БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – втора ЧАСТ

Миналата седмица сравнихме Божието обещание в Битие:

„Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат“ (Битие 8:22, Протестантски 1940)

-с фалшивото твърдение на противниците на Бога, които всяват страх от климатичните промени. В днешния блог ще покажем, че на Земята се случва точно обратното, че вместо увеличаването на въглеродния диоксид (CO2) да предизвиква климатична катастрофа, то води до по-зелена и по-пригодена за живот планета, осигуряваща благоденствието на човека.

Днес има два антагонистични светогледа, които воюват помежду си: библейският и този, на атеистите. Светогледът на атеистите твърди, че няма Бог, няма интелигентен дизайн, че човечеството не съществува с цел, че природата и нейните закони са върховни, че хората са просто най-развитото животно в еволюционната верига и че нашето застрояване, развиване и цивилизоване на планетата е грешно, разрушително и в крайна сметка против природата.

Едно от най-честите твърдения, които климатозащитниците изтъкват, за да бъде по-убедителна тяхната теза, е, че увеличаването на CO2 в атмосферата в резултат на използването на изкопаеми горива от човека води до промяна на климата, което ще унищожи населяваната територия, ще предизвика покачване на океаните и ще превърне планетата ни в пустош. В действителност обаче е точно обратното.


Раят преди потопа

От гледна точка на библейския светоглед разбираме, че когато Бог е създал Земята, тя е била планета, кипяща от живот; не е имало екстремни климатични условия, ледени шапки, пустини, изключително високи планини, покрити със сняг, с ниско съдържание на кислород и лишени от живот. Цялата планета, при създаването й от Бог, е била райска градина, в която навсякъде растителният и животинският свят е процъфтявал. По цялото земно кълбо е имало изобилие от живи организми, изградени основно от въглерод и вода.

Преди Потопа неизчислимо количество въглерод се е намирал в телата на растенията и животните и е циркулирал в тях чрез постоянния обмен на хранителни вещества и на кислород/CO2.

По време на Потопа по-голямата част от растителния и животинския свят е била погребана дълбоко под земята, като по този начин са били създадени нашите въглищни и нефтени находища. В онзи ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха (Битие 7:11, Протестантски).  Водата, която е заляла растителния и животинския свят се е сляла с водната маса на планетата; така са се формирали океаните и това е довело до появата на огромни запаси от замръзнала полярна вода (лед). С други думи, огромно количество въглерод е било погълнато от петролните и въглищните находища, а огромното количество вода е било погълнато от ледените полета.

След Потопа климатът е претърпял драстични промени и катаклизми. Нивото на въглерода в атмосферата е намаляло и така са се образували пустините, защото в атмосферата не е имало достатъчно вода и CO2, за да се поддържа животът на растенията навсякъде както преди Потопа.

 

Реалното изменение на климата в наши дни

Въпреки това, когато хората са започнали да изгарят изкопаемите горива от находищата на въглища и нефт, те всъщност са започнали да връщат обратно в екосистемата липсващия въглерод – градивен елемент за живота. В резултат на това растенията бързо са се адаптирали, като са използвали този увеличаващ се въглерод, за да растат и да се разпространяват, което е довело до намаляване на броя на пустинните райони (сухи, необитаеми места) в света.

Това се дължи на няколко причини: Първо, въглеродът е необходим за всичко живо, така че увеличаването на въглерода дава възможност на повече живи организми да възникнат и да се развиват. Второ, растенията дишат СО2 (всъщност се продават генератори на СО2, които помагат на оранжериите да подобрят растежа на растенията); с повишаването на нивата на СО2 те могат да дишат СО2 по-лесно, без да отварят толкова широко своите системи (пори и т.н.), и следователно могат да задържат вода, да не се обезводняват и да не умират. Това позволява на растенията да възстановят сухите/пустинните земи, което прави планетата по-зелена. Така се получава комбиниран ефект от връщането както на отделения въглерод, така и на отделената вода в екосистемата, където те се използват от растителния свят за растеж и подобряване на обитаемостта на планетата.

