Български (Bulgarian)

Български (Bulgarian)

Законите на дизайна на Бога
September 4, 2019 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Когато потърсите думата „закон“ в речника, обикновено ще намерите повече от 20 различни определения, но те се разделят на две основни категории:

1) измислени правила, които изискват прилагане (например данъчни закони);

2) принципи или протоколи, върху които е изградена реалността (напр. законите на физиката)

Read More
Съботата – наложено правило или замисъл за животa?
January 1, 2019 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Имам много приятели, които са възпитани като адвентисти от седмия ден и са научени да спазват библейската събота от залез слънце петък вечер до залез слънце в събота – същите часове на съботата, които еврейският народ ползва. Но много от тях осъзнават, че денят се е превърнал за тях във време на ограничение, в ден, изпълнен със списъци на всички неща, които не могат да правят.

Read More
Седем нива на морално развитие
June 11, 2016 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

НИВО 1 – Награда и наказание

Правилното и грешното се определя от този, който притежава властта да управлява чрез заплаха от наказание и надежда за награда. Милостта (пропускането да накажеш) на това ниво се приема като слабост, а не като нещо морално. Това е нивото, на което древният Израел действа по време на египетското робство. Те правят, каквото им казват техните господари, за да избегнат наказанието

Read More
Защо 10 заповеди?
January 31, 2009 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

„Объркан съм относно разликата между Божия закон и природните закони или Десетте заповеди и природните закони, за които сте говорили в миналото.
Можете ли по прост начин да обясните разликата между тях? Вярвам, че Десетте заповеди са били на небето и преди греха и че грехът е нарушение на тези заповеди. Греша ли?

Read More
Продължават ли да грешат християните?
December 19, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

„Въпросът ми е относно „съгрешаването“. Йоан казва: „Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава (в активното сегашно продължително време); никой, който съгрешава (в активното сегашно продължително време), не Го е видял, нито Го е познал“

Read More
Сигурността в спасението
December 5, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Въпросът ми е относно увереността на човек в спасението му. Въз основа на вашия модел за спасението, за разлика от общоприетото или традиционното му възприемане като един юридически акт, кога човек може да бъде сигурен, че е спасен?

Read More
Христос нашият Заместник
November 21, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Моля Ви, отговорете ми на въпроса как Исус е станал наш Заместник? Благодаря. E.Х.

Read More
Любов и граници
November 7, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

“Бях благословен от вашия семинар на тема „Изцеление на ума”. Предефинирането на определението за безусловна любов в светлината на закона за свободата поражда въпроси в съзнанието ми за това каква е нашата отговорност един към друг.

Read More
Умря ли Христос с „втората смърт“?
August 8, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Наскоро прочетох в християнско списание, че Христос е умрял с втората смърт. Чували ли сте някога тази теория? Чували ли сте изобщо, че според Библията ще има втора смърт? Можете ли да обясните какво всъщност е втората смърт?

Read More
Вяра и чудеса
July 25, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

По време на първата ми година в колежа, един четвъртък сутрин се случи нещо необичайно, в резултат на което по време на сутрешната молитва всички ученици се изправихме лице в лице с въпроса за вярата и чудесата.

Read More
Истината, воденичен камък и морето
June 28, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

В сряда, 25 юни 2008 г., върховният съд на САЩ реши, че не е законно да се екзекутира някой за изнасилване на дете. Заключава се, че екзекуцията e жестоко и необичайно наказание и като такова е противоконституционно.

Read More
Страхът е за децата
May 30, 2008 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Наскоро чух редица проповеди, които описват Бога като ядосан, представяха Го като гневен, заплашващ и наказващ. Тези проповеди говорeха за такъв Бог, Който убива, изпраща огън от небето, като Бог, Който изгаря и посича хората

Read More