Научете се да различавате: Как да определим какво е правилно
image_pdfimage_print

Ние сме във война – война на идеи, на убеждения, война на гледни точки, на ценности, на култури; във война сме за нашия ум. Познато ли ви е? Чувствате ли, че умът ви е нападан от враждуващи фракции?

И повечето от тези фракции не се интересуват от вашата индивидуалност, от способността ви да мислите и разсъждавате – не искат да се учите как да различавате, да разбирате какво всъщност е вярно. Не! Повечето фракции, воюващи за вашия ум, се стремят да ви индоктринират, да ви агитират, да ви програмират спрямо своите възгледи, методи и вярвания.

Но Бог ни е дал индивидуалност – способност да мислим, разсъждаваме и избираме – собствен ум. Божият замисъл е да упражняваме и да развиваме способностите си да разсъждаваме, да различаваме и разграничаваме, като използваме дадените ни от Бога умения. Ето защо Библията учи, че всеки човек трябва да бъде напълно убеден в собствения си ум (Римляни 14:5) и че зрели са онези, които са развили способността да различават на практика правото от погрешното (Евреи 5:14).

В служението Come and reason ние не желаем да ви казваме какво да мислите или в какво да вярвате. Не! Тук сме, за да ви помогнем да развиете и упражнявате дадените ви от Бога способности да разсъждавате самостоятелно и да станете личност, която притежава Христовия ум (1 Коринтяни 2:16) – човек, който може да разграничава ефикасно истината от лъжата.

По-долу са изброени няколко инструмента, които можете да използвате, за да си помогнете да разширите способността си да разграничавате факти от измислица, правилно от погрешно и истина от грешка.

Създайте надежден стандарт

Ако нямате стандарт, чрез който да тествате, няма да можете да различите истината от лъжите. Агентите на тайните служби, които са обучени да идентифицират фалшива валута, не са обучени да познават всеки възможен фалшификат; но са обучени да познават истинската валута и да сравняват всички други спрямо нея. Всяка разлика, отклоняваща се от оригинала, се счита за фалшификат. Но ако човек не познава стандарта, остава несигурен, когато фалшификатът твърде успешно имитира оригинала.

Божият стандарт е Неговият закон, който е Закон за дизайна – неизменните константи, върху които функционира реалността, съобразно с плана на Създателя. Този закон включва физическите закони на Вселената, като законите на гравитацията, физиката и здравето, но също и законите на любовта, свободата, поклонението и много други.

Повечето деца не притежават способността да разбират принципите, върху които е проектиран животът, като например втория закон за термодинамиката – законът на ентропията, който казва, че ако не се вложи енергия в една система, тя се разпада. Ето защо те се нуждаят от правило, например да мият зъбите си, докато не узреят достатъчно, за да приемат закона в ума си и доброволно да си мият зъбите – вече не защото имат правило, а защото искат да бъдат здрави. А здравето изисква да живеем в хармония със здравните закони – те са част от Божиите закони, върху които съществува животът на Вселената.

Повечето духовни деца не разбират Божиите закони, така че нашият любящ небесен Отец ни е дал списък с правила – Десетте заповеди – за да ни помогне в нашата незрялост. За съжаление, някои хора не осъзнават, че този списък е само „дестилация“ на Божия закон на любовта. Ето защо Исус Христос казва, че целият закон се съдържа в две заповеди: обичайте Бога и обичайте ближния си (Матей 22: 37–39). Любовта е един от Божиите закони, върху които Бог е проектирал живота; това е принципът на себеотдаването, на „другоцентричността“.

Ако наистина искаме да можем да разграничим истината от лъжата, първо трябва да разберем Божия стандарт, който е законът на любовта, съвършено разкрит и изживян в живота на Исус.

Ако заместим Божия жив закон на любовта със списък с правила; ако учим, че грехът е нарушаване на правилата, а не на Божия закон, върху който е изграден животът; ако смятаме, че грехът е юридически проблем, изискващ наказание, а не че е смъртоносно състояние, при което не сме в хармония с Божия закон, върху който се гради животът – това означава, че сме приели фалшив стандарт, който изкривява способността ни да различаваме истина от грешка.

Ако сме приели лъжата, че Божият закон работи като човешки закон – като налагани правила, изискващи наложено наказание – тогава, когато видим хора, използващи принуда и сила, за да причинят болка и страдание на другите, може да бъдем измамени да вярваме, че подобно поведение е добро, стига причината да е справедлива (като противопоставяне на расизма, например).

Но когато проумеем закона за дизайна на живота, разбираме, че не можем да спечелим Божията кауза, използвайки методите на Неговия враг. Не можем да изкореним омразата с омраза, злото със зло, насилието с насилие, страха със страх, тъмнината с тъмнина, лъжите с повече лъжи. Не! Можем да изкореним лъжите само с истината, страха само с любов, тъмнината само със светлина, злото само с истинска правда, омразата само с прошка.

Но за да различим Божиите методи от методите на света, които на моменти изглеждат толкова правилни, се изисква да познаваме Божия закон, Неговия характер и Неговите методи. Бог е стандартът и Бог се е разкрил съвършено в Исус. По този начин Исус е еталонът на правдата, стандартът на живот, към който трябва да се стремим.

