Вируси: какви са те и откъде са дошли?

Предвид настоящата пандемия COVID-19, мислех, че може да е полезно да включа в блога си статия за вирусите, какви са те и откъде са дошли?


Вирусите са кодирана информация, която заразява други системи и оригиналната им функция, за да се репликира.

Вирусите са изградени от кодирана ДНК или РНК, които ограбват механизма на живите клетки, за да репродуктират по-голям брой от себе си. Това се случва обикновено, докато клетките или организмите или умрат, или защитните им механизми елиминират вирусите.

Понякога вирусите се наричат ​​„репликатори“, защото поемат ресурсите на живата клетка и репликират –възпроизвеждат – повече бройки от вируса, докато клетката умре, пръсне се и след това зарази други клетки, за да се случи и с тях същото. Ако този процес не бъде спрян от имунния отговор на организма, това води до смъртта на гостоприемника, заедно с вируса.

В компютрите вирусите са съставени от кодирана информация, написана на езика на програмата, към която е насочено заразяването. Тези вируси поемат различни операции на оригиналната програма и пренасочват функциита на компютъра, за да репликират повече вирусен код, за да заразят повече системи или да изпълняват нови директиви, в разрез с първоначалното оригинално програмиране.

Един често задаван въпрос относно вирусите е: Живи ли са вирусите, които заразяват живите организми? С други думи, самите вируси живи организми ли са? В научния свят това често се обсъжда без окончателно заключение и вирусите често се описват като „намиращи се на ръба на живота“. Това е така, защото еволюционният мироглед не разполага с работещи обяснения за произхода на вирусите и по този начин не може да реши дали те наистина са живи.

Но в библейския мироглед, Бог е създал живот на земята без болести, дефекти или смърт. За да съществува, животът изисква три елемента – физическа материя, енергия и кодирана информация, открита в генетичния материал на всички живи организми. Бог не само е създал физическата материя, като атомите, които Той е изградил заедно в протеини, липиди, въглехидрати, ДНК и РНК; Той не само е осигурил животворната енергия (дъха на живот); но Бог е написал също и кода – организирайки „буквите“ на ДНК и РНК в сложната кодирана информация, която се съдържа в нашите хромозоми и е необходима за живота.

Животът, който Бог е създал в Едем, е бил безупречен, безгрешен и без никакъв „лош код“ или дефекти от какъвто да било вид. Когато кодерите на Microsoft и Apple напишат кода, необходим за работата на техните компютри, той е без вируси. Така също Бог е определил код, който управлява действията на нашите физически тела в нашите гени и този код е бил написан без дефекти и без вируси.

Когато Microsoft и Apple пускат своите операционни системи, вирусите не се генерират спонтанно от тези системи. По същия начин, когато Бог е създал живот на земята, той е бил без вируси и вирусите не са генерирани спонтанно от Неговото творение.

Но злонамерени хора могат да изследват компютърните операционни системи и след това да изберат да ги хакнат, като нарочно създадат нов код, предназначен да зарази и промени оригиналната функция на софтуера. Сатана няма силата да създава живот, но бидейки злонамерен и интелигентен, той е способен да поквари Божието творение. По този начин, след като е направил Адам да съгреши, Сатана е заразил творението и с физически вируси – код, предназначен да увреди физическото здраве на всички живи организми на земята.

Исус казва:

„Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това“ (Матей 13:24-28).

Апостол Павел обяснява:

„… създанието беше подчинено на немощ не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи досега“ (Римляни 8: 20–22).

Библията учи, че след като Адам е съгрешил, Сатана е получил достъп до този свят. Сега той би могъл да „хакне“ генетичния код, вземайки парчета ДНК и РНК, и да го манипулира, за да конструира вируси, предназначени да повредят и корумпират Божието творение, причинявайки болести, дефекти и смърт. Един коментар на Библията го обяснява така:

„Нито едно вредно растение не беше поставено в голямата градина на Господ, но след като Адам и Ева съгрешили, израснали отровни билки. В притчата за сеяча на Господаря беше поставен въпросът: „Не зася ли ти добро семе в полето си? Откъде тогава са плевелите?“. Господарят отговори: „Враг е направил това“. Всички плевели се сеят от лукавия. Всяка вредна билка е от неговата сеитба и чрез своите гениални методи за манипулиране на вече създаденото, той е покварил земята с плевели (Ръкопис 65, 1899 [публикувано в FD Nichol, Ellen G. White and Her Critics], Адвентен коментар на Библията, том. 1, с. 1086.2).

Вирусите не бяха част от първоначалното творение на Бог; ето защо имунната ни система се бори да ги елиминира. Нашата имунна система работи като компютърен антивирусен софтуер, като постоянно следи за всяка инфекция и се стреми да елиминира всеки вирус, когато бъде идентифициран, за да възстанови здравето и да го възвърне към нашето първоначално замислено функциониране.

Вирусите са подходяща метафора за самия грях. Грехът е инфекция на ума – мисловен вирус – лош код, който поема оригиналния дизайн на нашия ум и променя системата – от любов и доверие към страх и егоизъм, които тя саморазпространява. Ако не бъде възпрян, грехът е фатален в 100% от случаите.

Бог е изпратил Своя Син, за да излекува това болно от грях състояние. Исус като човек е бил изкушаван по всякакъв начин точно като нас. Но не извършва нито един грях (Евреи 2:14). Всеки от нас „се изкушава, завлича и подлъгва от собствената си страст“ (Яков 1:14). Но в човешкото естество на Исус първоначалният замисъл на Бог за живота в истина, любов и свобода побеждава вирусната инфекция на лъжата, страха и егоизма. Оригиналното програмиране на Бог се осъществява, когато изберем Исус – Той очиства „вируса“ на греха от човешкото ни естество, което и Той е приел. Така е победил смъртта и е извел на бял свят живота и безсмъртието (2 Тимотей 1:10).

Когато се доверяваме на Исус Христос и отваряме сърцата си за Него, Светият Дух влиза в нас и изписва Божия закон (неговата първоначална операционна система) върху нашите сърца и умове:

„Ето завета, който ще направя с Израилевия дом след онези дни, казва Господ – ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им (Евреи 8:10).

Божият първоначален код за живота, за работата на нашите сърца и умове, Неговият закон на любовта, се възстановява у нас, когато станем участници в Божието естество (2 Петрово 1: 4). Характерът ни се преобразява и ние се възстановяваме по сърце и ум, за да бъдем едно цяло с Бога. Тогава всички, които са преживели това възстановяване от Христос, ще получат физическото преобразяване, когато Той се върне. При Второто идване на Христос всички щети върху кода на ДНК и РНК ще бъдат премахнати и ние, смъртните, ще се облечем в безсмъртие, а тленните ни тела ще облекат нетление! (1 Коринтяни 15:42).

И така, докато светът се бори с пандемията COVID-19, не се обезсърчавайте; можем да сме сигурни, че заради Исус Бог ще излекува и възстанови от всеки дефект и болест всички, които Му се доверяват.

Verified by MonsterInsights