Polski (Polish)

Polski (Polish)

Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 2
February 25, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W drugiej części tej sześcioczęściowej serii badamy drugą moc Szatana, czyli władzę narzuconego prawa i przymusowego egzekwowania – władzę światowego rządu. Dlatego szatan nazywany jest księciem tego świata.

Read More
Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 1
February 18, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnymi mocami, którymi Szatan dzierży, aby rozwijać swoje królestwo na Ziemi? To jest broń, której używa, aby wzbudzić w naszych sercach i umysłach strach przed Bogiem i innymi ludźmi, a następnie kusi nas, abyśmy ćwiczyli tę samą moc przeciwko innym w naszej walce o złagodzenie tych lęków, abyśmy czuli się bezpieczni, zapewniali byt i chronić się kosztem innych.

Read More
Mądrość świata jest głupstwem
January 7, 2021 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Pismo święte uczy w Księdze Przysłów, że początkiem wszelkiej mądrości jest poznanie Boga – czyli Jego charakteru, Jego praw projektowych stworzenia, Jego metod, celów, protokołów – poznanie zasad i prawd, na których opiera się Boża realność.

Read More
Osiem Znaków Rychłego Przyjścia Jezusa
December 24, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu świąt Bożego Narodzenia obchodzimy rocznicę pierwszego przyjścia (narodziny) Jezusa. I chociaż jesteśmy wdzięczni za Jego narodziny i zwycięstwo jako naszego Zbawiciela 2000 lat temu, to naszym największym pragnieniem jest Jego drugie przyjście, o którym Biblia mówi tak wiele. Tak więc świętujmy nie tylko narodziny naszego Zbawiciela, ale z tęsknotą wypatrujmy także znaków Jego rychłego powrotu.

Read More
Jezus: uzdrawiająca światłość czy sędzia?
October 13, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Im bliżej przypatrujemy się Jezusowi, tym lepiej zaczynamy rozumieć realność. Jezus jest światłością świata, która rozjaśnia nasze pojęcie na temat królestwa Bożego i Bożej realności oraz ujawnia fałszywy charakter grzechu i zwyczajów grzesznego świata.

Read More
Drzewo Poznania Dobra I Zła: Pułapka Czy Ochrona?
October 8, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Poniższy blog jest dalszym rozwinięciem bloga z 2014 roku, który pojawił się w odpowiedzi na cytowany poniżej list. Od tego czasu, głębiej badając biblijne prawdy, wiele się nauczyłem i moje zrozumienie wielu zagadnień się pogłębiło – obejmuje ono również temat Drzewa Poznania Dobra i Zła.

Read More
Efezjan 4: Biblijna mądrość a współczesne problemy
September 28, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Często słyszymy, że we współczesnym świecie Biblia nie ma już znaczenia – że jest to zaledwie starożytny tekst dla prymitywnego umysłu. Jednak Biblia jest Słowem Bożym i jest pełna mądrości mającej zastosowanie dla ludzkości w całej historii świata. Na dzisiejszym blogu przeanalizujemy List do Efezjan 4:17‑32 (Biblia Warszawska) i pokażemy, jak prawdy Boże wciąż mają zastosowanie na dzisiaj.

Read More
Nadrzędny temat przypowieści Jezusa
August 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Przypowieści Jezusa uczą wielu wspaniałych prawd o królestwie Bożym, jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje jeden nadrzędny temat, który można zauważyć w każdej z przypowieści. Jest to prawda dotycząca rządów Bożych i realności w Jego królestwie – prawda, że prawo, na którym opierają się rządy Boże,

Read More
Kiedy nie przepraszać?
August 18, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jedną z trudniejszych sytuacji w relacjach międzyludzkich jest podejmowanie decyzji, kiedy przepraszać i prosić o przebaczenie, a kiedy nie. Jest rzeczą absolutnie prawą, słuszną i uzdrawiającą, by przeprosić i naprawić krzywdę osobom skrzywdzonym, jeżeli zeczywiście popełniliśmy coś złego.

Read More
Jak rozróżnić prawdę od fałszu
July 14, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Znajdujemy się w stanie wojennym, a wojna toczy się o idee, wierzenia, perspektywy, wartości, kulturę – wojna się toczy o nasze umysły. Czy zauważyłeś to? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twój umysł jest atakowany przez skłócone frakcje?

Read More
Nadrzędny temat proroctw biblijnych
July 7, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Pismo Święte jest pełne proroctw, na których temat napisano tysiące książek – i wiele z nich sobie nawzajem zaprzecza.

Read More
Władanie mocą Bożą
June 30, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Bóg jest miłością, i Bóg Cię kocha.

Bóg jest niewyczerpanym źródłem wszelkiego życia, ma nieograniczoną moc i pragnie dać Ci dostęp do nieprzebranych zasobów nieba, by umożliwić Ci zwycięstwo nad grzechem. Moc Boża nic nas nie kosztuje i jest dostępna dla każdego z nas.

Read More