CHRZEŚCIJANIE A ISTOTY POZAZIEMSKIE: OSZUSTWA SZATANA W CZASACH KOŃCA

„Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Ew. Mateusza 24:24 UBG).

Owo proroctwo Jezusa jest tradycyjnie rozważane przez pryzmat religijnego światopoglądu przepowiadającego, że szatan i jego agenci pewnego dnia pojawią się jako wielce szanowane, godne uwielbienia religijne ikony, a szatan będzie podawał się za zbawiciela.

Co by natomiast było, gdyby szatan, który jest mistrzem oszustwa, miał jakieś inne zamiary? Czy mógłby na przykład wykorzystać technologię do swego ostatecznego zwiedzenia?

„Chrystus” to Mesjasz lub Zbawiciel, a „prorok” to rzecznik—ktoś, kto otrzymał przesłanie bezpośrednio od Mesjasza, by przekazać je dalej. Tak więc fałszywi „chrystusowie” mogą się podawać za zbawicieli, a fałszywi „prorocy” mogą być osobnikami twierdzącymi, że otrzymali przesłanie bezpośrednio od Mesjasza, chociaż w rzeczywistości pochodzi ono od szatana.

W czasach, kiedy większość mieszkańców świata bardziej jest skłonna ufać nauce niż Bogu czy Pismu Świętemu, można się spodziewać, że prorocze ostrzeżenie Jezusa objawi się w sposób niemający nic do czynienia z religią. Kiedy nauka panuje niepodzielnie, szatan i jego diabelscy sojusznicy mogą podawać się za inteligentne istoty z odległych światów—za kosmitów z innych planet. Czyżby Biblia usiłowała przestrzec nas przed demonami w postaci pozaziemskich istot, które pojawią się na ziemi twierdząc, że są naszymi ‘stworzycielami’—nie w sensie biblijnego sześciodniowego stworzenia, ale że ustanowiły życie na ziemi miliony lat temu i teraz wracają, aby sprawdzić, jak sobie radzimy?

 

Jak to możliwe?

Wyobraź sobie, że tak się właśnie stanie. Pomyśl, ilu ludzi jest gotowych uwierzyć obcym przybyszom—istotom, które użyją odpowiednio zinterpretowanych historii biblijnych na poparcie swoich oszustw, na przykład porwanie Eliasza rydwanem do nieba:

„… oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba” (2 Królewska 2:11).

Wyjaśnią, że jest to po prostu najlepszy starożytny opis odlotu statku kosmicznego. Powiedzą, że rydwan był najszybszym starożytnym pojazdem, więc słowa „ognisty rydwan” zostały użyte do opisu szybko poruszającego się pojazdu dyszącego ogniem, produkującego kłęby dymu i tworzącego trąbę powietrzną unoszącą Eliasza do nieba. Wyrażenie „ogniste konie” mogło służyć do określenia mniejszego statku eskortującego, który również wytwarzał ogniste spaliny.

Odwołają się do wizji Ezechiela z Ks. Ezechiela 1 i wyjaśnią to w ten sam sposób, co Joseph Blumrich w książce „Statki kosmiczne Ezechiela”—że to, co widział prorok, było niczym innym niż statkiem kosmicznym.

Niektórzy demoniczni sprzymierzeńcy szatana mogą występować jako ludzie zmarli—mogą podrabiać apostołów czy inne postacie biblijne—twierdząc, że po śmierci ich dusze (czyli kompletne zbiory danych, które składają się na unikalną indywidualność danej osoby i są analogiczne do oprogramowania komputera) zostały przeniesione po śmierci do nowych, usprawnionych ciał i że zamieszkały na innej planecie (znanej nam jako niebo), czekając na powrót na ziemię wraz ze Zbawicielem.

Ci fałszywi „prorocy” będą odnosić się do różnych wersetów biblijnych (które rzekomo sami napisali) i wyjaśniać je w sposób, który podtrzymuje wielkie oszustwo szatana. Zmarli członkowie rodziny pojawią się w doskonałym zdrowiu, pełni energii życia, z tym samym uśmiechem i tonem głosu, używając poufałych zwrotów, pamiętając wspólne tajemnice. Niektóre z tych demonów będą udawały, że są zmarłymi krewnymi, którzy byli wyznawcami Chrystusa, a inne będą podrabiały przeciwników Jezusa, ateistów, czcicieli innych bogów. Jednak wszyscy będą twierdzić, że po śmierci ich dusze—indywidualne oprogramowania—zostały przeniesione do nowych ciał w niebie. Będą twierdzić, że nauki biblijne były jedynie narzędziami do prowadzenia prymitywnych ludzi w kierunku wznioślejszego stylu życia, zaawansowanego życia społecznego, zdrowszej higieny, zwiększonej szansy przeżycia i korzystniejszego rozwoju. Ponadto obiecają, że wszyscy, którzy się z nimi zjednoczą, staną na wyższym stopniu rozwoju i dołączą się do nowej galaktycznej rodziny.

