Sześć Sposobów, Na Jakie Szatan Używa Swojej Mocy I Jak Go Przezwyciężyć: Część 1

Czy zauważyłeś, na ile różnych sposobów szatan używa swoich diabelskich mocy, by skutecznie rozwijać swoje królestwo na ziemi? Są to jego środki bojowe, przy pomocy których wzbudza w sercach i umysłach lęk przed Bogiem i ludźmi, a potem kusi nas, abyśmy używali tej samej broni wobec innych w celu złagodzenia tego lęku, zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia własnych potrzeb, i ochrony własnego mienia kosztem innych.

O jakich mocach szatańskich jest tu mowa?

 1. Kłamstwa — szatan jest ojcem kłamstw.
 2. Królestwa tego świata, stosujące narzucone prawo i przymus — szatan jest księciem tego świata.
 3. Światowa ekonomia — mamona, robienie bożka z pieniądza, kupowanie, sprzedawanie gromadzenie.
 4. Oskarżenia — „szatan” znaczy „oskarżyciel”.
 5. Pokusy i rozłamy — szatan jest diabłem, starożytnym wężem, który kusi i powoduje rozłamy.
 6. Śmierć i zniszczenie — szatan jest niszczycielem, którego moce powodują śmierć.

W tej serii blogów rozpatrzymy każdy z tych sześciu punktów i prześledzimy, w jaki sposób szatan używa tych mocy i w jaki sposób stajemy się jego ofiarami, ale co więcej — odkryjemy również, jak możemy go przezwyciężyć dzięki Jezusowi.

Moc kłamstwa

Większość ludzkości zdaje sobie sprawę, że najsłynniejszą mocą szatana są jego kłamstwa, a Jezus nazwał go ojcem kłamstw.

Kłamstwa, zwodniczość i łgarstwo są jego najbardziej efektywną mocą, której używa przeciwko Bożemu inteligentnemu stworzeniu.

Jest to moc, której szatan użył wobec bezgrzesznych aniołów w niebie oraz naszych pierwszych rodziców w Ogrodzie Eden. Rozsiewał kłamstwa o Bogu, a kiedy w nie uwierzono, więzy miłości i zaufania pomiędzy Adamem i Ewą a Bogiem uległy zerwaniu.

Kłamstwa, w które się wierzy, przerywają krąg miłości i zaufania, a w rezultacie mamy zaszczepiony w sercu strach i egoizm. Aby to zilustrować, wyobraź sobie, że uwierzyłeś w kłamstwo, że twoja małżonka ma aferę. Jeśli uwierzysz — co dzieje się w twoim sercu, mimo że twoja żona jest zupełnie niewinna?

Ponieważ Adam i Ewa uwierzyli w kłamstwa szatana na temat Boga, ich miłość i zaufanie do Niego zostały zerwane, a ich serca napełniły się strachem i egoizmem. Wierząc w oszustwo, że Bóg odmówił im czegoś wielce pożądanego, zdecydowali, że osiągną to bez Jego pomocy i sięgnęli po owoc, po czym umknęli i skryli się przed Bogiem w obawie o własne bezpieczeństwo.

Strach i samolubstwo — samoistny pęd „przetrwania najsilniejszego” — jest wynikiem wiary w kłamstwa na temat Boga oraz wyboru grzechu przez naszych pra-rodziców, co zerwało stosunki zaufania i miłości z Bogiem.

Od tego momentu każdy człowiek zrodzony jest w nieprawości i poczęty w grzechu (zob. Psalm 51:5). Od urodzenia jesteśmy przepełnieni lękiem i troską o siebie, trawieni instynktem samozachowawczym.

Ten podszyty strachem naturalny pęd przetrwania jest placem zabaw wroga, który stosuje swoją moc na wszystkie sposoby, aby podżegać strach i samolubstwo, co daje mu wzmożoną kontrolę nad ludźmi, a ostatecznie niszczy miłość i owoce Ducha Świętego w sercach ludzi, którzy poddają się trwodze i praktykują jego metody samolubstwa.

Na ogół ludzie kłamią dlatego, że obawiają się skutków ujawnienia prawdy i próbują się ochronić. Ale kłamstwa szatana to o wiele więcej niż próby uniknięcia zażenowania. Jego kłamstwa to niesamowicie skomplikowane systemy fałszu zarażającego umysły, które przeradzają się w filozofie, światopoglądy i całe systemy wierzeń. Szatan jest mistrzem manipulacji, dziekanem oszustwa, księciem propagandy.

Ale co to jest propaganda? Propaganda to

 • informacje, idee lub plotki celowo rozpowszechniane na wielką skalę, aby zaszkodzić jednostce, grupie, ruchowi, instytucji, narodowi, itp.
 • celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji, plotek itp.

