Polski (Polish)

Polski (Polish)


Nadrzędny temat przypowieści Jezusa
August 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Przypowieści Jezusa uczą wielu wspaniałych prawd o królestwie Bożym, jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje jeden nadrzędny temat, który można zauważyć w każdej z przypowieści. Jest to prawda dotycząca rządów Bożych i realności w Jego królestwie – prawda, że prawo, na którym opierają się rządy Boże,

Read More
Kiedy nie przepraszać?
August 18, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jedną z trudniejszych sytuacji w relacjach międzyludzkich jest podejmowanie decyzji, kiedy przepraszać i prosić o przebaczenie, a kiedy nie. Jest rzeczą absolutnie prawą, słuszną i uzdrawiającą, by przeprosić i naprawić krzywdę osobom skrzywdzonym, jeżeli zeczywiście popełniliśmy coś złego.

Read More
Król Północy, Król Południa, i wydarzenia czasów końca
August 13, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W miarę zdobywania wpływów, Król Południa posuwa się naprzód według wytyczonych przez siebie planów, a w rezultacie społeczeństwo staje się coraz bardziej dekadenckie i rozrasta się do rozmiarów grożących załamaniem gospodarki. W reakcji na taki stan rzeczy, gdy nadejdą przepowiedziane w Biblii wydarzenia „czasu ucisku” dni ostatecznych (wzmagająca się przemoc, klęski żywiołowe, zarazy, wojny, terroryzm), partia konserwatywna nabierze mocy i wesprze siły Króla Północy, który „uderzy … jak burza”.

Read More
Jak rozróżnić prawdę od fałszu
July 14, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Znajdujemy się w stanie wojennym, a wojna toczy się o idee, wierzenia, perspektywy, wartości, kulturę – wojna się toczy o nasze umysły. Czy zauważyłeś to? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twój umysł jest atakowany przez skłócone frakcje?

Read More
Nadrzędny temat proroctw biblijnych
July 7, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Pismo Święte jest pełne proroctw, na których temat napisano tysiące książek – i wiele z nich sobie nawzajem zaprzecza.

Read More
Władanie mocą Bożą
June 30, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Bóg jest miłością, i Bóg Cię kocha.

Bóg jest niewyczerpanym źródłem wszelkiego życia, ma nieograniczoną moc i pragnie dać Ci dostęp do nieprzebranych zasobów nieba, by umożliwić Ci zwycięstwo nad grzechem. Moc Boża nic nas nie kosztuje i jest dostępna dla każdego z nas.

Read More
Historia Diny: przykład taktyk szatana
June 15, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno ukazał się blog o podstępności grzechu (Podstępność grzechu a Boże Remedium), który opisuje, jak łatwo ziarno goryczy, urazy, zranienia i gniewu może zostać zasiane w naszych sercach wówczas, kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko nam. Jeśli to ziarno nie zostanie wykorzenione, wówczas zło wyrządzone nam (lub komuś nam bliskiemu), rozrastać się zacznie w naszych sercach do momentu, aż napełni nas nienawiścią i ostatecznie sami staniemy się podobni do osoby, która nam wyrządziła krzywdę.

Read More
Podstępność grzechu a Boże Remedium
June 3, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Grzech jest naruszeniem prawa – pogwałceniem prawa miłości, czyli protokołów, na których Stwórca zbudował realność. Przekraczanie praw miłości narusza także zaufanie (wiarę) do Boga; toteż „wszystko … co nie jest z wiary (zaufania), jest grzechem.” (UBG, Rz 14:23).

Read More
Karne zastępstwo: współczesny kult Baala
May 12, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Ponad 2500 lat temu wielbienie pogańskiego boga Baala zainfekowało Izrael i stało się dominującym systemem wierzeń i praktyk religijnych wśród ludu, który Bóg nazwał ‘swoim’. Aby znieść ten zniekształcony system wierzeń, Bóg wzbudził proroka Eliasza, który śmiało wystąpił, by zmierzyć się z tym fałszywym systemem religijnym.

Read More
Sekret szczęścia, radości i zadowolenia
May 5, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę. … Nakazy PANA są prawe, radujące serce. (UBG Ps 19:7-8)

Czy próbowałeś kiedyś znaleźć szczęście, radość czy zadowolenie? Często pacjenci mówią mi, że tak bardzo chcieliby być szczęśliwi, ale doświadczają jedynie bólu i cierpienia.
Z biegiem czasu zorientowałem się, że większość ludzi nie zna sekretu szczęścia i radości.

Read More
Zastosowanie biblijnego planu leczenia w zwalczaniu uzależnień/nałogów
April 29, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Wszystkie nałogi albo uzależnienia – mogą to być narkotyki, alkohol, seks, czy inne – można objąć tą samą definicją: „kompulsywne angażowanie się w czynności przynoszące krótkotrwałe wynagrodzenie, a długoterminowe zniszczenia.”

Read More
Niepojęta ofiara Jezusa
April 21, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Koncept niepojętej ofiary Chrystusa dla zbawienia ludzkości wykracza poza granice ludzkiego zrozumienia. Nie potrafimy swoim umysłem ogarnąć ogromu strat, zniewagi, poniżenia, które Jezus poniósł, by nam zapewnić zbawienie.

Read More