Polski (Polish)

Polski (Polish)

Gniew Boży A Gniew Szatana
January 25, 2024 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Buntując się przeciw Bogu, ludzie dobrowolnie ściągają na siebie Jego gniew. Gniew Boży polega na tym, że szanując wolną wolę człowieka, Bóg zezwala mu doświadczyć tego, czego pragnie — uwolnienie się od Boga, Jego praw na życie oraz Jego miłosiernej i uzdrawiającej obecności i mocy.

Read More
Jak miłować samego siebie?
January 18, 2024 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czasami trudno jest zauważyć różnicę pomiędzy postępowaniem kogoś, kto miłuje siebie samego według zasad biblijnych, a kogoś kto kieruje się jedynie egoistycznymi motywami.

Read More
Wypaczanie Umysłów
October 19, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

To, co widzimy w dzisiejszym świecie, to wykładniczy wzrost ataków na nasze umysły, atak na indywidualność, podważanie racjonalnego myślenia i celowe zepsucie umysłów. W jaki więc sposób umysły ulegają zepsuciu?

Read More
Wokeizm, Transgenderizm I Pranie Mózgów W Usa
September 14, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Ponieważ atak na racjonalne myślenie i obiektywną realistyczność nie słabnie, chciałbym tu przedstawić jedną z kluczowych praktyk wokeizmu — celowe stawianie ludzi w sytuacji bez wyjścia, by pod presją skłonić ich do mówienia i robienia tego, czego sobie życzy wokeizm, pod groźbą kary za niepodporządkowanie się.

Read More
Jak Autentyczne Jest Twoje Chrześcijaństwo?
September 7, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus wzywa każdego człowieka, który stoi po stronie prawdy, ze zwodniczych, sztucznych, pozornych systemów karno-prawnych tego świata do swojego królestwa prawdy, miłości i wolności.

Read More
Kontrast Pomiędzy Bogiem a Szatanem
August 31, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy kiedykolwiek usiadłeś i naprawdę kontemplowałeś kontrasty między atrybutami Boga i Szatana?

Read More
Jak Chrześcijanie Będą Kuszeni, Aby Zdradzić Jezusa
June 22, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lojalność wobec Jezusa lub zdrada Jezusa nie dotyczą przede wszystkim doktryny, publicznych poświadczeń, przynależności wyznaniowej czy praktyk religijnych – chodzi o metody, które stosujemy w sposobie życia i traktowania innych. Czyj charakter, metody, zasady i prawo stanowią podstawę naszych działań i postępowania: Boga czy Szatana?

Read More
Tożsamość A Kult Własnej Osoby
October 27, 2022 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy poddajemy się Jemu umysłem, ciałem i duchem i powierzamy Mu nasze życie, przyszłość i dobrobyt? A może odrzucamy boską prawdę i rzeczywistość i zastępujemy je naszymi uczuciami, samolubnymi pragnieniami i ostatecznie uwielbieniem siebie?

Read More
Czy To Naprawdę Może Być Tak Proste?
February 16, 2022 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lekarz psychiatra Timothy R. Jennings ujawnia także wiele subtelnych taktyk szatana, które kolidują z Bożym planem przywrócenia umysłu do pełnej sprawności psychicznej.

Read More
Cztery Sądy
July 22, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo „sąd”? Czy myślisz o procesie sądowym – sali sądowej z oskarżycielem i obrońcami; ława przysięgłych złożona z rówieśników; przedstawienie zeznań naocznych świadków, poszlak i dowodów kryminalistycznych; i sędzia nadzorujący postępowanie?

Read More
KAŻDY NA ŚWIECIE DOKONA WYBORU
July 1, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że każda osoba na świecie dokona wyboru za lub przeciw Chrystusowi przed Jego powrotem?

Read More
CHRZEŚCIJANIE A ISTOTY POZAZIEMSKIE: OSZUSTWA SZATANA W CZASACH KOŃCA
June 17, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy w czasach, w których większość ludności świata zdaje się ufać nauce bardziej niż Bogu lub Biblii, prorocze ostrzeżenie Jezusa objawi się w sposób niereligijny?

Read More
Verified by MonsterInsights