Български (Bulgarian)

Български (Bulgarian)

ВРЕМЕТО, В КОЕТО БОГ ИЗПРАЩА СВОЯ СИН
November 10, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Кое прави времето подходящо за въплъщението на Исус? Защо според вас Бог е чакал хиляди години, за да изпълни обещанието си да изпрати нашия Спасител? (Битие 3:15).

Read More
КРОТОСТТА НЕ Е СЛАБОСТ
April 23, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

няма по-добър пример за контраста между кротост и слабост от този на Исус и Пилат Понтийски.

Read More
ЗНАМЕТО И СЪБОТАТА
April 21, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

съботата е като едно знаме. Нека в този нагледен пример разгледаме приликите между националното знаме и съботата.

Read More
ИМА ЛИ  “СПРАВЕДЛИВА ВОЙНА”?
March 3, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Обсъждайки идеята за “справедливата война” в този блог, ние говорим само и именно за война – не за полицейски действия, като например използване на властта за ограничаване на отделни лица от извършване на престъпления срещу други хора, а за реални военни действия върху или между групи хора, племена, нации и държави.

Read More
Може ли да е толкова лесно?
February 16, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Всички описани случаи с пациенти в тази книга са действителни. Променени са имената и идентифициращата информация, с цел защита поверителността на данните.

Read More
КАК ИСУС УНИЩОЖАВА ПЛЪТСКАТА ПРИРОДА
January 20, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Получих имейл от един любезен вярващ, който цени наказателния/юридическия модел на спасението и поставя под въпрос изцелителния модел, който представяме в нашето служение Come and Reason.

Read More
ЗАПАЗВАНЕ НА ВЯРАТА В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ
January 6, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

В тези последни дни копнеете ли да бъдете причислени към светиите от последното време, описани като “тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова”? (Откровение 14:12).

Read More
Бог, изявен в Христос
December 20, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Бог, изявен в ХристосВ този блог ще направим задълбочен анализ на една проницателна статия, написана от Е. Г. Уайт, озаглавена “Бог, изявен в Христос”

Read More
НАЙ-СВЯТОТО МЯСТО: МЕТАФОРА ЗА НАШИТЕ УМОВЕ
December 16, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Светилището разкрива и уроци за нашите индивидуални духовни храмове, за възстановяването на Божия образ в нас и за изцелението на нашия ум. Нека да разгледаме по-отблизо тази идея.

Read More
ГРАДЕНЕ ВЪРХУ СКАЛА
November 8, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Спомням си, че като дете пеех “Мъдрият човек построи къщата си върху скала”.  Песента се основава на притчата на Исус в седма глава от Евангелието на Матей и предава духовна реалност, използвайки нагледния урок за строеж на къщи със здрави основи. И така, каква е реалността, която притчата проповядва, и истинското й приложение в нашия живот?

Read More
ОСВЕЩАВАНЕ ЧРЕЗ ВЯРА
September 16, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

В блог статията ми “Оправдание чрез вяра” научихме невероятнo добрата новина, че чрез живота и жертвата на Исус Христос Бог действително поправя сърцата и умовете ни в съответствие със Своите закони на дизайна, възстановявайки у нас любовта и доверието в Него!

Read More
ОПРАВДАНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА
September 9, 2021 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Писанието ни казва, че “праведният ще живее чрез вяра” (Римляни 1:17).

Но кои са праведните? И как човек може да стане праведен?

Read More