Propaganda to zmanipulowana informacja prezentowana lub publikowana w celu wywarcia wpływu na jednostki lub grupy w specyficzny sposób. Innymi słowy, propaganda ma na celu skłonienie ludzi, by stanąć po określonej stronie lub przyłączyć się do określonego ruchu, by podjąć jakąś akcję albo się jej przeciwstawić.

Propaganda nie podaje prawdziwych informacji. Propaganda to specjalnie uformowane, zniekształcone i mylne informacje celowo uwypuklające niektóre fakty a tające inne, by skłonić ludzi do wyciągnięcia zamierzonych wniosków. Co więcej, rozsiewając propagandę nie przedstawia się całej prawdy, ale celowo się blokuje, wyklucza lub ucisza głosy, które mogłyby przedstawić dowody podważające daną propagandę.

Za panowania Ezechiasza Asyryjczycy zaatakowali Judę. Izajasz odnotował ich próby zniechęcenia Judejczyków i skłonienia ich do kapitulacji. Jedną z takich prób była następująca propaganda:

Co to za ufność, na której polegasz? Mówisz — ale to słowa daremne — mam dość dużo rad i siły do wojny. Teraz więc w kim pokładasz ufność, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto opierasz się na tej nadłamanej lasce trzcinowej — na Egipcie — która, gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoń i przebija ją. Taki jest faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. A jeśli mi powiesz: Ufamy PANU, naszemu Bogu, czy on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie: Przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon? (Izajasz 36:4–7 UBG)

Dostrzegasz tu propagandę?

Asyryjczycy tak zaprojektowali przekazane informacje, by skłonić Izraelitów do wyciągnięcia wniosku, że ich sytuacja była beznadziejna:

 • Egipt jest słaby; nie liczcie na jego pomoc i obronę przed naszą armią.
 • Ezechiasz usunął ołtarze na wyżynach, dając dowód na to, że jest niewierny i obraził Boga; jak więc możecie liczyć na to, że was Bóg teraz ochroni?
 • Opozycja nie ma sensu; skapitulujcie!

Propaganda to wykręcanie faktów, interpretowanie i przekształcanie ich w coś zupełnie fałszywego. Ezechiasz istotnie zburzył ołtarze na wyżynach, ale nie dlatego, że był niewierny Bogu, ale dlatego, że wyżynach oddawano cześć fałszywym bogom (zauważ, że zgodnie z charakterem propagandy Asyryjczycy pominęli ten fakt). Nie było również prawdą, że Bóg się obraził lub że ich nie ochroni, czego dowodem jest Boża interwencja i wybawienie Izraela.

Popatrzmy na sprawozdanie Ellen G. White, jednej z założycielek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, odnośnie niewłaściwego użycia jej pism:

Bardzo zasmuciła mnie broszura wydana przez brata Stantona i jego współpracowników. Bez mojej zgody wybrali niektóre artykuły ze Świadectw i umieścili je w opublikowanej przez siebie broszurze, aby wyglądało na to, że moje pisma popierają i zatwierdzają ich stanowisko. To, co uczynili, nie jest ani właściwe ani sprawiedliwe. Według własnej nieuzasadnionej woli przedstawili ludziom fałszywą teorię o zgubnym charakterze. W przeszłości wielu innych czyniło to samo, sprawiając pozory, że Świadectwa popierały ich fałszywe i bezpodstawne stanowisko (Review and Herald, 22 sierpnia 1893, par.1).

Co robił Stanton? Szerzył propagandę — wybierał cytaty i publikował je w taki sposób, by sprawić pozory, że Ellen White popiera stanowisko, którego w rzeczywistości nie popierała.

Czy widzisz, jak dzisiejsze media stworzyły sztukę ze stosowania kłamstw, fałszu, zniekształceń, manipulacji informacji — propagandy — w celu wzniecenia strachu i skłonienia ludzi do wyciągania wniosków po myśli mediów?

Jako przykład współczesnej propagandy rozważmy medialny ostrzał w 2020 roku dotyczący leku hydroksychlorochina.

Najpierw fakty:

 • Hydroksychlorochina jest osiągalna i stosowana od ponad 65 lat; została zatwierdzona przez FDA do użytku w USA w 1955 roku.
 • Znajduje się na liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 • Pacjenci skonsumowali miliardy przepisanych im dawek.
 • Jest bezpieczna do tego stopnia, że podaje się ją niemowlętom, osobom starszym i kobietom w ciąży, i jest rutynowo stosowana na całym świecie.
 • Jest to lek dostępny bez recepty w wielu krajach świata, np. we Francji.
 • W wielu krajach obywatele przyjmują dawkę raz w tygodniu, aby zapobiec malarii.