С други думи, когато изгаряме изкопаеми горива, увеличавайки наличния въглерод, лекото повишаване на температурата води до намаляване на ледените запаси, които също се използват от растенията, за да растат и да възстановяват пустинните земи – отново правейки планетата по-зелена (Grunzweig, et al., 2003).

От 1981 г. насам пустините на планетата са намалели като брой и площ, което показва, че Земята наистина става все по-зелена (http://www.co2science.org/subject/d/summaries/desertification.php) Тъй като сме увеличили съдържанието на CO2 в атмосферата, имаме по-зелен свят, по-обитаема планета, точно обратното на светогледа на климатозащитниците.

Увеличаването на обитаемата земя води до увеличаване на популациите на животните. С увеличаването на въглерода растенията също се увеличават, необходима е повече вода, която се доставя, когато част от складираната в полярните ледове вода се разтопи; тази вода навлиза в атмосферата и се използва от увеличаващата се флора, така че Земята става по-ЗЕЛЕНА и по-благоприятна за живот. Океаните не се покачват, защото водата се използва от нарастващия растителен и животински свят.

Това е точно обратното на това, което твърдят климатозащитниците! Не забравяйте, че това са невярващи в Бог активисти, които отричат Библията, потопа и Сътворението и които вярват, че хората са зло, което унищожава планетата. Трябва да престанем да вярваме на тази лъжа за климатичната катастрофа, свързана с CO2, и да застанем твърдо на страната на Божието слово!

 

Пагубни решения

Изменението на климата не само е лъжа, произлизаща от онези, които отхвърлят Библията, но лишени от водителството на Писанието, климатозащитниците предлагат решения за евентуално “спасяване на планетата”, които се противопоставят на Божиите насоки и цели за човечеството и са пагубни за благоденствието на човека.

Бог е наредил на хората, “Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята” (Битие 1:28 Протестантски 1940).

Божията цел за човешките същества, които са създадени по Негов образ и подобие, е те да се размножават, като се свързват в свещен брак между един мъж и една жена и да раждат деца –  по свой образ и подобие – и да ги възпитават да обичат Бога и другите, като ги учат как функционира Божието царство и ги подготвят да управляват и владеят земята.

Да владеем означава, че трябва да развиваме планетата и да я правим все по-благоприятна за хората, да я управляваме по божествен начин. Не трябва да унищожаваме, експлоатираме или злоупотребяваме, а да облагородяваме планетата с цел увеличаване на човешкото население с хора, които обичат Бога и се обичат помежду си.

Но тезата на Сатана е противоположна – според него хората са болест, рак, вирус и ние сме проблемът, който унищожава планетата, и затова хората трябва да бъдат обуздани, ограничени, спрени. Ние, християните, знаем, че трябва да се грижим за планетата, но и че трябва да го правим със съзнанието, че тази планета ще бъде унищожена и заменена от нова земя, дом на праведните; следователно ние трябва да ценим хората повече от планетата. Но хората, които са срещу Бога, под ръководството на Сатана, въздигат планетата до степен, че започват да се покланят на природата, като ценят планетата повече от хората. Това е факт, който те открито признават.

В книгата си “Моралният казус относно изкопаемите горива” Алекс Епщайн пише:

Много от водещите мислители в областта на околната среда, включително тези, които предсказват катастрофата с изкопаемите горива, считат за висша ценност това, което наричат “девствена” природа или дива природа – природа, непроменена от човека. Например в рецензията на “Лос Анджелис Таймс” за “Краят на природата”, влиятелната книга на Маккибен отпреди двадесет и пет години, в която той предсказва катастрофални климатични промени, Дейвид М. Грейбър, биолог-изследовател от Службата на националните паркове, пише следното обобщение на посланието на Маккибен:

