Защо 10 заповеди?
image_pdfimage_print

„Объркан съм относно разликата между Божия закон и природните закони или Десетте заповеди и природните закони, за които сте говорили в миналото.
Можете ли по прост начин да обясните разликата между тях? Вярвам, че Десетте заповеди са били на небето и преди греха и че грехът е нарушение на тези заповеди. Греша ли?
 

Т. от Австралия”

 

Не сте сами в съжденията си.

Години наред вярвах, като вас, че 10-те заповеди са съществували преди греха. Мнозина аргументират това, като казват, че ако не е имало закон, не би могло да има нарушение на закона и по този начин няма грях. И тази обща идея е правилна – не би могло да има нарушение на закона, ако не съществува закон; но грешката е да се вярва че вечния закон в небето са 10-те заповеди. Нека се върнем назад и да обясним разликата между естествения закон и закона с 10-те заповеди.

Естествените закони са принципи, върху които действа животът. Например гравитацията е естествен закон. Когато нарушаваме естествен/природен закон, няма нужда от налагане на наказание, защото наказанието е „вградено“ в самото нарушение. Ако скочите от мост, няма нужда Бог да изпрати ангел, който да ви счупи краката, когато се ударите в земята под вас.

Вторият закон на термодинамиката е естествен закон, който гласи, че нещата се разпадат, ако непрекъснато не влагате енергия, за да ги поддържате. Например, напускате имота си, не правите нищо за него в продължение на 40 години – какво ще се случи с него? Ще се разруши/разпадне.

Има много природни закони, като законите за здравето, храненето и дишането. Ако имате правило, според което детето ви не бива да пуши цигари, то правилото ще се основава на естествения закон. Това е така, защото тютюнопушенето е нарушаване на законите за здравето и отравя организма, което води във времето до болести и смърт. Въпреки това, вашето дете може да не оцени дългосрочните последици от нарушаването на здравните закони, така че като любящ родител можете да изберете да наложите мярка, за да се опитате да го научите да избягва пушенето. Можете да му отнемете привилегии или да го напляскате. Такива наложени наказания не са истинската причина, поради която детето трябва да избягва пушенето. Те са мерки, използвани за да му помогнат да научи, че тютюнопушенето е вредно, докато то порасне и разбере истинската причина да не пуши – че пушенето нарушава законите за здравето и води до смърт.

Имайки това предвид, нека се върнем към Божия закон. Божият закон е Законът за любовта – принципът да се дава, върху който е изграден да действа целият живот във Вселената. Нарушенията естествено водят до увреждане на ума, характера, тялото и в крайна сметка водят до смърт, освен, ако уврежданията не бъдат премахнати/излекувани. Греховното човечество не е разбрало тази реалност, затова Бог се е намесил, за да ни помогне по два начина. Първо, бяха добавени 10-те заповеди, за да ни помогнат да разберем колко сме болни. И второ, те бяха добавени, за да ни предпазят от нас самите и да ни доведат при Христос. Точно както родителското правило да не пуши защитава детето от увреждане, така и 10-те заповеди са „дестилация“ на Закона за любовта, за да ни защитят.

Разгледайте за момент 10-те заповеди и помислете дали доказателствата подкрепят идеята, че те винаги са съществували. Имало е време, преди да бъде създадена земята, когато само Бог и ангелите са съществували. Йов 38:7 ни казва, че ангелите са пеели заедно при създаването на нашата планета. Втората заповед говори за проблеми, които се предават през поколенията (наследствени слабости, произтичащи от греха). Имали ли са нужда ангелите, които не се възпроизвеждат/не раждат, от такъв закон? Четвъртата заповед (събота) се основава на въртенето на нашата планета по оста й, докато тя обикаля около Слънцето, което не е съществувало до четвъртия ден от седмицата на Сътворението. Имало ли е събота в небето преди създаването на тази земя? Не съм намерил нито един боговдъхновен източник, който да го казва. На следващо място, петата заповед за почитането на майката и бащата – нужна ли е за ангелите тази директива? Ами седмата заповед да не прелюбодействат – нуждаели ли са се ангелите от такава забрана? Тези доказателства подкрепят мнението, че заповедите са специална „дестилация“ на великия Закон за любовта и записани специално за нуждите на падналия човешки род.

