Polski (Polish)

Polski (Polish)

Historia Diny: przykład taktyk szatana
June 15, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno ukazał się blog o podstępności grzechu (Podstępność grzechu a Boże Remedium), który opisuje, jak łatwo ziarno goryczy, urazy, zranienia i gniewu może zostać zasiane w naszych sercach wówczas, kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko nam. Jeśli to ziarno nie zostanie wykorzenione, wówczas zło wyrządzone nam (lub komuś nam bliskiemu), rozrastać się zacznie w naszych sercach do momentu, aż napełni nas nienawiścią i ostatecznie sami staniemy się podobni do osoby, która nam wyrządziła krzywdę.

Read More
Podstępność grzechu a Boże Remedium
June 3, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Grzech jest naruszeniem prawa – pogwałceniem prawa miłości, czyli protokołów, na których Stwórca zbudował realność. Przekraczanie praw miłości narusza także zaufanie (wiarę) do Boga; toteż „wszystko … co nie jest z wiary (zaufania), jest grzechem.” (UBG, Rz 14:23).

Read More
Karne zastępstwo: współczesny kult Baala
May 12, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Ponad 2500 lat temu wielbienie pogańskiego boga Baala zainfekowało Izrael i stało się dominującym systemem wierzeń i praktyk religijnych wśród ludu, który Bóg nazwał ‘swoim’. Aby znieść ten zniekształcony system wierzeń, Bóg wzbudził proroka Eliasza, który śmiało wystąpił, by zmierzyć się z tym fałszywym systemem religijnym.

Read More
Sekret szczęścia, radości i zadowolenia
May 5, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę. … Nakazy PANA są prawe, radujące serce. (UBG Ps 19:7-8)

Czy próbowałeś kiedyś znaleźć szczęście, radość czy zadowolenie? Często pacjenci mówią mi, że tak bardzo chcieliby być szczęśliwi, ale doświadczają jedynie bólu i cierpienia.
Z biegiem czasu zorientowałem się, że większość ludzi nie zna sekretu szczęścia i radości.

Read More
Zastosowanie biblijnego planu leczenia w zwalczaniu uzależnień/nałogów
April 29, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wszystkie nałogi albo uzależnienia – mogą to być narkotyki, alkohol, seks, czy inne – można objąć tą samą definicją: „kompulsywne angażowanie się w czynności przynoszące krótkotrwałe wynagrodzenie, a długoterminowe zniszczenia.”

Read More
Niepojęta ofiara Jezusa
April 21, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Koncept niepojętej ofiary Chrystusa dla zbawienia ludzkości wykracza poza granice ludzkiego zrozumienia. Nie potrafimy swoim umysłem ogarnąć ogromu strat, zniewagi, poniżenia, które Jezus poniósł, by nam zapewnić zbawienie.

Read More
Nadchodzący koniec świata
April 15, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W poprzednim blogu „Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?” odkryliśmy, że Bóg czeka na ogłoszenie światu PRAWDY o Nim. Odkryliśmy również, że chrześcijaństwo zaraziło się poglądem, że prawo Boże funkcjonuje tak samo jak prawo ludzkie – narzucone regulaminy i przepisy, wymagające nakładania kar. Ten błędny pogląd wypiera prawdę, że prawa Boże są protokołami projektowymi Kreatora, na których Stwórca zbudował realność (np. prawa fizyki, grawitacji, zdrowia, czy prawa moralne).

Read More
Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?
April 8, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Być może latami śpiewałeś w kościele pieśń „Pan przychodzi”, spodziewając się bliskiego przyjścia Chrystusa.

W czasie, gdy w świecie jest tyle zamieszania, konfliktu, katastrof, przestępczości, wyzysku, przy ostrym wzroście populacji ziemi, zagrożeń klimatycznych oraz rozprzestrzenianiu się różnorakich chorób, być może myślisz: „Na co Bóg czeka? Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?”

Read More
Koronawirus (COVID-19) i lekcje na czasy końca
March 31, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu ostatnich kilku tygodni, kiedy pandemia COVID-19 ogarnęła świat, wielu zapytuje, jakie jest powiązanie pomiędzy owym kryzysem a wydarzeniami czasów końca opisanych w księdze Apokalipsy.

Read More
Czym są wirusy i skąd się wzięły?
March 17, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19, postanowiłem napisać coś na temat wirusów: czym są i skąd się wzięły?

Wirusy to zakodowane informacje, które infekują rozmaite układy organizmu i wykorzystują ich funkcje do replikowania się.

Read More
Boży a bezbożny feminizm
February 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Na początku Bóg stworzył bezgrzeszną doskonałość. Adam i Ewa byli stworzeni jako równi sobie – by żyć w doskonałej harmonii i wzajemnej miłości, a nie by górować jedno nad drugim.

Read More
Jak czytać i rozumieć Biblię?
February 11, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wielu naszych czytelników szuka lepszych metod i zasad studiowania Biblii, więc podajemy tu kilka pomocnych wskazówek.

Read More