Polski (Polish)

Polski (Polish)

Niebiańska Świątynia oraz Sąd Śledczy
December 2, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ADS) został założony nie tylko na podłożu wiary w rychły powrót Pana Jezusa, ale także na przekonaniu, że kościół powołany jest do specjalnej misji przekazania światu szczególnego poselstwa w ramach przygotowania go na Drugie Przyjście Chrystusa.

Read More
Biblia a kwestia sądu
December 2, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kiedy słyszysz, jak kaznodzieja mówi o sądzie, jakie obrazy przychodzą Ci na myśl? Czy wyobrażasz sobie niebiański trybunał, gdzie na tronie zasiada Bóg albo Chrystus, gdzie księgi zostają otwarte, oskarżenia przedłożone, a Jezus sprawdza w rejestrach, kto zastosował ofiarę jego ‘krwi’ do swego indywidualnego rachunku?

Read More
Metoda konsolidacji dowodów do ustalania prawdy
November 5, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Come and Reason Ministries od wielu lat posługuje się metodą konsolidacji dowodów do ustalania prawdy oraz szeroko naucza, jak ją stosować. Niedawno jednak zorientowałem się, że nie zamieściliśmy na stronie internetowej wyjaśnienia, na czym owa metoda polega, ani odnośników dokumentujących jej natchnione pochodzenie. Przedstawiam to w niniejszym blogu.

Read More
Dni Noego a obecne zmiany klimatu
October 23, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus powiedział: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (UBG, Ewangelia Mateusza 24:37)

Uważni badacze Słowa Bożego zauważają różnego rodzaju bliskie podobieństwa pomiędzy naszym światem a sytuacją w czasach Noego, gdy grzech, deprawacja, bezprawie i przemoc były na porządku dziennym. (Księga Rodzaju 6:5-11).

Read More
Bóg ma kontrolę – nad czym?
September 6, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno na forum (online) zostałem zapytany, czy w obliczu ciągłego konfliktu, bałaganu, niezgody i przestępczości na świecie oraz eschatologicznej paranoi w kościele, byłbym skłonny podtrzymywać opinię, że „Bóg ma wszystko pod kontrolą”?

Read More
Boże prawa projektowe / protokoły kreacji
September 4, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W słowniku, słowo „prawo” ma ponad dwadzieścia różnych definicji podzielonych na dwie główne grupy:
1) narzucone przepisy wymagające zewnętrznego nadzoru (np. prawa podatkowe), oraz
2) zasady lub protokoły, które są podwaliną realności (np. prawa fizyki).

Read More
Czy To Naprawdę Może Być Tak Proste?
July 16, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lekarz psychiatra Timothy R. Jennings ujawnia także wiele subtelnych taktyk szatana, które kolidują z Bożym planem przywrócenia umysłu do pełnej sprawności psychicznej.

Read More
Gniew – sprawiedliwe oburzenie czy samolubny odwet?
May 9, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zdarza Ci się wpadać w gniew?

Czytałem ostatnio artykuł poświęcony małżeństwu, w którym chrześcijański autor opisywał przeróżne symptomy, które mogą wskazywać na opętanie przez demona, jako jedną z wielu przyczyn skutkujących problemami w małżeństwie.

Read More
Nowe wino w starym bukłaku
February 20, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno otrzymałem e-maila od jednego z przyjaciół, który jest niesamowicie wnikliwy, i poprosiłem go o pozwolenie na umieszczenie tego artykułu na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że zrobi na Tobie takie samo wrażenie, jak na mnie. – Dr TRJ.

Read More
Wpływ prawdy na kształtowanie mózgu
May 10, 2018 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Słuchacz z Internetu przesłał mi bardzo ciekawy cytat z książki E.G. White pt. Życie Jezusa:

Chrystus potwierdził, że Jego słowo było kluczem, który otworzy tajemnicę przed wszystkimi, którzy są gotowi by ją przyjąć. Słowo to posiadało w sobie osobliwą moc, co tłumaczyło tajemnicę rozpowszechniania się Jego królestwa prawdy. Pragnął przekonać Piłata, że jedynie na drodze przyjęcia i przyswojenia prawdy może się odrodzić jego upadła natura. (ZJ 522.4)

Read More
Dawid i chleby pokładne a Uzza i Arka Przymierza
January 2, 2018 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Dawidowi nic się nie stało, gdy spożył poświęcony chleb w Świątyni (1Sam 21), natomiast kiedy Uzza dotknął Arki Przymierza, „zapłonął gniew Pana przeciwko” niemu, i umarł (2Sam 6)? Czy słyszałeś pastorów przytaczających ten przykład w kazaniach, wykorzystując go do nauczania posłuszeństwa Bogu pod groźbą śmierci z Jego rąk? Wydawać się to może nieco arbitralne i niesprawiedliwe…

Read More