По същия начин апостол Павел казва, че заповедите са били добавени, за да ни помогнат да виждаме по-ясно греха (Римляни 5:20; 7:7, 8) и че те са били добавени след греха (Галатяни 3:19). Следва откъс от моята книга „Може ли да е толкова лесно?”, описващ защо са добавени:

„Писменият закон (Десетте заповеди) е като ядрено-магнитен резонанс (визуален диагностичен тест) на душата – той разкрива дефектите. Ако сканирането с ЯМР открие тумор в белите ви дробове, какво ще направите? Ще отидете при вашия лекар. И след като сте били успешно излекувани, бихте ли се притеснявали, че сте изследвани от ЯМР? Ще почувствате ли нужда да унищожите апаратурата на ЯМР? Разбира се, че не. Всъщност може да поискате да повторите процедурата за ЯМР, за да се уверите, че туморът вече е изчезнал. Така работи писаният закон на Бога. Той разкрива дефектите в ума ни. Когато разпознаем тези дефекти, отиваме при небесния Лекар за изцеление. След като ни е изцелил, не е необходимо писменият закон да бъде унищожен. Всъщност, когато ни изследва, Бог не намира дефекти, тъй като вече сме в хармония с Него. И след като сме излекувани, вече не сме осъдени от закона. Това е същността на нещото, което апостол Павел казва на Тимотей: „А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно, като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, което е противно на здравото учение, според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено“ (1 Тимотей 1:8-11).

Използвайки нашата метафора за ядрено-магнитния резонанс, можем да перифразираме прочетеното така: „Знаем, че ЯМР е добър, ако човек го използва правилно. Знаем също, че ЯМР не се прави на здрави хора, а на болни. Всички дейности, които противоречат на принципите на здравословния начин на живот, не съответстват на модела на здраве, който ми е поверил благословеният Бог“.

Исус ни помогна да разберем, че писания закон е добавен и е базиран върху вечния закон за любовта, като казва: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците“ (Матей 22:37-40).

Един християнски автор стига до същото заключение и пише следното:

„Ако човекът беше спазил Божия закон, даден на Адам след неговото падение, спазен и от Ной, и от Авраам, нямаше да има нужда от наредбата за обрязването. И ако потомците на Авраам бяха спазили завета, на който обрязването беше знак, те никога не биха били съблазнени от идолопоклонството, нито би било необходимо да изтърпят живот на робство в Египет; те щяха да съблюдават Божия закон в ума си и нямаше да е необходимо той да бъде обявен от Синай или да бъде гравиран върху каменните плочи. И ако хората изпълняваха принципите на Десетте заповеди, нямаше да има нужда от допълнителните указания, дадени на Мойсей“ (Уайт, Е. Патриарси и пророци. Стр. 364 – англ. изд.).

„Питат ме относно закона в Галатяни. Кой закон е детеводителят, който ни води при Христос? Отговарям: както церемониалният, така и моралният кодекс на десетте заповеди“ (Уайт, Е. Избрани вести. Т.1, с. 233 -англ. изд.).

„Законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра“ (Галатяни 3:24). В този текст Светият Дух чрез апостола говори особено за моралния закон. Законът ни разкрива греха и ни кара да чувстваме нуждата си от Христос и да тичаме към Него за прошка и мир, като упражняваме покаяние спрямо Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос“ (Уайт, Е. Ръкописи. Т.1, 130 – англ. издание)

Още веднъж благодаря за въпроса!

 

Verified by MonsterInsights