Osiem Znaków Rychłego Przyjścia Jezusa

W ciągu świąt Bożego Narodzenia obchodzimy rocznicę pierwszego przyjścia (narodziny) Jezusa. I chociaż jesteśmy wdzięczni za Jego narodziny i zwycięstwo jako naszego Zbawiciela 2000 lat temu, to naszym największym pragnieniem jest Jego drugie przyjście, o którym Biblia mówi tak wiele. Tak więc świętujmy nie tylko narodziny naszego Zbawiciela, ale z tęsknotą wypatrujmy także znaków Jego rychłego powrotu.

Biblia zawiera zarówno ostrzeżenia – by przygotować ludzi na drugie przyjście Jezusa – jak i opis znaków wskazujących na zbliżający się koniec świata, oraz proroctwa o Jego powrocie. Wydawać się może, że niektóre proroctwa są niespecyficzne lub trudne do zrozumienia, toteż poniektórzy czują się sfrustrowani z tego powodu. Jednak znaki i ostrzeżenia celowo zostały przedstawione w ten właśnie sposób, by dać zachętę ludowi Bożemu w każdym pokoleniu. Jakże zniechęcające byłoby to dla ludzi za dni apostoła Pawła, gdyby wiedzieli, że Jezus przyjdzie dopiero za 2000 lat! Dzisiaj jednak możemy mieć pewność, że żyjemy w ostatnich dniach historii świata i że Jezus przyjdzie wkrótce.

Na tym blogu nie zamierzamy dokonywać wyczerpującego przeglądu wszystkich znaków i proroctw biblijnych dotyczących powrotu Chrystusa, ale zastanowimy się nad ośmioma z nich, co jest wystarczająco dosadne, by wykazać, że żyjemy w dniach ostatecznych i że nadszedł najwyższy czas, aby każdy z nas zdał sobie sprawę z Bożej rzeczywistości i przygotował się na spotkanie z naszym Królem i Zbawicielem!

 

1. Szydercy

Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości; I będą mówili: Co z obietnicą jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia (2 Piotra 3:3,4 UBG).

Znak ten spełnił się na przełomie XVIII i XIX wieku w okresie Oświecenia, które bezpośrednio przeciwstawiło się Wielkiemu Przebudzeniu – ruchowi religijnemu, który kierował uwagę na bliskość drugiego przyjścia Chrystusa. Oświecenie wniosło poglądy naukowe wykluczające istnienie Boga i zastąpiło wiarę w Boga wymysłami ludzkiego umysłu, a bezbożny ewolucjonizm szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. W ślad za ewolucją pojawił się komunizm i inne ludzkie filozofie, które wyszydzają ideę ponownego przyjścia Jezusa.

Dzisiejszy świat jest nie tylko pełen szyderców, ale na dodatek krytycy Boga zdominowali cały krajobraz naukowy, edukacyjny i medialny, stwarzając powszechną opinię, że jedynie niewykształceni, ignoranci lub po prostu głupcy wciąż oczekują na powrót Chrystusa.

Jednak ci z nas, którzy znają Boga i ufają Biblii zgadzają się z proroctwami Piotra zapisanymi prawie 2000 lat temu, że to szydercy nie rozumieją rzeczywistości. Tak więc pierwszym znakiem, który zapoczątkowuje czasy ostateczne, jest powstanie niezbożnego ewolucjonizmu i szyderców naśmiewających się z tych, którzy oczekują powrotu Jezusa.

 

2. Wojny i pogłoski o wojnach

Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu … (Ew. Mateusza 24:6,7).

Jezus odnosi się tutaj do bezustannych lokalnych zmagań, plemiennych wojen, krucjat i konfliktów zbrojnych w okresie ciemnego Średniowiecza, tuż przed nastaniem „czasów ostatecznych”, które rozpoczęły się w XIX wieku wraz z wkroczeniem epoki Oświecenia. Po owych wojnach następują czasy końca. Zwróć uwagę na przejście od ‘wojen’ do ‘powstających przeciwko sobie narodów i królestw’.

 

3. Wojny światowe, klęski żywiołowe, głód, pandemie

Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. (Ew. Łukasza 21:10,11).

Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści (Mt 24: 7,8).

Mając za sobą długą historię wojen i konfliktów w ciemnym Średniowieczu, po okresie Oświecenia i po pojawieniu się szyderców, wkraczamy w progi XX wieku i doświadczamy dwóch wojen o zakresie światowym, aktów użycia broni jądrowej, jesteśmy uczestnikami wojen w Wietnamie, Korei, Afganistanie, Iraku, Kuwejcie i Syrii oraz ofiarami ogólnoświatowego terroryzmu. W rozgrywkach wojennych i konfliktach zbrojnych XX wieku zginęło więcej ludzi niż w jakimkolwiek innym stuleciu w historii świata. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat byliśmy świadkami masowych klęsk głodowych, zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, HIV, SARS, świńskiej grypy, COVID-19 oraz rosnącej częstotliwości trzęsień ziemi, huraganów, sztormów i innych katastrof. Ale to wszystko jest tylko początkiem bólów porodowych.

