БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ПЪРВА ЧАСТ

Ако подхождате към живота с библейски мироглед, ще знаете, че на планетата Земя воюват две антагонистични сили – Божието царство на истината, любовта и свободата срещу сатанинското царството на лъжата, егоизма и насилието.

Тези две системи произлизат от две личности: нашият безграничен Бог на любовта, Който е източник на всяка истина, любов, праведност, чистота, святост, добродетел, благост и на самия живот, и Сатана, който е създател на лъжата, егоизма, злото, болката, страданието, болестта, извращенията, покварата и смъртта.

Божиите посланици на светлината се борят срещу пратениците на тъмнината на Сатана; истината и любовта воюват срещу лъжата и егоизма. И тази битка се води във всяка сфера и всеки етап на нашето съществуване.

Библията е Божието откровение за реалността –  за първоначалното намерение на Бога относно човечеството, за проблема с греха, за Божията намеса за справяне с греха и за методите и характера на Бога, противопоставени на методите и характера на Сатана.

Бог постоянно се стреми да ни изведе от тъмнината на неразбирането, объркването и заблудите и да ни въведе в светлината на истината. Но през цялата човешка история Сатана упорито и ефективно представя лъжи, фалшиви теории, които имат за цел да заменят истината и да впримчат сърцата и умовете на хората в страх и егоизъм.

В Едем Бог предупредил първите хора, че загубата на доверието към Него и нарушаването на законите, върху които Той е изградил живота, ще доведат до разруха и смърт. Сатана прокарал алтернативно твърдение – че Бог ни е излъгал, че грехът не води до смърт и че Бог не е отправил предупреждението си, за да предпази хората от самонараняване и смърт, а по-скоро за да им попречи да станат по-силни и богоподобни, и да може Бог да запази властта и контрола за Себе си. За съжаление Адам и Ева повярвали на лъжливото твърдение и човечеството било покварено от греха.

Каин също приел невярното твърдение и отхвърлил Божиите напътствия, като заменил Божието снабдяване със собствените си дела. По този начин неговото падение било неизбежно; отхвърлянето на истината и Божиите напътствия събудило в Каин неконтролируема ревност към брат му Авел, когото в крайна сметка той убил.

 

Планетарна катастрофа

Библията разказва, че по времето на Ной Бог изпратил предупреждение за предстояща климатична катастрофа: Светът щял да бъде унищожен от световен потоп след 120 години (Битие 6:3). Ной усърдно проповядвал това послание, като предупреждавал жителите на Земята за предстоящото климатично бедствие и им предлагал единствения начин за спасение – да се качат в ковчега, който той строял (2 Петрово 2:5).

Но нечестивите, следвайки водителството на Сатана, отхвърлили Божието предупреждение и представили своя различна версия. Можете да си представите как тези отричащи Бога хора се подигравали на Ной и го обявявали за твърде краен, всяващ паника, побъркан човек. Те се позовавали на “науката”, която доказвала, че никога не е имало дъжд, че водите на моретата и реките никога не са напускали бреговете си. Те твърдели, че от научна гледна точка е невъзможно да има потоп. Те оспорвали Божието откровение чрез научни опити и измервания в природата, твърдейки, че няма как да дойде потоп.

Но какво се случило? Исус хвърля светлина върху това, като казва:

„И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син“ (Матей 24:37-39, Протестантски 1940, подчертаването е на автора).

Въпреки че Ной проповядвал за предстоящия потоп в продължение на 120 години, хората не подозирали, не разбирали, не разпознавали какво щяло да се случи. Защо? Защото приели лъжливото твърдение и отхвърлили посланието на истината, идващо от Бога.

Ако живеехте по времето на Ной, със сегашната си вяра в Бога и Библията, на кого щяхте да повярвате: на Ной или на медиите и научните експерти от онова време?

Исус казва, че нещо подобно ще се случи и в наши дни: С наближаването на Неговото второ пришествие хората няма да знаят и няма да са подготвени за Неговото завръщане. Защо? Защото те, подобно на нечестивите си предтечи, ще отхвърлят Божието послание и вместо това ще изберат да вярват на лъжата, идваща от Сатана.

А едно от лъжливите твърдения на Сатана, което заблуждава света днес, е прякото отричане, отхвърляне и замяна на обещанието, дадено на човечеството от Бога след потопа:

„Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат“ (Битие 8:22, Протестантски 1940).

