Kontrast Pomiędzy Bogiem a Szatanem

Czy rozmyślałeś kiedyś nad tym, jaka jest rzeczywista różnica pomiędzy Bogiem a szatanem? Czy zauważyłeś prawdziwy kontrast pomiędzy ich cechami, wartościami, zasadami, usposobieniem, postępowaniem, metodami działania i charakterem?

Jeśli nie, to poświęć kilka minut na zastanowienie się i zrób listę swych spostrzeżeń. Następnie, w duchu modlitwy, rozważ te różnice, które są zresztą dość wyraźne. Zwróć uwagę na to, że wiele atrybutów jest na ogół mylnie stosowanych — niektóre elementy z listy szatana są przypisywane Bogu i odwrotnie.

Poniżej znajduje się moja osobista, niewyczerpująca zresztą lista różnic między Bogiem a szatanem. Poświęć chwilę i zastanów się nad każdym punktem, przemyśl jego znaczenie, rozważ jaki wpływ może wywrzeć na twoje życie i wierzenia, oraz oceń, gdzie i w jaki sposób zauważyłeś ten kontrast w swoim życiu. Następnie popatrz, co dzieje się dziś na świecie i odpowiedz sobie na pytanie: „Kto nieustannie rozwija swoją działalność i czyje królestwo się rozrasta dzięki przemyślanej działalności, inicjatywom czy trendom politycznym?” A kiedy zorientujesz się, że organizacje, projekty, inicjatywy, instytucje, a nawet przyjaciele stosują metody szatana dla osiągnięcia swego celu, postanów sobie, że nie będziesz miał z nimi nic wspólnego. Podejmij decyzję, że będziesz stosował w swoim życiu wyłącznie przymioty, zasady i metody naszego Boga Stwórcy, gdyż nie ma tu miejsca na kompromis.

Bóg jest stworzycielem. Szatan jest niszczycielem.
Bóg buduje. Szatan burzy.
Bóg jest życiodawcą. Szatan powoduje śmierć.
Bóg jest prawdą. Szatan jest ojcem kłamstwa.
Bóg jest konstruktorem. Szatan jest destruktorem.
Bóg jest miłością. Szatan jest egoistą.
Bóg jest dobry. Szatan jest zły.
Bóg jest miły. Szatan jest okrutny.
Bóg jest cierpliwy. Szatan jest wymagający.
Bóg chroni wolności. Szatan używa przymusu.
Bóg zdobywa za pomocą prawdy i miłości. Szatan zwodzi za pomocą magicznych sztuczek.
Bóg jest wspaniały. Szatan jest groteskowy.
Bogu można wierzyć. Szatan nie jest godny zaufania.
Bóg jest konsekwentny. Szatan jest niekonsekwentny.
Bóg jest delikatny. Szatan lubi się znęcać.
Bóg wprowadza porządek. Szatan wprowadza chaos.
Bóg jest naszym przyjacielem. Szatan jest naszym wrogiem.
Bóg nadaje życiu znaczenie. Szatan odbiera życiu sens.
Bóg jest rozsądny. Szatan jest irracjonalny.
Bóg jest przejrzysty. Szatan wprowadza w błąd.
Boża obecność wprowadza pokój. Obecność szatana wywołuje niepokój.
Bóg wnosi jedność. Szatan powoduje podział.
Bóg jest spokojny. Szatan jest szalony.
Bóg jest światłem. Szatan jest ciemnością.
Bóg jest pokorny. Szatan jest arogancki.
Bóg uzdrawia. Szatan zaraża.
Bóg jest naszym remedium/lekarstwem. Szatan jest złośliwą chorobą.
Bóg chroni. Szatan wykorzystuje.
Bóg jest po naszej stronie. Szatan jest przeciwko nam.
Boże prawa traktują wszystkich jednakowo. Prawa szatana są bezzasadne i niesprawiedliwe.
Bóg jest taktowny. Szatan jest grubiański.
Dobroczynność sprawia Bogu przyjemność. Wyrządzanie krzywdy sprawia szatanowi radość.
Bóg napawa nadzieją. Szatan sieje rozpacz.
Bóg nie pamięta naszych występków. Szatan trzyma zapiski naszych potknięć.
Bóg nie wypomina nam grzechów. Szatan rzuca nam grzechy w twarz.
Bóg odbiera nam poczucie winy i wstydu. Szatan jest źródłem winy i wstydu.
Bóg pomaga. Szatan zniechęca.
Bóg daje wolność. Szatan zniewala.
Bóg przywraca nam samokontrolę. Szatan czyni nas swoimi pionkami.
Bóg postępuje właściwie. Szatan robi to, co jest mu na rękę.
Bóg nigdy nie zawodzi. Szatan nigdy nie odnosi skutku.
Bóg zasługuje na naszą miłość, zaufanie i oddanie. Szatan zasługuje na naszą litość, nieufność i odrzucenie.

Wyraźne zrozumienie różnic pomiędzy metodami, zasadami i atrybutami Boga i szatana może stać się skutecznym narzędziem w ręku dojrzałego chrześcijanina, by mógł rozeznać, co jest dobre, a co złe w dzisiejszym świecie. Zachęcam cię do sporządzenia własnej listy i dołożenia wszelkich starań, by stosować w swoim codziennym życiu wyłącznie Boże metody, wspierać jedynie te inicjatywy, co harmonizują z Bogiem, i trzymać się z dala od systemów aktywnie posługujących się metodami szatana.