Bądź przy tym świadom, że kiedy szatan i jego demoniczni aniołowie pojawią się jako przybysze z jakiejś odległej, obcej galaktyki—technicznie rzecz biorąc, będą mówić prawdę, ponieważ aniołowie nie pochodzą z Ziemi. Rzeczywiście są to obce istoty z innego zakątka Bożego wszechświata.

Jednak zaprezentują się jako nasi twórcy, którzy zasiali tu życie decylion lat temu, a teraz wracają, aby sprawdzić, jak się nam powodzi. Powiedzą, że robią to tylko dla naszego dobra; będą udawać, że smuci ich nasza historia wojen, broni nuklearnej, chorób, i będą nas ganić za zaniedbanie planety. Ostrzegą nas, że znajdujemy się nad przepaścią, grozi nam nieuchronna globalna katastrofa, i że wrócili, by ratować nas przed samozagładą—przed globalnym ociepleniem, przeludnieniem, zanieczyszczeniami i śmiertelnymi pandemiami. Będą leczyć przeróżne choroby, obiecać nam przyszłość wolną od cierpienia, zbrodni, ubóstwa i głodu, lecz będą nalegać, abyśmy uznali ich za swoich pra-przodków i zjednoczyli się z nimi.

Mogą to zrobić poprzez wymogi, abyśmy się im podporządkowali i podążali za nimi albo zaakceptowali ich technologię usprawniającą ludzkie ciało. Mogą oferować jakieś łącze neuronowe albo usprawnienia genetyczne do „naprawy” naszego zmutowanego DNA (jeśli uważasz, że to wszystko jest tylko fantazją, zobacz blog Człowiek 2.0). Być może przyniosą nam „owoc” do zjedzenia, który będzie miał właściwości reperujące DNA, i powiedzą, że ten owoc jest „z Drzewa Żywota”…

 

Cel Szatana

Niezależnie od specyficznych szczegółów odnośnie formy tego oszustwa, zauważ, że ostatecznym celem odwiecznego wroga jest zniszczenie w nas obrazu Boga—utrwalenie w ludzkim charakterze lęku i egoizmu podsycającego żądzę „przetrwania najsilniejszego”. Szatan chce wytępić Bożą miłość z naszych serc i umysłów, zniszczyć naszą indywidualność oraz odebrać nam wolność myślenia i działania. Zatem wszystkie tak zwane „postępy technologiczne”, które ci „obcy/pozaziemscy zbawiciele” mieliby do zaoferowania, będą w rzeczywistości wpływać na naszą zdolność do połączenia serc i umysłów z naszym prawdziwym Bogiem Stwórcą, Jezusem Chrystusem.

Bóg stworzył nas jako żywe, odbierające wrażenia istoty z mózgiem działającym jako procesor kwantowy. Posiadamy zdolność łączenia się z Bogiem za pomocą powiązań kwantowych służących zjednoczeniu się z Nim sercem i umysłem oraz działających w harmonii z Jego metodami, zasadami, prawami i charakterem. Biblia mówi o „posiadaniu umysłu Chrystusowego”, o „prawie wypisanym na sercu i umyśle”, o napełnieniu Duchem Świętym, o obrzezaniu serca przez Ducha i o odrodzeniu wewnętrznego człowieka. Każda osoba decyduje sama, komu wierzyć, komu ufać, z kim się zjednoczyć. Możemy albo wybrać Jezusa, naszego kochającego Stwórcę, albo sprzymierzyć się ze złym duchem i na stałe utwierdzić swój mózg w egoizmie, buncie i nieufności.

Ci, którzy uwierzą w kłamstwa tych obcych pretendentów, uczestnicząc w „ulepszeniach” oferowanych przez te pozaziemskie istoty, będą z nimi zjednoczeni—czy to jedynie poprzez przekonanie, wiarę i poświęcenie się, czy też poprzez zaakceptowanie technologicznych ulepszeń w przygotowaniu do obrony Ziemi przed tym „starożytnym wrogiem” który przychodzi na Ziemię, aby zniszczyć życie i odnowić planetę. Oznacza to, że ci, co nie chcą umrzeć, muszą połączyć siły z tak zwanymi „kosmicznymi zbawicielami”, którzy mówią, że ziemia należy do nich, i by walczyć z nadchodzącym „wrogiem”.