Божието обещание е, че нашият климат и сезони ще продължат да съществуват стабилно до второто идване на Христос – тоест, “доде земята съществува”.

Но лъжата на Сатана, фалшивият разказ на този покварен свят, е този за “изменението на климата”, климатичната катастрофа, която ще погуби човечеството чрез трайни аномалии в климата.

И също като древните хора, ние трябва да решим на коя гледна точка да вярваме: на противниците на Бога, еволюционистите, разбирачите на този свят, същите хора, които наложиха на света мандатите на КОВИД, ограничиха свободите ни и нараниха децата ни – или на нашия Създател?

 

Лъжи, които разделят

Какво е влиянието върху мисленето на хората, които вярват в лъжата, че изменението на климата е пагубно? Вдъхва ли това послание надежда, намалява ли страха, обединява ли хората в любов и води ли до по-голяма свобода отвън и отвътре – или това е антибиблейско послание което всява страх, разпалва конфликти, насърчава рестрикциите върху свободата и води до репресии и контрол?

Разберете ясно това:

Ние не сме изправени пред глобална климатична катастрофа – ние сме изправени пред глобална духовна катастрофа.
Не сме изправени пред предизвикано от човека глобално затопляне – ние сме изправени пред предизвикано от човека глобално охлаждане на сърцата; Исус казва: “Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее” (Матей 24:12, Протестантски 1940).

Сатана заслепява хората за реалността, като ги кара да се фокусират върху нещо, което въздейства на емоциите им, за да отклонят вниманието си от това, което наистина се случва:

„Богът на този век е заслепил умовете на невярващите, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога“ (2 Коринтяни 4:4, Протестантски 1940).

Натискът на Сатана в последни времена е настъпателен и агресивен и отклонява ума от Бога, от Библията, от надеждата за ново небе и нова земя и го насочва към бъдеще, в което се очаква да се самоунищожим поради свръхнаселеност и климатична катастрофа на земята. Следователно трябва да се спасим чрез дейности, които всъщност вредят на хората – многото различни решения, предлагани от така нареченото “зелено” движение са античовешки, антинаучни и заробващи. Те са про-елитни, целящи да помогнат на управляващата класа да доминира и контролира другите. Зеленото движение на борещите се срещу климатичните промени е движение срещу Бога, стремящо се да унищожи Божия образ в хората и да зароби съзнанието им.

И всичко това се основава на фалшиви твърдения. (Повече за това във втората част на тази поредица.)

Целта и задачата на климатозащитниците е да увеличат хаоса, безредието, объркването, несигурността и страха, така че хората, които търсят сигурност и безопасност, да са готови да приемат тоталитарен управляващ, който използва сила за възстановяване на реда.

Но като християни ние се борим срещу тази измама с божествените оръжия, дадени ни от Бога (2 Коринтяни 10:3-5). Нашите оръжия са прогласяване на истината, с любов, като същевременно зачитаме свободата на другите:

  • Ние не използваме принуда;
  • Ние не използваме пропаганда;
  • Не ограничаваме свободите;
  • Не налагаме на другите да правят каквото казваме;
  • Не се включваме и не подкрепяме философии и системи, които отричат Бога;
  • Ние разпознаваме богопротивното зелено движение, което отдалечава хората от Исус и от изпълнението на отговорността ни да бъдем добри стопани на Земята и да я владеем; вместо това ние активно се стремим да облагородяваме Земята, за да я направим все по-благоприятна за хората по начини, които не са разрушителни и не злоупотребяват с нея;
  • Ние ценим хората повече от планетата и осъзнаваме, че независимо колко добре управляваме Земята като Божии настойници, тази планета ще бъде унищожена и заменена с нова, когато дойде Исус – слава на Бога!

Така че, когато чуете проповедниците на страха от климатичните промени, спомнете си Божието обещание, че сезоните няма да се променят, “доде трае Земята”, отхвърлете лъжите им и се придържайте към истината, такава, каквато е в Исус.

В следващия ни блог ще разгледаме някои от научните данни, които документират лъжата, че увеличаването на въглеродния диоксид (CO2) в атмосферата води до това, че Земята става по-малко обитаема, по-малко зелена и унищожава живота – точно обратното на това, което е вярно.