Polski (Polish)

Polski (Polish)

Metoda konsolidacji dowodów do ustalania prawdy
November 5, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Come and Reason Ministries od wielu lat posługuje się metodą konsolidacji dowodów do ustalania prawdy oraz szeroko naucza, jak ją stosować. Niedawno jednak zorientowałem się, że nie zamieściliśmy na stronie internetowej wyjaśnienia, na czym owa metoda polega, ani odnośników dokumentujących jej natchnione pochodzenie. Przedstawiam to w niniejszym blogu.

Read More
Dni Noego a obecne zmiany klimatu
October 23, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus powiedział: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (UBG, Ewangelia Mateusza 24:37)

Uważni badacze Słowa Bożego zauważają różnego rodzaju bliskie podobieństwa pomiędzy naszym światem a sytuacją w czasach Noego, gdy grzech, deprawacja, bezprawie i przemoc były na porządku dziennym. (Księga Rodzaju 6:5-11).

Read More
Bóg ma kontrolę – nad czym?
September 6, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno na forum (online) zostałem zapytany, czy w obliczu ciągłego konfliktu, bałaganu, niezgody i przestępczości na świecie oraz eschatologicznej paranoi w kościele, byłbym skłonny podtrzymywać opinię, że „Bóg ma wszystko pod kontrolą”?

Read More
Boże prawa projektowe / protokoły kreacji
September 4, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W słowniku, słowo „prawo” ma ponad dwadzieścia różnych definicji podzielonych na dwie główne grupy:
1) narzucone przepisy wymagające zewnętrznego nadzoru (np. prawa podatkowe), oraz
2) zasady lub protokoły, które są podwaliną realności (np. prawa fizyki).

Read More
Gniew – sprawiedliwe oburzenie czy samolubny odwet?
May 9, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zdarza Ci się wpadać w gniew?

Czytałem ostatnio artykuł poświęcony małżeństwu, w którym chrześcijański autor opisywał przeróżne symptomy, które mogą wskazywać na opętanie przez demona, jako jedną z wielu przyczyn skutkujących problemami w małżeństwie.

Read More
Nowe wino w starym bukłaku
February 20, 2019 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Niedawno otrzymałem e-maila od jednego z przyjaciół, który jest niesamowicie wnikliwy, i poprosiłem go o pozwolenie na umieszczenie tego artykułu na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że zrobi na Tobie takie samo wrażenie, jak na mnie. – Dr TRJ.

Read More
Wpływ prawdy na kształtowanie mózgu
May 10, 2018 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Słuchacz z Internetu przesłał mi bardzo ciekawy cytat z książki E.G. White pt. Życie Jezusa:

Chrystus potwierdził, że Jego słowo było kluczem, który otworzy tajemnicę przed wszystkimi, którzy są gotowi by ją przyjąć. Słowo to posiadało w sobie osobliwą moc, co tłumaczyło tajemnicę rozpowszechniania się Jego królestwa prawdy. Pragnął przekonać Piłata, że jedynie na drodze przyjęcia i przyswojenia prawdy może się odrodzić jego upadła natura. (ZJ 522.4)

Read More
Dawid i chleby pokładne a Uzza i Arka Przymierza
January 2, 2018 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Dawidowi nic się nie stało, gdy spożył poświęcony chleb w Świątyni (1Sam 21), natomiast kiedy Uzza dotknął Arki Przymierza, „zapłonął gniew Pana przeciwko” niemu, i umarł (2Sam 6)? Czy słyszałeś pastorów przytaczających ten przykład w kazaniach, wykorzystując go do nauczania posłuszeństwa Bogu pod groźbą śmierci z Jego rąk? Wydawać się to może nieco arbitralne i niesprawiedliwe…

Read More
Jezus spłaca nasz dług Bogu
October 14, 2013 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Właśnie znalazłem ten cytat i chciałem zapytać, jak go zrozumieć:

„Sługa, który okradł swego pana, nie miał nic, czym mógłby to zło naprawić. Grzesznik, który okradł Boga z lat służby, nie ma możliwości oddania swego długu. Jezus staje między grzesznikiem a Bogiem, mówiąc: Ja spłacę dług. Zachowajmy grzesznika; będę cierpiał zamiast niego.” (Review & Herald, 14 grudnia 1911, ust.16)

Read More
Dlaczego prawo wymaga życia grzesznika?
March 23, 2013 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jak rozszyfrować tego rodzaju cytaty? Jak można to wyrazić innymi słowami?

„W Dniu Pojednania najwyższy kapłan … wchodził do miejsca najświętszego z krwią i kropił ubłagalnię, nad tablicami prawa Bożego. W ten sposób wymogi prawa, które żądało życia grzesznika, były zaspokojone.” (E.G. White, Patriarchowie i prorocy, r.30 {PP 260.4})

Read More
Ludzka Natura Chrystusa
August 28, 2009 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Nigdy nie potrafiłam wytłumaczyć, dlaczego Chrystus musiał umrzeć. Różne podawane przyczyny wydawały mi się bezsensowne: zapłata za grzech, zastępstwo, czy jakiekolwiek inne powody nigdy nie zadowalały mojego intelektu.

Read More
Przebaczenie: jak je rozumieć?
May 22, 2009 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Mam kwestię, która sprawia mi wiele problemów. Czym dokładnie jest ‚przebaczenie’? Czytałem wiele o tym, czym ono nie jest. Mam Pana książkę, DVD i płyty CD. Przeczytałem, obejrzałem oraz wysłuchałem ich wiele razy i wciąż mam kłopot z tym pojęciem.

Read More