Дните на Ной и днешните климатични промени

Исус казва: „И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син“ (Матей 24:37).

Много сравнения на нашия свят се правят днес от внимателни ученици на Библията във връзка с покварата, нечестието и насилието по времето на Ной (Битие 6: 5–11).

Подкрепям тези прилики, но искам да насоча вниманието ни към едно сравнение, което, изглежда, е пренебрегвано и все пак е основен проблем на историята за Ной – проблем, който отново заема централно място, но в нашето време във връзка с изменението на климата.

Ной е живял в епоха на предстоящи катастрофални климатични промени с последващ световен ефект.Чрез него Бог изпращи послание до света, че климатът ще се промени – предстои всемирен Потоп, който ще преобрази лицето на планетата и ще промени метеорологичните модели от този момент нататък.В случая безопасност може да има единствено в доверието в Бога и в следването на Неговия план.

Учените по времето на Ной отричат Божието послание.Обвинявайки Ной във фанатизъм, те убеждават населението, че подобна промяна на климата е невъзможна – и като резултат всички, освен малцината, които се качват на ковчега, загиват в Потопа.

Днес се оказваме в подобна ситуация, при която онези, които се доверяват на Бог и разбират истините на Неговото Слово, са изправени срещу хуманистичните учени, политици и активисти във връзка с въпроса за изменението на климата – този път двете групи са взели противоположни позиции.

Учените и другите, които не възприемат библейския светоглед, използват страха от промените в климата и заплахата от предстоящо унищожение като оръжие, за да се опитат да наложат нов световен ред – такъв, при който нова управляваща коалиция ще „спаси планетата”. Но тези, които се доверяват на Бога и вярват в Библията, знаят, че спасение на тази планета без намесата на нашия Създател не може да има.

И Бог ще спаси човека само като унищожи всеки грях, болест и дефект и възстанови планетата в първоначалното й съвършенство; което означава, че светът такъв, какъвто го познаваме, е обречен.И Слава на Бога!

Според библейския мироглед, земята бавно се затопля още от глобалния ледников период, настъпил след Потопа.Това не е някакъв странен, мистериозен и непознат процес – той е предвидим и неизбежен.

Еволюционистите, разбира се, признават съществуването на ледников период, но тяхната времева линия е съвсем различна от библейската:

Учените са записали пет значими ледникови епохи в цялата история на земята: Хуронският (преди 2,4-2,1 милиарда години), Криогенски (преди 850–635 милиона години), Андски-Сахарски (преди 460–430 милиона години), Кару (преди 360–260 милиона години) и Кватернер (преди 2,6 милиона години-днес).За последните 1 милион години са се случили приблизително дузина големи заледявания, най-голямото от които е достигнало своя пик преди 650 000 години и е продължило 50 000 години.Най-скорошният ледников период, често известен просто като „ледникова епоха“, достига пикови условия преди около 18 000 години, преди да отстъпи място на междуледниковата Холоценова епоха преди 11 700 години.[1]

Тъй като отхвърлилите библейския мироглед имат времеви периоди от милиарди години, разбирането им за случващото се е ужасяващо за тях.Те виждат доказателствата за глобалното затопляне като забележима и внезапна промяна в това, което според тях е климат, оставащ доста стабилен от милиони години.Но реални измервания на земната температура са правени само през последните 150 години от земната история.Преди това не са правени измервания и всички графики и диаграми, показващи земната температура преди този 150-годишен период, се основават на приблизителни оценки, предположения и изчисления, т.е. не са действително научни измервания.

Когато измерените температури през последните 150 години се разглеждат в контекста на период от милиарди години, изглежда, че се случва внезапна и драстична промяна.Но когато същите данни се разглеждат в контекста на библейския мироглед за глобален Потоп от преди около 5000 години, последван от ледников период с постепенно затопляне, това не е внезапна промяна, а продължителен процес, започнал от Потопа насам.

И двата светогледа (библейски и атеистичен) учат, че земята в момента се затопля.Атеистичният светоглед представя ужасяваща картина на причинени от човека вреди, като се твърди, че това е нещо ново и разрушително и че трябва да предприемем спешни действия, за да спасим себе си и планетата.

