Може ли да е толкова лесно?

Всички описани случаи с пациенти в тази книга са действителни. Променени са имената и идентифициращата информация, с цел защита поверителността на данните.

Нямаше да е възможно да ви поднеса тази книга без търпеливата, разбираща и любяща подкрепа на моята съпруга. Кристи, ти ми показваш отново и отново Божията милост, доброта и любов! Чрез теб Той докосна душата ми. Благодаря ти! Обичам те! Също така искам да изкажа признателност на майка ми и на многото приятели, които ме насърчаваха и подкрепяха в процеса на писането. И най-важното – искам да благодаря на Бога, Който благо-склонно ми даде възможност да подготвя тази книга!

щракнете, за да отворите или изтеглите този PDFщракнете, за да отворите или изтеглите този PDF

Verified by MonsterInsights