Powiedzą nam, że nie będziemy mieli szansy przetrwania zbliżającej się inwazji, jeśli nie zjednoczymy się jako jeden naród. Powiedzą, że musimy zlikwidować wszystkie podziały administracyjne i zjednoczyć się w ogólnoświatowe państwo. Powiedzą nam, że musimy stworzyć globalną koalicję i podążać śladami naszych zbawicieli. Ci, którzy stawiają opór, będą wyeliminowani, gdyż niejednomyślne społeczeństwo nie przetrwa nadchodzącego ataku.

Metody przemocy, groźby i siły będą wyraźną wskazówką na to, że te istoty nie reprezentują Jezusa Chrystusa. Oczywiste jest natomiast, że tym odwiecznym wrogiem, przeciwko któremu przybysze przygotowują opór, jest Jezus, powracający, by zmartwychwzbudzić świętych, przemienić sprawiedliwych, i zabrać zbawionych do nieba, by panowali z Nim przez tysiąc lat.

Tak więc, kiedy szatan i jego upadli aniołowie twierdzą, że ich odwieczny wróg nadchodzi by zniszczyć ludzi i odtworzyć Ziemię, ma zupełną rację co do zbliżającego się końca jego grzesznego królestwa. Robi jednak to, co zawsze: posługuje się zwiedzeniem. Przedstawia wydarzenia dokładnie odwrotnie, twierdząc, że jest naszym zbawicielem, a Jezus niszczycielem. Biblia uczy, że ogromna większość ludności uwierzy w kłamstwa szatana i przyłączy się do niego w przygotowywaniu broni i zasobów tego świata do walki z Jezusem Chrystusem.

Gdy wydarzenia rozwijają się szybciej niż możemy je przetrawić w swoim grzesznym umyśle, gdy słyszymy coraz więcej doniesień o UFO, o dowodach spotkań z kosmitami w czasach starożytnych, a następnie widzimy nadprzyrodzone wydarzenia—istoty wyraźnie pozaziemskie, twierdzące, że pochodzą z innych światów—nie daj się oszukać. Zrozum, co się dzieje: Są to demony, a nie przyjaciele; a wszystko, co nam oferują, prowadzi do kompletnego wyniszczenia ludzkości.

Jedyną nadzieję mamy w Jezusie! Musimy sami studiować Biblię i mieć osobisty kontakt z Nim poprzez Ducha Świętego. Musimy tak nastroić swoje mózgi—procesory kwantowe—by odbierały „cichy i delikatny głos” Boga (1Królewska 19:12). Możemy to osiągnąć przez odłączenie się od potężnej machiny propagandowej współczesnego świata. Musimy przestać słuchać kłamstw pochodzących z mediów, przestać oglądać korupcję wywodzącą się z Hollywood—i wpatrzyć się w Chrystusa! Dzięki wpatrywaniu się w Niego stajemy się przemienieni. Dzięki ćwiczeniu danych nam przez Boga zdolności rozumowania i myślenia rozwijamy zdolności dostrzegania zwiedzenia i odróżniania prawdy od fałszu (Hebrajczyków 5:14). Stosując Boże metody w życiu, osiągamy dojrzałość.

Tak więc—myśl sam za siebie, wpatruj się w Chrystusa, i nie daj się zwieść szatańskim oszustwom czasów końca, bez względu na to, jak się manifestują.

Wielkie oszustwo Szatana w czasach ostatecznych może, ale nie musi, mieć do czynienia z ‘kosmitami’, jak pozwoliłem sobie pospekulować. Jednak zwiększone zainteresowanie UFO ze strony rządu USA z pewnością daje nam do myślenia i nakłania nas do zastanowienia się nad potencjalnym sposobem wyzysku i oszustwa. Bez względu na to, czy szatan zrealizuje swój plan w taki sposób czy w inny, zauważ, że naszym jedynym bezpieczeństwem jest samodzielne myślenie, wpatrywanie się w Chrystusa, zrozumienie i praktykowanie Bożych metod, zasad i praw w naszym życiu—co oznacza, że przedstawiamy prawdę w miłości, dając ludziom wolność wyboru; nie używamy mocy rządu, aby zmusić innych do posłuszeństwa. W miarę rozwoju wydarzeń nie daj się zwieść szatańskim oszustwom czasów końca, w jakikolwiek sposób by się nie manifestowały.

 

Verified by MonsterInsights