Първият принцип да различаваме истина от лъжа е да изучаваме Божиите закони, върху които Бог е проектирал живота – как функционират, как се прилагат към живота и най-важното, да разберем как всички са били изявени в живота на Исус Христос. След това с Божия закон като стандарт можем да започнем да сравняваме идеи, действия и каузи, за да определим дали нещо е наистина Божие и дали се ръководи и овластява от Божия Дух, или не е нищо повече от примамлив фалшификат.

Погледнете към действията отвъд думите

Сатана е баща на лъжите, а неговата война е война за идеи, концепции и вярвания; затова е важно да се разграничават лъжите от истината. Но понякога истината не е това, което искаме да чуем; понякога истината причинява дискомфорт; понякога лъжата е по-привлекателна от истината; и затова хората често се вкопчват в приятни думи, примамливи твърдения, обещаващи прокламации, измамни декларации, без да успеят да погледнат отвъд лъжата и да видят истината, разкрита в действията. Много хора не успяват да разберат, че действията са тези, които разкриват правотата на даден въпрос, а не как се представят нещата словесно.

Измамникът ще ползва думи, убеждаващи в неговата надеждност, в интереса му да ви помогне, но въпреки това действията му на кражба от вас разкриват истината.

Мъж, който бие жена си, докато й казва, че го прави само защото я обича, разкрива, че декларациите му за любов са лъжа. Но за съжаление твърде много малтретирани жени отказват да погледнат отвъд думите и да приемат истината, която поведението на насилника разкрива; и по този начин остават в подобни токсични взаимоотношения.

Днес в света много хора биват измамени, защото се фокусират само върху думите на човека. Провъзгласените обещания разбуждат мощни чувства, които отговарят на желанието на сърцето и хората са измамени да вярват на думите и да се присъединят към каузата; те не изследват методите, принципите, действията и делата и не ги сравняват с фактите от ситуацията или с Божиите закони, върху които е проектиран животът, за да определят кое всъщност е вярно.

Предприетите действия насърчават ли свободата, или я ограничават? Законът за свободата е един от Божиите закони, върху които е изграден животът; и правдата се стреми да насърчава автономията и свободата на другия. Само в ситуация на свобода любовта може да расте; само на свобода хората развиват и максимизират своите способности; само в атмосфера на свобода може да бъде постигнато истинско здраве на душата.

Вторият принцип, за да различаваме право от погрешно, е да изследваме какво се случва отвъд думите, които се ползват. Дава ли се на хората свобода да се изразяват, или има стремеж да се заглушат гласове с различна гледна точка, стремеж да се дискредитират оратори или събития, които не съответстват на техните идеи – дори когато тези мнения и идеи се споделят зряло и без злоба?

Разчитайте на истината, а не на емоциите

Мнозина са измамени, защото емоциите им реагират силно на събитие, обстоятелство, говорител, движение или идея. Те чувстват страстно вълнение и действат, накъдето тези емоции ги насочат. Този метод почти винаги е разрушителен.

Освен това методът на действие, ръководено от мощни чувства, се засилва в груповите ситуации. Там емоциите се подсилват от тези на други хора, които изпитват същия гняв, негодувание или чувство за своята правота. Силните емоции нарушават здравото мислене! Когато сме прекалено емоционални, мислещите области на мозъка „дерайлират“ и способността ни да разграничаваме правилно от погрешно се нарушава.

Това е голямата разлика между разгневените тълпи и мирния протест. Мирният протестиращ е управляван от разума; той има логично оплакване, основано на доказателства; иска да убеждава, да променя чрез рационален дискурс настоящата култура, вярвания, идеи или методи.

Това е в рязък контраст с насилващите тълпи, които не са управлявани от разума и не са под контрола на разума в своите действия. Дори да имат правилна кауза, откажат ли се от разума, те стават тълпа – както Библията ги описва – като хищни зверове, водени от страстта си. И в крайна сметка нанасят вреда и сеят още повече семена на раздора.

Третият принцип, за да различаваме право от погрешно е, че когато настъпват скандални събития и чувстваме силни емоции, дори и прави, не бива да позволяваме на емоциите да детронират нашия разум. Бъдете страстни, но бъдете и внимателни; питайте Бога в молитва как можете да постигнете справедливост, да променяте сърца и умове, използвайки само Неговите методи на любов, истина и свобода. И мога да ви обещая, че ако сте водени от Светия Дух – Духа на истината и любовта – вашите действия винаги ще бъдат разумни, винаги ще бъдат основани на истината, винаги ще бъдат израз на любов към другите. Любовта ще се сблъска с лъжи, омраза, насилие и зло, но никога няма да използва лъжи, омраза, насилие и зло. Разбирайки Божиите закони, върху които е изграден животът, човек може да различава нещата, водени от Бог, и фалшификатите, водени от врага.

Така че помислете сами! Изучавайте и усвоявайте Божиите закони, върху които е изграден животът; упражнявайте дадените ви от Бога способности и разум да сравнявате различните идеи, вярвания, движения и каузи с Божия стандарт и тогава стигнете до собствени заключения. Защото ние сме във война и аз желая да сте победители в собственото си сърце и ум! Но победата се постига само чрез усвояване и прилагане на Божиите оръжия: истина, любов и свобода.


Verified by MonsterInsights