Polski (Polish)

Polski (Polish)

Sekret szczęścia, radości i zadowolenia
May 5, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę. … Nakazy PANA są prawe, radujące serce. (UBG Ps 19:7-8)

Czy próbowałeś kiedyś znaleźć szczęście, radość czy zadowolenie? Często pacjenci mówią mi, że tak bardzo chcieliby być szczęśliwi, ale doświadczają jedynie bólu i cierpienia.
Z biegiem czasu zorientowałem się, że większość ludzi nie zna sekretu szczęścia i radości.

Read More
Zastosowanie biblijnego planu leczenia w zwalczaniu uzależnień/nałogów
April 29, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wszystkie nałogi albo uzależnienia – mogą to być narkotyki, alkohol, seks, czy inne – można objąć tą samą definicją: „kompulsywne angażowanie się w czynności przynoszące krótkotrwałe wynagrodzenie, a długoterminowe zniszczenia.”

Read More
Niepojęta ofiara Jezusa
April 21, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Koncept niepojętej ofiary Chrystusa dla zbawienia ludzkości wykracza poza granice ludzkiego zrozumienia. Nie potrafimy swoim umysłem ogarnąć ogromu strat, zniewagi, poniżenia, które Jezus poniósł, by nam zapewnić zbawienie.

Read More
Nadchodzący koniec świata
April 15, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W poprzednim blogu „Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?” odkryliśmy, że Bóg czeka na ogłoszenie światu PRAWDY o Nim. Odkryliśmy również, że chrześcijaństwo zaraziło się poglądem, że prawo Boże funkcjonuje tak samo jak prawo ludzkie – narzucone regulaminy i przepisy, wymagające nakładania kar. Ten błędny pogląd wypiera prawdę, że prawa Boże są protokołami projektowymi Kreatora, na których Stwórca zbudował realność (np. prawa fizyki, grawitacji, zdrowia, czy prawa moralne).

Read More
Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?
April 8, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Być może latami śpiewałeś w kościele pieśń „Pan przychodzi”, spodziewając się bliskiego przyjścia Chrystusa.

W czasie, gdy w świecie jest tyle zamieszania, konfliktu, katastrof, przestępczości, wyzysku, przy ostrym wzroście populacji ziemi, zagrożeń klimatycznych oraz rozprzestrzenianiu się różnorakich chorób, być może myślisz: „Na co Bóg czeka? Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?”

Read More
Koronawirus (COVID-19) i lekcje na czasy końca
March 31, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy pandemia COVID-19 ogarnęła świat, wielu zapytuje, jakie jest powiązanie pomiędzy owym kryzysem a wydarzeniami czasów końca opisanych w księdze Apokalipsy.

Read More
Czym są wirusy i skąd się wzięły?
March 17, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19, postanowiłem napisać coś na temat wirusów: czym są i skąd się wzięły?

Wirusy to zakodowane informacje, które infekują rozmaite układy organizmu i wykorzystują ich funkcje do replikowania się.

Read More
Boży a bezbożny feminizm
February 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Na początku Bóg stworzył bezgrzeszną doskonałość. Adam i Ewa byli stworzeni jako równi sobie – by żyć w doskonałej harmonii i wzajemnej miłości, a nie by górować jedno nad drugim.

Read More
Jak czytać i rozumieć Biblię?
February 11, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wielu naszych czytelników szuka lepszych metod i zasad studiowania Biblii, więc podajemy tu kilka pomocnych wskazówek.

Read More
W jaki sposób ‘miłować bliźniego’?
February 4, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Każdy, kto w swoim życiu objawia Boży charakter i czci Jezusa jako Syna Bożego, żyje w harmonii, jedności, i w wypełnionej miłością społeczności z Bogiem. W ten sposób zostaliśmy prawdziwie przemienieni z istot kierowanych i motywowanych samolubstwem, w kompletnie uzdrowione dzieci Boże motywowane i zasilane miłością pochodzącą od Boga. Bóg jest miłością, a ci, co trwają w miłości oraz ukazują ją w życiu, żyją w harmonii i jedności z Bogiem, a Bóg z nimi. Tym sposobem – poprzez wspólnotę miłości – prawdziwy Boży charakter miłości udoskonala się pośród nas. A ponieważ zostaliśmy przywróceni do pełnej jedności z Nim i jesteśmy jak On sercem, umysłem i charakterem, staniemy bez obaw przed Jego obliczem.

Read More
Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 2)
December 18, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Po opublikowaniu bloga Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 1), otrzymałem sporo komentarzy wyrażających sprzeciw i zastrzeżenia. Tym, którzy przysłali swoje uwagi i obiekcje – Dziękuję!

Read More
Sprawa potopu: Czy Bóg zabija? (część 1)
December 11, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno otrzymałem list od czytelnika, który za wszelką cenę stara się ukazać Boga w jak najprawdziwszym i najlepszym świetle – jako Boga miłości. Stanowczo nie zgadza się z moim poglądem, że w czasach Starego Testamentu Bóg używał czasami swej mocy, aby położyć ludzi do grobu w celu zachowania otwartej drogi dla Mesjasza.

Read More