„Маккибен е биоцентрист, такъв съм и аз. Ние не се интересуваме от ползата за човечеството от даден животински вид или свободно течаща река, или екосистема. Те имат присъща стойност, която е по-голяма за мен от стойността на друго човешко същество или на милиард такива. Човешкото щастие и със сигурност човешката фертилност[плодовитост] не са толкова важни, колкото една дива и непокътната планета. Познавам социолози, които ми напомнят, че хората са част от природата, но това не е вярно. Някъде във времето – преди около милиард години или може би 500 000 години, ние сме прекратили договора си с природата и сме се превърнали в рак. Превърнали сме се в язва за себе си и за Земята. Няма почти никаква вероятност развитият свят да реши да прекрати безразсъдната си консумация на изкопаема енергия, а Третият свят – самоубийственото си изразходване на природните ресурси. Докато Хомо сапиенс не реши да се върне към природата, някои от нас могат само да се надяват да се появи подходящ вирус.“

В книгата си Маккибен пише, че целта ни трябва да бъде един “по-скромен свят”, в който да оказваме по-малко въздействие върху околната среда и “човешкото щастие да е от второстепенно значение”. Какво според него трябва да е от първостепенно значение? Намаляването на въздействието ни върху околната среда. Маккибен обяснява: “Не казвам в наше време или по времето на нашите деца или на техните деца, ако сега, днес, ограничим нашата многочисленост, нашите желания и нашите амбиции, може би природата един ден ще може да възобнови своята независима работа.” Това означава, че трябва да има по-малко хора, с по-малко желания и по-малко амбиции. Това е точно обратното на това човешкият живот да се смята за висша ценност. В случая висшата ценност е липсата човешко влияние върху природата, без да се зачита човешкият живот и щастие.

Съществува реална разлика между библейския светоглед и светогледа на природозащитниците. Сегашното световно зелено движение се базира на атеистична, антихристиянска, антибиблейска и фалшива теория, която е част от измамата на Сатаната в последното време, за да подмами добрите хора да участват в собственото си унищожение – и както всичко друго, което Сатаната измисля, то се основава на лъжи и заблуди.

Библията предрича, че преди завръщането на Христос ще има различни климатични проблеми – но те няма да са следствие от въздействието на човека върху планетата. Те ще са породени от отхвърлянето на Бога от страна на човечеството. Тъй като милиарди хора по света закоравяват сърцата си в неверие, Бог уважава техния избор и оттегля Своята защитна и поддържаща сила. Сатана получава по-голяма свобода на действие и активно предизвиква всякакви екологични и климатични катастрофи – земетресения, урагани, циклони и др. Библията описва това по следния начин:

„След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог” (Откровение 7:1-3 Протестантски 1940).

Забележете – ангелите нанасят вреда, като освобождават сатанинските сили, които са възпирали. Колкото повече светът застава срещу Бога, толкова повече сърцата ще се закоравяват и любовта ще охладнява, Божието присъствие ще се оттегля и сатанинските пратеници ще причиняват все повече и повече различни природни бедствия. Тези събития ще бъдат изтъквани като доказателство за фалшивата теория на Сатана за изменението на климата.

Така че, когато виждате различни природни бедствия, не вярвайте на лъжата, че човешките действия са причина за изменението на климата; вместо това си спомнете Божието обещание, че “доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат”, и имайте съзнание, че бедствията са доказателство за това, че Бог оттегля Своята защитна сила, което води до увеличаване на демоничната дейност.

Всичко това ще се потвърди от методите, използвани от така наречените “спасители на климата”, в опитите им да донесат спасение на света чрез принуда, заплахи, всяване на страх, ограничаване на пътуванията, ограничаване на свободите и т.н. Ще ги познаете по плодовете им!

Божиите хора използват Неговите методи на истина, любов, свобода в упражняването на божествено господство, за да се грижат за Неговото творение – да направят планетата по-благоприятна за хората, за да може да се разпространява Евангелието, за да можем да служим с Божията любов на другите, за да може хората да благоденстват.