, изявен в ХристосВ този блог ще направим задълбочен анализ на една проницателна статия, написана от Е. Г. Уайт, озаглавена “Бог, изявен в Христос”

Read More
Verified by MonsterInsights