Тези, които поддържат библейския мироглед, също осъзнават, че планетата се затопля, но не се ужасяват, защото разбират, че това се случва от 5000 години насам и ще продължи да се случва, докато Господ не се завърне.Знаем, че тази планета няма да оцелее в сегашния си вид и нищо, което правим, не може да я спаси. Но също така знаем, че предстои един по-добър свят: земята, която ще бъде създадена наново от нашия Творец Бог.

Преди потопа Божият човек Ной се заема да предупреди хората за предстоящите климатични промени, като казва, че нищо друго не може да се направи, освен човек да се довери на Бога и да се качи в ковчега. Но мнозинството отричат посланието и продължават да следват своите собствени пътища.

Днес виждаме подобен процес: Светът е съсредоточен върху посланието за предстоящата промяна на климата в световен мащаб и Божиите хора, точно както в деня на Ной, осъзнават, че единствената им надежда е да се доверят на Бога и да очакват Неговото явяване да избави този свят на греха от катастрофален край.Но онези, които отричат ​​Бога, а също и религиозните водачи, които – за разлика от библейските вярващи – проповядват, че Божият закон функционира като наложени от човеците правила, създават коалиция, която според тях ще може да спаси този греховен свят.

Папата призовава за среща на световните лидери за създаване на коалиция, която да обучава децата ни как да спасят тази планета.[2]Целта е да се създаде световна конфедерация от религиозни групи и държавни правителства, които да се обединят около заплахата от глобалното затопляне, за да създадат нова образователна система, нова икономика и в крайна сметка – нов вид „хуманизъм“.

Според Ватикана, „Това означава да се признае взаимосвързаността на света и да се преосмислят икономиката, политиката, растежът и прогресът и да се даде път на интегралната екология, която отхвърля културата на консуматорството“.[3]

Под чадъра на заплахата от глобалното затопляне ще се твърди, че икономиките и населението трябва да бъдат управлявани по отношение използването на енергия и въглеродните емисии.Националният суверенитет ще бъде подчинен на тази глобална коалиция и по всяка вероятност ще се твърди, че за да се спаси планетата, е необходим общ седмичен ден за почивка, за да се намали производството на въглероден диоксид.В своята енциклика за околната среда през 2015 г. папа Франциск пише:

В неделя нашето участие в Евхаристията има особено значение.Неделята, подобно на еврейската събота, е предназначена да бъде ден, който лекува нашите взаимоотношения с Бога, със себе си, с другите и със света.Неделя е денят на Възкресението, „първият ден“ на новото творение, чиито първи плодове са Господното възкресение, залогът за окончателното преображение на цялата създадена реалност.То също така обявява „вечната почивка на човека в Бога“… Законът за седмичната почивка забранява работата на седмия ден, „за да се отмори волът ти и оселът ти и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът” (Изх. 23:12).Почивката ни отваря очите за по-голямата картина и ни дава подновена чувствителност към правата на другите…[4]

Ватиканът се позиционира като лидер и обединител на тази глобална коалиция – всичко това под „чадъра“ на спасяването на планетата.

Но Библията ни казва, че не можем да спасим планетата, не можем да спасим себе си, че нещата ще се влошават, че климатът ще се променя, бурите и природните бедствия ще се увеличават и температурата ще се повишава:

  • „… на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания” (Матей 24:7, 8).
  • „…морето… стана кръв като на мъртвец; и всяка жива твар в морето умря“ (Откровение 16:3).
    • Това е описание на потока на водата, а не на състава на течността.Законът на любовта е законът за даването – принципът, върху който се гради животът.Всичко, което живее, е създадено да дава.Животът е в кръвта (Левит 17:11), а кръвта циркулира и продължава да циркулира, докато човекът умре.Но кръвта на мъртъв човек не циркулира.Така Библията учи, че нормалният поток и циркулация на океаните ще бъдат нарушени или променени, резултатът от което ще е измирането на морските същества.Това от своя страна също ще допринесе за промените в климата и за глада в различни райони на света.
  • „Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тези язви” (Откровение 16:8, 9).

