Polski (Polish)

Polski (Polish)


Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 6
March 25, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W naszym szóstym i ostatnim blogu z tej serii badamy szóstą moc Szatana, moc śmierci.

Chociaż Pismo Święte wyraźnie przypisuje diabłu moc śmierci (Hebrajczyków 2:14), jego użycie mocy kłamstw okazało się tak skuteczne, że większość świata, łącznie ze światem chrześcijańskim, fałszywie wierzy, że Bóg jest sprawcą śmierć jako kara za grzech;

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 5
March 25, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W części piątej przyjrzymy się piątej mocy szatana i temu, w jaki sposób możemy zwyciężyć z Chrystusem.

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 4
March 11, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Oskarżenia służą zastraszeniu; uciszyć; Zmieszać; wzbudzać poczucie winy, wstydu, strachu i niepewności; zniechęcać; pokonać; stworzyć beznadziejność; przedstawiać fałszywe informacje; oszukiwać i wprowadzać w błąd; i manipulować.

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 3
March 4, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W trzeciej części naszego sześcioczęściowego cyklu przyjrzymy się mocy szatana w postaci mamony, czyli pieniędzy. Jednakże moc szatana obejmuje nie tylko walutę, ale system ludzkiej ekonomii działający w oparciu o zasady królestwa szatana.

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 2
February 25, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W drugiej części tej sześcioczęściowej serii badamy drugą moc Szatana, czyli władzę narzuconego prawa i przymusowego egzekwowania – władzę światowego rządu. Dlatego szatan nazywany jest księciem tego świata.

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 1
February 18, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnymi mocami, którymi Szatan dzierży, aby rozwijać swoje królestwo na Ziemi? To jest broń, której używa, aby wzbudzić w naszych sercach i umysłach strach przed Bogiem i innymi ludźmi, a następnie kusi nas, abyśmy ćwiczyli tę samą moc przeciwko innym w naszej walce o złagodzenie tych lęków, abyśmy czuli się bezpieczni, zapewniali byt i chronić się kosztem innych.

Read More
BABILON, Matka nierządnic: czas wyjść!
February 11, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Babilon — pierwszy naród, który zaangażował się w stosunki polityczne z Izraelem i usankcjonował kodeks prawny, doskonale reprezentuje matkę nierządnic, a wszystkie religie i rządy świata, które przyjmują jego skorumpowaną ideologię narzuconego prawa (które nakładają przepisy prawne i wymierzają kary za ich łamanie) i nauczają, że prawo Boże niczym się od ich prawa nie różni, są córkami owej nierządnicy. Zdradzają tym Boga, bowiem przyjęły do serca nasienie szatana.

MYSTERY BABYLON THE GREAT THE MOTHER OF PROSTITUTES AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH (Revelation 17:5 NIV84).

Read More
Mądrość świata jest głupstwem
January 7, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Pismo święte uczy w Księdze Przysłów, że początkiem wszelkiej mądrości jest poznanie Boga – czyli Jego charakteru, Jego praw projektowych stworzenia, Jego metod, celów, protokołów – poznanie zasad i prawd, na których opiera się Boża realność.

Read More
Osiem Znaków Rychłego Przyjścia Jezusa
December 24, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu świąt Bożego Narodzenia obchodzimy rocznicę pierwszego przyjścia (narodziny) Jezusa. I chociaż jesteśmy wdzięczni za Jego narodziny i zwycięstwo jako naszego Zbawiciela 2000 lat temu, to naszym największym pragnieniem jest Jego drugie przyjście, o którym Biblia mówi tak wiele. Tak więc świętujmy nie tylko narodziny naszego Zbawiciela, ale z tęsknotą wypatrujmy także znaków Jego rychłego powrotu.

Read More
Jezus: uzdrawiająca światłość czy sędzia?
October 13, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Im bliżej przypatrujemy się Jezusowi, tym lepiej zaczynamy rozumieć realność. Jezus jest światłością świata, która rozjaśnia nasze pojęcie na temat królestwa Bożego i Bożej realności oraz ujawnia fałszywy charakter grzechu i zwyczajów grzesznego świata.

Read More
Drzewo Poznania Dobra I Zła: Pułapka Czy Ochrona?
October 8, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Poniższy blog jest dalszym rozwinięciem bloga z 2014 roku, który pojawił się w odpowiedzi na cytowany poniżej list. Od tego czasu, głębiej badając biblijne prawdy, wiele się nauczyłem i moje zrozumienie wielu zagadnień się pogłębiło – obejmuje ono również temat Drzewa Poznania Dobra i Zła.

Read More
Efezjan 4: Biblijna mądrość a współczesne problemy
September 28, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Często słyszymy, że we współczesnym świecie Biblia nie ma już znaczenia – że jest to zaledwie starożytny tekst dla prymitywnego umysłu. Jednak Biblia jest Słowem Bożym i jest pełna mądrości mającej zastosowanie dla ludzkości w całej historii świata. Na dzisiejszym blogu przeanalizujemy List do Efezjan 4:17‑32 (Biblia Warszawska) i pokażemy, jak prawdy Boże wciąż mają zastosowanie na dzisiaj.

Read More