Kiedy kobieta zaczyna rodzić, wkracza w „czas końca” swojej ciąży, ale sam poród nie jest natychmiastowy. Bóle stają się coraz bardziej częste i bardziej intensywne aż do urodzenia się dziecka. Jesteśmy teraz w czasie końca – w czasie coraz częstszych wydarzeń prowadzących do powrotu naszego Zbawiciela!

Musimy zrozumieć, że pomimo naszej interwencji, stan Ziemi się nie poprawi aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Pogarszanie się warunków na Ziemi – narastające bóle porodowe Ziemi jęczącej pod ciężarem grzechu – będą wykorzystywane przez szyderców do wzbudzania strachu, odwracania umysłów od Boga i promowania niezbożnych przedsięwzięć umacniających władzę i jednoczących się w globalną koalicję stawiającą się przeciwko sprawiedliwym i prześladującą ich.

 

4. Obietnica ‘pokoju i bezpieczeństwa’

Odnosząc się do powrotu naszego Pana, Paweł również użył metafory o kobiecie wchodzącą w fazę porodową, dodając interesujący szczegół:

A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi (1 Tesaloniczan 5:1–6).

Kiedy ci, którzy nie znają Boga – szydercy, ewolucjoniści, humaniści; ci, którzy desperacko próbują ocalić siebie i ‘ocalić ziemię’ – będą mówić: „W ten sposób możemy zapewnić światu pokój i bezpieczeństwo”, „wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną”.

Będą nieświadomi tego, że nadchodzi nagła zagłada, ale… dlaczego będą nieświadomi? Ponieważ odrzucili wiarę w Boga, nie ufają Pismu, zaakceptowali fałszywą teorię bezbożnej ewolucji i świeckiego humanizmu oraz wierzą, że pokój i bezpieczeństwo można osiągnąć poprzez zastosowanie ich świeckich metod. Zarówno socjalizm, globalizm jak i ruch Zielonych łudzi się, że damy radę uratować planetę. Twierdzą, że możemy stworzyć nowy porządek świata, w którym wszystkie narody zjednoczą się w celu powstrzymania zmian klimatycznych i zniszczenia środowiska, wyeliminowania ubóstwa – a wszystko to jest możliwe dzięki nowemu globalizmowi, który wprowadzimy poprzez wdrożenie nowych planów ekonomicznych, dających początek nowej erze pokoju i bezpieczeństwa.

Ale Jezus kontynuuje swoje ostrzeżenia:

 

5. Narastające podziały społeczne, utrata wiary w Boga, prześladowania wierzących

Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. (Ew. Mateusza 24:9–11).

Następnie, po pojawieniu się szyderców, po pojawieniu się boleści porodowych, po światowych wojnach między narodami, po zwiększeniu się klęsk żywiołowych i epidemii, wierni Chrystusa będą prześladowani, a niektórzy skazani na śmierć i znienawidzeni przez wszystkie narody. W tym czasie ludzie będą się nawzajem zdradzać, by ochronić samych siebie.

Jaki obraz widzimy we współczesnym świecie? W niektórych częściach świata chrześcijanom odbierane jest życie; chrześcijanie opierający się nowemu porządkowi świata są wyszydzani; są pogardzani za sprzeciwianie się ograniczeniom wolności, nienawidzeni za to, że wierzą w Jezusa, oczerniani za pokładanie nadziei w Bogu i za ostrzeganie o rychłym przyjściu Chrystusa.

Rządy na świecie są coraz bardziej zdominowane przez globalne korporacje na Zachodzie, komunizm na Wschodzie i islam na Bliskim Wschodzie – a wszystkie są wrogie chrześcijaństwu i dążą do konsolidacji władzy pod parasolem globalizmu. Zauważ, w jaki sposób COVID-19, zaraza pochodząca z kraju komunistycznego, jest wykorzystywana do wzbudzania strachu, rozdziału społeczeństwa i zwiększenia kontroli rządowej. Zwróć uwagę na to, że wielkie biznesy i światowe media współpracują w celu dostarczania wątku narracyjnego nadającego więcej władzy rządzącym elitom i niszczenia małych biznesów, co sprawia, że jednostki stają się bardziej uzależnione od państwa lub wielkich korporacji. Wszystko to zagraża wolności obywatela. Przywódcy rządowi zachęcają ludzi do donoszenia na swoich sąsiadów, zaskarżania członków rodziny przekraczających arbitralne regulaminy lokalnych władz – regulaminy, które niejednokrotnie stanowią naruszenie praw obywatela i należytych procesów. Jednak ludzie są aresztowani, jeśli nie przestrzegają zakazów wychodzenia (lockdown); rządy zamykają kościoły i ograniczają ilość ludzi na zgromadzeniach oraz ingerują w wolny handel. Przy użyciu wysoko rozwiniętej technologii rządy cenzorują rozmowy, usiłując wyciszyć głosy sprzeciwiające się ich globalnej koalicji. Znaki przyjścia Chrystusa są widoczne na każdym kroku!

