Jak Autentyczne Jest Twoje Chrześcijaństwo?

Szatan jest ojcem kłamstwa, fantazji i baśni; jest twórcą mitów, mistrzem złudzenia, patriarchą przesądów, inicjatorem matactwa, szarlatanem efekciarstwa, architektem pozorów, twórcą podróbek, patronem niegodziwości, kompozytorem fałszerstwa, wielkim oszustem, wybitnym pretendentem i diabolicznym zwodzicielem składającym fałszywe oświadczenia, aby zataić przed nami prawdę.

Bóg jest natomiast Bogiem rzeczywistości — stwórcą kosmosu, jedynym źródłem życia i tym, który je podtrzymuje. Bóg jest prawdą, autorem tego co rzeczywiste, obiektywne, słuszne, uczciwe, autentyczne i prawidłowe.

Królestwo szatana jest sprytnym falsyfikatem Bożej realności. Jest to sztuczny konstrukt zarażający umysły i wypaczający naszą percepcję rzeczywistości. System szatana zaciemnia nam oczy i osłabia zdolności dostrzegania prawdy dotyczącej królestwa Bożego. Apostoł Paweł pisze: „Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie” (1 Koryntian 13:12 UBG).

Królestwo Boże to ewidentny stan rzeczy, rzeczywista i prawdziwa realistyczność oparta na zasadach umożliwiających istnienie życia, zdrowia i szczęścia, oświecająca umysł, dająca „mądrość prostemu” (Psalm 19:7 UBG).

Królestwo szatana natomiast założone jest na wymyślonych, wyssanych z palca przepisach.

Królestwo Boże zbudowane jest na nieprzemijających prawach (prawach fizyki, grawitacji, zdrowia i prawach moralnych), protokołach podtrzymujących funkcjonowanie rzeczywistości.

Podłożem królestwa szatana są kłamstwa, trwoga, zastraszanie, groźby, zewnętrznie wymierzane kary, przymus, ograniczenia wolności.

Zasadami Królestwa Bożego są prawda, miłość i wolność.

Szatan zaciemnia umysły kłamstwem, że jego wymyślony i sztuczny system przepisów, włącznie z wymierzaniem kary za ich nieprzestrzeganie, działa dokładnie na tych samych zasadach co Królestwo Boże.

Biblia mówi:

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła (Ew. Jana 1:1–5 EIB).

Jezus (Słowo) stworzył „wszystko” — zbudował rzeczywistość — a Jego prawa są prawami, na których opiera się życie. Przyszedł na świat, by osobiście objawić, jak funkcjonuje Boże Królestwo prawdy, miłości i wolności — aby nas „oświecić”. Jednak to „światło” prawdy nie zostało docenione ani zrozumiane przez umysły przyćmione fałszywym, legalistyczno-prawnym poglądem na świat.

Kiedy Jezus był na ziemi, przywracając ludzi do harmonii z Bożymi prawami stworzenia — uzdrawiając choroby ciała (przywracając w ten sposób ludzi do harmonii z prawami zdrowia) i przebaczając grzechy (przywracając serca i umysły do harmonii z prawem miłości i prawdy) — przywódcy religijni żywili do Niego nienawiść, ponieważ mieli umysły zaćmione szatańskim zwiedzeniem, że prawo Boże to narzucone reguły pod groźbą wymierzonej kary. Oskarżali przez to Jezusa o łamanie prawa (zob. Ew. Jana 19:7). Byli przekonani, że prawość to przestrzeganie wprowadzonych zarządzeń, a sprawiedliwość wymaga wymierzania kary tym, co ich nie przestrzegają. Nie mogli dostrzec prawdy, mając umysły spowite gęstą zasłoną karno-prawnej teologii usnutej przez samego diabła.

Zastąpienie obiektywnej rzeczywistości (sposobu, w jaki Bóg zaprojektował funkcjonowanie życia) fałszywym systemem wprowadzonych ustaw prawnych i stosownie wymierzanych kar, czyli nienaturalnym sposobem myślenia i funkcjonowania, jest najbardziej szkodliwym i groźnym szatańskim zwiedzeniem.

Postulowanie, że Boże prawo funkcjonuje tak samo, jak prawo ludzkie — że Bóg narzucił przepisy, których musimy przestrzegać pod karą bólu, cierpienia i śmierci (zadanych nam przez Boga w ramach „sprawiedliwości”), jest fantazją, bezsensownym wymysłem, mitem i zwykłym kłamstwem; jest to sztucznie skonstruowany falsyfikat Królestwa Bożego spowijający serca i umysły ludzkie i przesłaniający nam odwieczne prawdy Boże. Ukazuje on Boga jako źródło śmierci — przed którym musimy się chronić — i wprowadza nauki teologiczne skierowane na ukrycie nas przed Bogiem, zamiast pojednanie z Nim.

Jedynie dzięki Jezusowi i Duchowi Prawdy możemy przebić się przez tę zasłonę szatańskiego kłamstwa. Tylko z nowonarodzonym sercem kompatybilnym z Bożym królestwem możemy pokonać strach i zrozumieć, że rzeczywista praworządność i sprawiedliwość polega na:

  • Przebaczaniu tym, którzy nas skrzywdzili, a nie żądaniu, by ich ukarać (Ew. Mateusza 6:12,14).
  • Błogosławieniu tych, którzy nas prześladują, a nie przeklinaniu ich (Rzymian 12:14).
  • Nadstawianiu drugiego policzka, a nie odwzajemnianiu złem za złe (Ew. Mateusza 5:39).
  • Miłowaniu wrogów, a nie nienawidzeniu ich (Ew. Mateusza 5:43,44).
  • Nakarmieniu głodnego wroga, a nie pozwalaniu mu głodować (Rzymian 12:20).

Ci, którzy są uwikłani w urojone, narzucone systemy prawne tego świata, postępują dokładnie odwrotnie niż obywatele Królestwa Bożego. Wydaje im się, że sprawiedliwość to wymierzanie kary, przymus, przemoc, zastraszanie, kontrola, cenzura i potępianie oraz ograniczanie wolności.

Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Wtedy Piłat zapytał go: A więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział: Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu (Ew. Jana 18:36,37 UBG).

Ci, którzy stoją po stronie prawdy, nie toczą wojen sposobami świata; nie stosują taktyk przymusu i zastraszania by zyskać zwolenników, natomiast starają się pozyskać serca ludzkie miłością, zaufaniem i przyjaźnią.

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem (2 Koryntian 5:17–20 UBG).

Jezus wzywa każdego, kto stoi po stronie prawdy, by porzucił sztuczne, zwodnicze i urojone świeckie systemy karno-prawne, porzucił złudzenie że sprawiedliwość można uzyskać legalnymi środkami dzięki poniesionej karze, i aby na dobre wstąpił do Bożego Królestwa prawdy, miłości i wolności.

Verified by MonsterInsights