Teraz propaganda:

 • W 2020 roku w mediach wielokrotnie pojawiały się historie twierdzące, że hydroksychlorochina jest niebezpieczna i że zażywanie jej może być przyczyną śmierci.
 • Artykuły opublikowane w dwóch najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych na świecie, „The Lancet” i „NEJM”, w 2020 roku wywołały panikę, ponieważ w obu stwierdzono, że hydroksychlorochina jest niebezpieczna. „The Lancet” podał, że istnieją dowody zebrane od ponad 90 000 osób z wielu krajów. Oba artykuły zostały wykorzystane przez media, aby zasypać kraj niekończącym się szeregiem historiami na temat niebezpieczeństwa tego leku, zarzucając jednocześnie prezydentowi, że był głupcem sugerując, że lek jest skuteczny.

Jednak kiedy odpowiedzialni i prawdomówni lekarze zaczęli badać autentyczność owych artykułów, odkryto, że wszystkie dane były sfabrykowane, zmyślone, fałszywe — wszystko to było oszustwem.

Zarówno „Lancet” jak i „NEJM” odwołały opublikowane poprzednio artykuły.

Jednak nikt z mediów nie ogłaszał tego przez megafony — nikt nie doniósł Amerykanom, że hydroksychlorochina jest w rzeczywistości bardzo bezpiecznym lekiem. Co więcej, nie było oburzenia mediów z powodu popełnionego oszustwa, żadnych historii o narażeniu zdrowia milionów Amerykanów spowodowanym fałszywymi informacjami zawartymi w artykułach. Wygląda na to, że media stłumiły fakty o odwołaniu owych mylnych artykułów, dzięki czemu społeczeństwo nadal obawia się tego leku.

To jest właśnie definicja propagandy: Przekonanie ludności, że lek o długiej historii bezpieczeństwa jest niebezpieczny! Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na wyniki, implikacje i konsekwencje ujawnione w wydarzeniach 2020 roku, gdy zwiększyła się liczba komunikatów wywołujących strach. Czy społeczeństwo jest teraz bardziej zjednoczone czy podzielone? Czy mamy więcej wolności czy mniej? Czy moc i kontrola rządu się wzmogła czy osłabła?

Czyje to królestwo?

Musimy wziąć pod uwagę, że istnieją nie tylko fakty, ale również interpretacje tych faktów. Maszyny propagandowe używają faktów, takich jak „niszczenie ołtarzy na wyżynach” przez Ezechiasza, wykręcając je lub interpretując w taki sposób, że przesłanie staje się fałszywe, np., że Ezechiasz jest nielojalny wobec Boga lub że Go obraził.

Najbardziej skuteczną mocą szatana jest moc kłamstwa. Jeśli się w nie uwierzy, krąg miłości i zaufania się przerywa, a w jego miejsce wzbudza się strach i egoizm.

Biblia jednak mówi, że Jezus „rozbroił księstwa i władze, śmiało czyniąc z nich widowisko i na krzyżu swoim triumfując nad nimi” (Kolosan 2:15 Dąbr. Gr. 1961).

Apostoł Paweł pisze:

Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu (Rzymian 8:37–39 UBG).

Jest sprawą krytyczną by zrozumieć, że każda z mocy szatana wykorzystuje lub potęguje strach. Natomiast co wyklucza strach? Miłość! (zob. 1 Jana 4:18). Miłość Boża w naszych sercach jest kluczem do bycia kochanym i kochania innych. Szatan chce oddzielić nas od Bożej miłości i prawdy, a jedną z jego sztuczek jest nakłonienie nas do wiary w kłamstwa o Bogu. (W dalszych częściach tej serii zobaczymy, jak kłamstwa szatana dotyczące Boga i Jego praw zainfekowały kościół, zostały zaakceptowane przez masy, i wypaczyły świat, co prowadzi do wszelkiego rodzaju nieporozumień, zła i niesprawiedliwości.)

Ale Jezus powiedział, że prawda was wyzwoli — wyzwoli od kłamstw o Bogu — a przywrócona ufność wobec Boga uwolni nas od strachu. Pozostając w miłości Bożej, „całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37 UBG). Jednak bez prawdziwej miłości pochodzącej od Boga, zostaniemy zniszczeni przez strach.

Prawda i miłość Boża objawiona na krzyżu przez Chrystusa niszczą kłamstwa szatana i przywracają nam zaufanie do Boga. W reakcji na tę prawdę i miłość otwieramy serca przed Bogiem, a On wlewa w nie swoją miłość (zob. Rzymian 5: 5). Jego doskonała miłość z kolei usuwa wszelki strach (zob. 1 Jana 4:18).

Musimy jednak poznać prawdę o Bogu i zaufać Mu, co wymaga samodzielnego rozumowania, myślenia i rozważania dowodów, abyśmy mogli osiągnąć duchową dojrzałość, i dzięki praktyce ukształtować „zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła” (Hebrajczyków 5:14 UBG).

Zachęcam cię do korzystania z otrzymanych od Boga zdolności myślenia, rozumowania, rozważania dowodów, przyjęcia prawdy o Bogu objawionej przez Jezusa, i do napełnienia się Jego miłością. Moc kłamstwa szatana jest bezsilna wobec tych, którzy trwają w miłości Bożej i trzymają się prawdy!