Polski (Polish)

Polski (Polish)

Wypaczanie Umysłów
October 19, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

To, co widzimy w dzisiejszym świecie, to wykładniczy wzrost ataków na nasze umysły, atak na indywidualność, podważanie racjonalnego myślenia i celowe zepsucie umysłów. W jaki więc sposób umysły ulegają zepsuciu?

Read More
Jak Autentyczne Jest Twoje Chrześcijaństwo?
September 7, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus wzywa każdego człowieka, który stoi po stronie prawdy, ze zwodniczych, sztucznych, pozornych systemów karno-prawnych tego świata do swojego królestwa prawdy, miłości i wolności.

Read More
Kontrast Pomiędzy Bogiem a Szatanem
August 31, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy kiedykolwiek usiadłeś i naprawdę kontemplowałeś kontrasty między atrybutami Boga i Szatana?

Read More
Jak Chrześcijanie Będą Kuszeni, Aby Zdradzić Jezusa
June 22, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lojalność wobec Jezusa lub zdrada Jezusa nie dotyczą przede wszystkim doktryny, publicznych poświadczeń, przynależności wyznaniowej czy praktyk religijnych – chodzi o metody, które stosujemy w sposobie życia i traktowania innych. Czyj charakter, metody, zasady i prawo stanowią podstawę naszych działań i postępowania: Boga czy Szatana?

Read More
Tożsamość A Kult Własnej Osoby
October 27, 2022 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy poddajemy się Jemu umysłem, ciałem i duchem i powierzamy Mu nasze życie, przyszłość i dobrobyt? A może odrzucamy boską prawdę i rzeczywistość i zastępujemy je naszymi uczuciami, samolubnymi pragnieniami i ostatecznie uwielbieniem siebie?

Read More
Czy To Naprawdę Może Być Tak Proste?
February 16, 2022 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lekarz psychiatra Timothy R. Jennings ujawnia także wiele subtelnych taktyk szatana, które kolidują z Bożym planem przywrócenia umysłu do pełnej sprawności psychicznej.

Read More
Cztery Sądy
July 22, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Co przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo „sąd”? Czy myślisz o procesie sądowym – sali sądowej z oskarżycielem i obrońcami; ława przysięgłych złożona z rówieśników; przedstawienie zeznań naocznych świadków, poszlak i dowodów kryminalistycznych; i sędzia nadzorujący postępowanie?

Read More
KAŻDY NA ŚWIECIE DOKONA WYBORU
July 1, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że każda osoba na świecie dokona wyboru za lub przeciw Chrystusowi przed Jego powrotem?

Read More
CHRZEŚCIJANIE A ISTOTY POZAZIEMSKIE: OSZUSTWA SZATANA W CZASACH KOŃCA
June 17, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy w czasach, w których większość ludności świata zdaje się ufać nauce bardziej niż Bogu lub Biblii, prorocze ostrzeżenie Jezusa objawi się w sposób niereligijny?

Read More
Człowiek 2.0: Powstanie Cyborga — Jak Odciąć Ludzi Od Boga
June 10, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Dzisiejszą współczesną wersją Wieży Babel jest ta sama, nieuwzględniająca Boga samozachowawcza motywacja służąca własnym interesom, a nazywa się „Człowiek 2.0: Wykorzystanie technologii do wyawansowania ludzi do nowego stanu transludzkiego”.

Read More
Trzy Wskaźniki, Że Żyjemy W Biblijnym „Czasie Końca”
June 3, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Odkąd Jezus obiecał swoim naśladowcom, że przyjdzie ponownie, chrześcijanie tęsknią za powrotem naszego Zbawiciela. I w każdym pokoleniu ludzie wierzyli, że to ich czas, że wydarzenia, które miały miejsce w ich pokoleniu, były wypełnieniem biblijnych proroctw o czasach końca.

Read More
Kto Stworzył Kogo? Część 3
May 27, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Nie ma potrzeby wprowadzać skodyfikowanego prawa, jeśli nie ma grzechu oraz wypływjącego z niego chaosu, strachu przed śmiercią, konfliktów międzyludzkich i międzyplemiennych czy innych egoistycznych zachowań. Dochodzenie, sąd (w sensie prawnym), wymierzanie sprawiedliwości i kary nie ma racji bytu bez istnienia grzechu.

Read More