Polski (Polish)

Polski (Polish)

Jezus spłaca nasz dług Bogu
October 14, 2013 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Właśnie znalazłem ten cytat i chciałem zapytać, jak go zrozumieć:

„Sługa, który okradł swego pana, nie miał nic, czym mógłby to zło naprawić. Grzesznik, który okradł Boga z lat służby, nie ma możliwości oddania swego długu. Jezus staje między grzesznikiem a Bogiem, mówiąc: Ja spłacę dług. Zachowajmy grzesznika; będę cierpiał zamiast niego.” (Review & Herald, 14 grudnia 1911, ust.16)

Read More
Dlaczego prawo wymaga życia grzesznika?
March 23, 2013 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jak rozszyfrować tego rodzaju cytaty? Jak można to wyrazić innymi słowami?

„W Dniu Pojednania najwyższy kapłan … wchodził do miejsca najświętszego z krwią i kropił ubłagalnię, nad tablicami prawa Bożego. W ten sposób wymogi prawa, które żądało życia grzesznika, były zaspokojone.” (E.G. White, Patriarchowie i prorocy, r.30 {PP 260.4})

Read More
Ludzka Natura Chrystusa
August 28, 2009 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Nigdy nie potrafiłam wytłumaczyć, dlaczego Chrystus musiał umrzeć. Różne podawane przyczyny wydawały mi się bezsensowne: zapłata za grzech, zastępstwo, czy jakiekolwiek inne powody nigdy nie zadowalały mojego intelektu.

Read More
Przebaczenie: jak je rozumieć?
May 22, 2009 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Mam kwestię, która sprawia mi wiele problemów. Czym dokładnie jest ‚przebaczenie’? Czytałem wiele o tym, czym ono nie jest. Mam Pana książkę, DVD i płyty CD. Przeczytałem, obejrzałem oraz wysłuchałem ich wiele razy i wciąż mam kłopot z tym pojęciem.

Read More
Kto niszczy duszę?
May 7, 2009 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Proszę o komentarz na temat wersetu w Ewangelii Mateusza 10:28. Niektóre tłumaczenia Biblii faktycznie mówią, że należy bać się Boga który może zniszczyć duszę i ciało w piekle. Czy Bóg jest tym, którego należy się bać? Bo przecież doskonała miłość usuwa wszelki strach.  W.

Read More
Czy chrześcijanie ‘nadal grzeszą’?
December 19, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Moje pytanie dotyczy „grzeszenia”. Jan mówi: „Każdy … kto w nim trwa, nie grzeszy (czasownik aktywny). Każdy, kto grzeszy (czasownik aktywny), nie widział go ani go nie poznał.”. Czy to oznacza, że ponieważ trwamy w Nim, ‘poddaliśmy się kuracji’, itp., to już nie grzeszymy?

Read More
Pewność zbawienia
December 5, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Moje pytanie dotyczy pewności zbawienia. Opierając się na Waszym modelu zbawienia –  w przeciwieństwie do powszechnego lub tradycyjnego poglądu na zbawienie będącego aktem prawnym – KIEDY można otrzymać pewność zbawienia?

Read More
Kwestia śmierci Chrystusa (część 2)
September 12, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W reakcji na ostatni blog Kwestia śmierci Chrystusa (część 1) otrzymałem następujący list od chrześcijańskiego autora, zawierający wiele cytatów. Ze względu na ograniczenie miejsca, przytaczam tyko jeden z nich.

Read More
Czy Grzech Zanieczyszcza Świątynię? (Część 2)
September 8, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W tym blogu kontynuować będziemy temat dyskutowany w poprzednim tygodniu i spróbujemy wyjaśnić pozostałe pytania z poniższego listu. Doktorze Jennings, Zacząłem czytać Pana artykuł Kwestia śmierci Chrystusa (część 2), który bardzo mnie zainteresował, gdyż nigdy nie postrzegałem problemu grzechu w ten sposób. Chciałbym jednak zadać kilka pytań: Na przykład, w czasach Starego Testamentu, kiedy ktoś przynosił baranka do świątyni i wyznawał

Read More
Czy Grzech Zanieczyszcza Świątynię? (Część 1)
September 8, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Kiedy ktoś przynosił baranka do świątyni i wyznawał swoje grzechy na głowę zwierzęcia, czy te grzechy nie były przenoszone bezpośrednio do świątyni? I czy Jan Chrzciciel nie powiedział, „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”?

Read More
Kwestia śmierci Chrystusa (część 1)
September 5, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wczoraj po raz pierwszy słuchałem jednej z Pana lekcji [Szkoły Sobotniej] i zdziwiło mnie kilka rzeczy, które usłyszałem. Po pierwsze, dlaczego stwierdzenie w kwartalniku, które mówi: „Chrystus zmarł za nasze grzechy” miałoby być niepoprawne? Jest to przecież cytat bezpośrednio z Pisma Świętego:

Read More
Czy Chrystus umarł ‘drugą śmiercią’?
August 8, 2008 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czytałem niedawno artykuł w chrześcijańskim czasopiśmie, w którym autor twierdził, że Chrystus zmarł drugą śmiercią. Czy słyszałeś o tej teorii? Czy w ogóle słyszałeś coś na temat drugiej śmierci? Czy potrafisz określić, czym właściwie jest druga śmierć?

Read More