Да, Библията предрича значително глобално затопляне преди идването на Христос.И хората ще проклинат „името“ (което означава характера) на Бог.Ще се отрекат от Него и ще отхвърлят Божиите методи на любов. Вместо това ще се стремят да се спасят чрез създаване на коалиционно правителство на държави и религии, което да контролира търговията и в крайна сметка поклонението – и всичко това чрез наложени човешки закони.

Но защо земята се затопля и времето се променя?

Обиталището на Светия Дух на земята е духовният храм – сърцата и умовете на хората.Докато милиарди човешки същества отхвърлят Бога и се закоравяват спрямо Неговия глас, Духът Му бавно се оттегля от земята.Когато това се случи, Божието поддържащо и управляващо присъствие също бавно се оттегля и ангелите, които задържат „четирите ветрове“, отхлабват хватката си (Откровение 7: 1–3).

Бог е Създателят на пространството, времето, енергията, материята и живота.Неговите закони са законите, върху които е изградена действителността – законът на гравитацията, законите на физиката, законите на здравето и моралните закони.Тъй като Бог уважава избора ни да Го отхвърлим и бавно оттегля присъствието Си от земята, природата започва да се разрушава и да се случват все повече природни бедствия – включително все по-голямото затопляне на земята.

Безбожните учени ще популяризират своите теории относно въглеродните емисии и как можем да спасим планетата, като регулираме своите икономики и индивидуален живот.Религиозните лидери, които популяризират лъжата, че Божият закон функционира като наложени от човеците правила, ще се присъединят към политическите лидери и ще убедят своите съмишленици да накарат правителствата да приемат закони за контрол над търговията („никой да не може да купува или продава, освен онзи, който има белега на звяра“).Нещата ще продължат да се влошават, защото не става въпрос за въглеродни емисии;всъщност става въпрос за планета, която бавно се отделя от Божието присъствие, поддържащо живота й.Точно както в дните на Ной, Божието послание ще бъде отхвърлено, масите ще слушат учени и религиозни водачи и ще действат, за да се опитат да се спасят.

Някои могат да твърдят: „Но не трябва ли да сме добри стопани на земята?Не казва ли Библията, че Бог ще унищожи онези, които унищожават земята?“(Откровение 11:18).

Да, трябва да бъдем добри стопани, което означава да практикуваме Божиите методи и принципи, управлявайки себе си:

  • Ние се самоконтролираме (последният плод на Духа).
  • Ние сме търпеливи, мили, нежни, любвеобилни, не експлоатираме хората, нито експлоатираме околната среда (което означава, че сме развили характер, подобен на Христовия).
  • Не замърсяваме.
  • Насърчаваме политики и стандарти за чиста околна среда (наредби за промишлени отпадъци и др., за да опазим околната среда).
  • Не злоупотребяваме и не експлоатираме животни, което би ни довело до вегетариански начин на хранене.(Една от най-големите причинители на парникови газове е глобалната животновъдна индустрия.[5])

Но докато извършваме всички тези действия на добро стопанисване, тъй като те са в хармония с Божиите методи и принципи, едновременно с това признаваме, че подобна дейност няма да спаси планетата, защото земята ще продължи да запада, тъй като хората бавно затварят сърцата си за Бога; и Неговото присъствие, поддържащо живота, постепенно се оттегля.

Това е важна истина, която трябва да се осъзнае, защото онези, които не разбират библейския мироглед, ще обединят сили (църква и държава), за да наложат закони за принуда над човечеството, в заблуден опит да спасят планетата.

Наистина, „… както беше в дните на Ной, така ще бъде и при идването на Човешкия Син“ (Матей 24:37).


[1]https://www.history.com/topics/pre-history/ice-age

[2]https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-09/pope-francis-educational-alliance-new-humanism.html

[3]Пак там.

[4]https://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[5]https://ourworld.unu.edu/en/eating-less-meat-essential-to-curb-climate-change-says-report

https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/meat-environment/

Verified by MonsterInsights