Wypaczanie Umysłów

W dzisiejszym świecie zauważamy nieporównywalny wzrost ataków skierowanych na nasze umysły, na indywidualność, podważanie racjonalnego sposobu myślenia i celowe wypaczanie umysłów. W jaki więc sposób umysł ulega wypaczeniu? W sposób bardzo podobny do tego, jak uszkadza się oprogramowanie komputera: poprzez wnoszenie złego „kodu” — innymi słowy, przez fałszywe, niemiarodajne, wprowadzające w błąd, szkodliwe i mylne idee, informacje i przekonania.

Może to nastąpić poprzez celowe zwiedzenie — kłamstwa, uczenie błędu i fałszu — lub poprzez szkodliwe, destrukcyjne, dramatyczne przeżycia, które zaszczepiają w umyśle niewłaściwe idee w wyniku doznania traumy, wykorzystywania czy znęcania się.

Osoby młode (dzieci), których mózg jest jeszcze w trakcie rozwoju, nie są w stanie odróżnić faktów od fikcji. Dzieci w sposób naturalny polegają na dorosłych — rodzicach, dziadkach, nauczycielach, pastorach — by im pomogli rozróżnić pomiędzy mitem a prawdą. Małe dzieci nie wiedzą, że niebo jest niebieskie a trawa zielona, dopóki ktoś im tego nie powie; nie potrafią odróżnić prawej strony od lewej ani nie umieją czytać, pisać ani liczyć, dopóki ktoś ich tego nie nauczy. Dzieci nie rozumieją rzeczywistości — jak co działa i dlaczego — dlatego też dojrzała, mądra, dorosła osoba jest nieodzowna, by nadzorować ich rozwój i uczyć prawidłowego podejmowania decyzji. Na przykład, dzieci nie dostrzegają niebezpieczeństwa związanego z zabawą na ulicy, toteż rodzice muszą wyznaczać im granice. Podobnie, dzieci nie rozumieją, jak ważne jest dobre odżywianie, toteż rodzice powinni ustalić im limit słodyczy i zapewnić zdrową żywność.

Dzieci nie mają pojęcia, że jeśli są źle traktowane lub wykorzystywane, to nie oznacza, że jest to ich wina. Wykorzystywanie, zaniedbywanie i znęcanie się nad dziećmi jest często odbierane przez dziecko jako kara za to, że nie jest ono wystarczająco dobre, wystarczająco inteligentne, wystarczająco godne miłości lub wręcz w jakiś sposób złe. Ten rodzaj fałszu jest szczególnie niszczycielski i sprawia, że dorastające dziecko dokonuje wyborów w oparciu o fałszywe wewnętrzne przekonania o sobie. Może na przykład okazywać brak zainteresowania nauką, ponieważ wierzy (na podstawie tego, jak zostało traktowane), że jest głupie; posuwać się w kierunku rozwiązłości, ponieważ wierzy (w wyniku wcześniejszego molestowania), że jest „brudne” czy „skalane” i nikt inny by go nie chciał; albo czuć się na tyle niekochane, że zrobi wszystko za chwilowe przejawy uczuć — nawet jeśli te uczucia mają charakter wyzysku.

Jezus ostrzegał przed krzywdzeniem małych dzieci, ponieważ krzywdzenie dzieci pozwala kłamstwom zakorzenić się głęboko w sercu dziecka (uczucia o sobie i innych) i umyśle (przekonania o sobie i innych), zanim dziecko jest w stanie rozpoznać te kłamstwa i odrzucić je. Tego rodzaju wewnętrzne rany są uleczalne, jednak wymagają wytężonego, skoncentrowanego wysiłku.

Przeprogramowanie

Dzieci są również podatne na manipulację umysłową (nie biorąc nawet pod uwagę jawnego krzywdzenia), na przykład poprzez naukę, indoktrynację, propagandę i skorumpowane filozofie. I to właśnie wkroczyło do krajów rozwiniętych odkąd system szkolny zaczął uczyć bezbożnej ewolucji.

Boże zasady moralności — prawda, miłość i wolność — zostały zastąpione kłamstwami, np. że nie ma Boga, toteż ludzie nie są stworzeni na Jego obraz; że najwyższy cel w życiu to zgarnianie dobytku dla własnego dobra; że nie ma bezwzględnej prawdy, więc uczucia człowieka są jego własną prawdą.

Innym sposobem zarażania umysłów kłamstwem jest przedefiniowanie słów w taki sposób, by miały inne znaczenie niż powszechnie rozumiane. Na skutek tego zaszczepić można w ludzkie umysły fałszywe idee — z czego nikt nie zdaje sobie w pełni sprawy.

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz! (Izajasz 5:20 UBG).

Biada tym, którzy nazywają biologicznych mężczyzn kobietami, a biologiczne kobiety mężczyznami; biada tym, którzy nazywają zamieszki „pokojowymi protestami”, a pokojowe protesty „powstaniem”; biada tym, którzy nazywają eksperymentalny lek, który nie zapewnia odporności ani nie zapobiega infekcji „szczepionką”, a naturalną odporność nazywają „nieskuteczną”.

Bóg jest Stwórcą, budowniczym rzeczywistości, i pragnie, by Jego lud rozumiał rzeczywistość, a nie bujał w obłokach. Jednak szatan i jego zwolennicy nie mogą tolerować prawdy i autentyczności, toteż nieustannie starają się zastąpić prawdę, fakty i obiektywną rzeczywistość czymś „interpretowanym w inny sposób”, czymś wyssanym z palca, albo czystą fantazją.

Pomyśl jednak sam za siebie. Nie ma czegoś takiego jak:

 • Sucha woda
 • Ciepły lód
 • Zimny ogień
 • Jasna ciemność
 • Uczciwi złodzieje
 • Wierni cudzołożnicy
 • Dobry grzech
 • Szczęście w nieprawości
 • Zdrowa choroba
 • Wzmacniająca słabość
 • Pouczające oszustwo
 • Transpłciowi mężczyźni lub transpłciowe kobiety.

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas… I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich (Ks. Rodzaju 1:26,27 BW).

Jezus powiedział: „Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich [ludzi] mężczyzną i kobietą (Ew. Marka 10:6 UBG).

W obiektywnej rzeczywistości, zgodnie z Bożym zamysłem, mamy mężczyzn i kobiety! Niestety, z powodu grzechu niszczącego Boży zamysł, bywają ludzie, którzy z różnych przyczyn są zdezorientowani co do swojej płci — niektórzy ze względu na stan biologiczny, taki jak zespół niewrażliwości na androgeny, chimeryzm, hermafrodytyzm itp., a inni z powodu traumy lub problemów natury psychicznej. Ale fakt, że niektórzy znajdują się w sytuacji odbiegającej od zamysłu Bożego nie oznacza, że mężczyzna może stać się kobietą i odwrotnie.

Nigdy nie będziemy mogli wspierać sprawy Bożej ani doświadczyć zdrowia, dobrego samopoczucia, lepszych relacji, pokoju z Bogiem, sobą i ludźmi wprowadzając kłamstwa w swoje umysły, promując fałszerstwo lub światowe narracje, gdyż te jeszcze bardziej wypaczają umysły.

Jedyną zdrową opcją jest Boża droga prawdy, ukazana w miłości, dająca innym wolność wyboru. Zachęcam cię, byś stał się miłośnikiem prawdy, by twe serce i umysł rozwijały się i wzrastały w prawdzie pod wpływem Ducha Świętego oświecającego umysł. Bo jeśli pragniesz wolności, to jedynie prawda może cię wyzwolić.

Verified by MonsterInsights