 

6. Miłość wielu oziębnie

A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie (Ew. Mateusza 24:12).

Z powodu szerzenia się nieprawości – czyli wszelkich naruszeń Bożych planów, praw, metod i zasad – miłość w sercach większości ludzi oziębła. Z powodu zaprzeczania istnieniu Boga i powstania kłamstw sekularyzmu, humanizmu, socjalizmu, ewolucjonizmu; z powodu rozpadu rodzin; z powodu zamachu na nasze wspólne dziedzictwo i wartości społeczne miłość umiera w ludzkim sercu.

Od wieków potężnymi barierami chroniącymi społeczeństwo przed natężającą się falą strachu były: Bóg, rodzina i kraj. Jednak od okresu Oświecenia, od czasu powstania ewolucjonizmu i sekularyzmu, te trzy zewnętrzne wartości zostały usunięte. Dzisiejsze ideologie odrzucają Boga; rodziny stały się „mizoginistyczną domeną patriarchatu” (domeną męskiej przemocy), a w naszych krajach panuje kultura niechlubnych pozostałości wyzysku i nadużyć kolonialnych. Takie układy nie oferują zewnętrznego bezpieczeństwa, co powoduje w ludziach wzrastające poczucie strachu i odosobnienia. Prowadzi to do poczucia beznadziejności; przetrwanie staje się jedynym celem życia, a ludzi ogarnia przerażenie i troska o własny byt i bezpieczeństwo. Strach przed globalnym ociepleniem, strach przed kryzysem gospodarczym, strach przed COVID-19 powoduje oziębienie miłości. Ludzie kłócą się w sklepach, walczą o miejsca na parkingach, obwiniają się nawzajem o wszystko: „Załóż maskę! Odsuń się! Idziesz w złym kierunku! Masz za dużo gości w domu! Roznosisz zarazki!” Urzędnicy państwowi zalecają zaprzestanie spotkań rodzinnych, skasowanie Dziękczynienia i Bożego Narodzenia – dwóch świąt wywodzących się z miłości do Boga i bliźniego. Społeczeństwo coraz bardziej intensywnie ugania się za przyjemnościami, próbując w ten sposób stłumić lęk spowodowany oziębieniem się miłości.

 

7. Ludzie pochłonięci życiem i rozrywką nie spostrzegli się

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (Ew. Mateusza 24:37–39).

Coś niesamowitego! Ludzie przed potopem nic nie wiedzieli o tym, co się miało wydarzyć, mimo że Noe nauczał przez 120 lat i budował gigantyczną łódź! Jak mogli nie wiedzieć? Ponieważ byli pochłonięci poszukiwaniem przyjemności, jedzeniem, piciem, żenieniem się i wychodzeniem za mąż. Byli zbyt zajęci rozrywkami i sprawami codziennego życia, by przejmować się wiecznością.

Stan dzisiejszego świata jest dokładnie taki sam: jesteśmy zajęci spożywaniem substancji wypaczających umysł, lub ucieczką od rzeczywistości do świata fantazji gier komputerowych lub mediów społecznościowych, programów telewizyjnych, filmów, sportu, koncertów, parków rozrywki lub czegokolwiek innego, co pochłania i rozprasza umysł. Taki jest dzisiejszy świat – ignorujący ostrzeżenia Jezusa, ignorujący znaki końca wokół nas i żyjący jedynie dla doraźnych przyjemności.

 

8. Dobra nowina o Bożym królestwie miłości rozjaśnia świat

Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec. (Ew. Mateusza 24:13,14).

Ci natomiast, którzy twardo opowiadają się za prawdą o Bożym królestwie miłości, zostaną zbawieni! Będziemy tymi, którzy będą przekazywać światu dobrą nowinę o Bogu i Jego królestwie miłości. Będziemy wspierać sprawę wolności, ponieważ miłość może istnieć jedynie w atmosferze wolności. Będziemy opowiadać się za prawdą w świecie kłamstwa i propagandy. Będziemy wychwalać Boga, ujawniając Jego charakter miłości przez to, jak traktujemy naszych bliźnich. Będziemy przywoływać ludzi z powrotem do prawdy o naszym Stwórcy, ucząc ich Bożych praw projektowych stworzenia – praw, na podstawie których nasz Stwórca zbudował rzeczywistość – pokazując im, że harmonia z Bogiem i Jego prawami projektowymi jest jedyną drogą do zdrowia i szczęścia.

Prawda o Bogu i Jego królestwie miłości w obliczu świata trawionego chciwością i egoizmem jest ostatnim przesłaniem, które ma oświecić świat na powrót Chrystusa. Jest to ostatnie przesłanie miłosierdzia, przesłanie nadziei, przesłanie o prawdziwym Bożym charakterze miłości objawionym przez Jezusa. Jest to przesłanie znienawidzone przez szatana, ponieważ miłość Boża niweczy strach, a szatan tak bardzo stara się go w nas wzbudzić.

Tak więc, widząc tyle znaków dookoła, nie pozwól, aby strach zawładnął twoim sercem; natomiast,

Gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie (Ew. Łukasza 21:28).