Подгответе се! Царят на Севера идва
image_pdfimage_print

През август 2020 г. публикувах блог, озаглавен “Царят на Севера срещу Юга и днешните събития на последното време,” в който разгърнах дългото пророчество от Даниил, единадесета глава.

В този блог идентифицирах Царя на Юга като силите на Сатана в историята, които напредват в безбожието, символично и пророчески представени от Египет с фараона, който арогантно обявява: “Кой е Бог, че да му се подчинявам?”. (Изход 5:2). Днес силите на Сатана, Царя на Юга, включват онези агенции, изградени върху безбожния еволюционизъм, хуманизъм и комунизъм – най-общо казано, политическата левица/либералите, които използват държавата, за да прокарват своите безбожни догми (морал).

Царят на Севера представлява противоположната сила (но отново на Сатана) – религиозния империализъм, онези агенции, които приемат Бога Създател от Библията, Бога на Авраам, но които също така използват държавната власт, за да налагат своите догми на другите – общо казано, политическата десница/консерваторите. В Писанието тези сили са символично и пророчески представени от Вавилон и Рим, които приемат Бога, но използват държавата, за да наложат своите догми (Даниил 3:29).

И Царят на Севера, и Царят на Юга са агенции на Сатана, защото и двете са основани на неговите принципи (власт над другите, контрол, оцеляване с всякакви средства, егоизъм и т.н.) и използват неговите методи (лъжи, наложени закони, принуда, манипулации, сила и т.н.). Сатана противопоставя тези две системи една на друга, за да раздели човечеството, да подбуди конфликти, да заблуди умовете, да поквари характерите и да привлече Божия народ да избере едната или другата страна, защото по този начин те се присъединяват към Божия враг, като в крайна сметка приемат принципите на Сатана и практикуват неговите методи.

Както ще видим, изкушението да се присъединиш към една от тези две страни ще бъде толкова силно, че всички, освен малцина, ще изберат да се присъединят към една от тези две сатанински сили.

Славната земя

В пророчеството на Даниил единадесета глава, Божият народ е представен от “славната земя”, за която тези две вдъхновени от Сатана сили са в постоянен конфликт. В по-широката реалност Сатана не се бори само за придобиване на парче недвижима собственост; той се бори да поквари всяко едно човешко сърце и ум. Той организира събитията в днешния свят, за да накара светиите – славните хора (славната земя), онези, които прославят Бога, като разкриват Неговия характер в живота си, защото е дошъл часът на Божия съд (Откровение 14:7), да изберат да се присъединят или към Царя на Юга (безбожието, левицизма, хуманизма, социализма, комунизма), или към Царя на Севера (религиозния империализъм, политическия консерватизъм). Да се присъединиш към Царя на Севера или на Юга означава да възприемеш и практикуваш методите и принципите на тези системи. Въпреки че тези две противоположни философски и политически сили може да не са съгласни по отношение на политиката, целите и визията, те имат общ корен, който е основополагащ за всички сили на Сатана: наложен закон с прилагане чрез принуда.

Сатана използва различните си агенции на земята, за да развива тези две фалшиви системи и да ги противопоставя една на друга. Той кара едната сила да извърши някаква несправедливост (злоупотреба, експлоатация, независимо дали индивидуална или институционална) с цел да предизвика възмущение у противоположната сила. Сатана се радва на тези, които извършват злото, защото с всяко греховно действие те неизбежно развращават собствените си сърца и умове; в допълнение, Сатана празнува и въздействието, което злото им оказва върху невинните.

Когато видим или преживеем злото, ние сме изкушени от гняв, негодувание, страх, разочарование, обезсърчение, съмнения и безнадеждност. Ние не искаме нещата да са такива. Искаме да поправим вредата, да излекуваме нараняването и да премахнем усещането за безпомощност. Искаме да се чувстваме в безопасност, а не уязвими. Искаме нещата да бъдат  поправени и възстановени; накратко, искаме справедливост.

Но в нашето грешно състояние, с множество земни страхове и егоизъм, които доминират в сърцата ни, подобна несправедливост предизвиква възмущение, което ни кара да преследваме “справедливост” чрез светски методи – сатанинските методи на принуда и контрол. Без Божията благодат, любов, истина и мъдрост, които действат в сърцата и умовете ни, нашите естествени грешни сърца са беззащитни пред желанието за отмъщение, пред копнежа да видят нарушителите наказани. Жадуваме за отмъщение, но дълбоко в себе си знаем, че отмъщението е погрешно, затова го прикриваме под маската на справедливост и търсим своето отмъщение чрез приемане на “правилните” закони и заставяне на правоприлагащите органи да накажат онези, за които сме заключили, че са източник на злото и вредата.

Този светски стремеж към справедливост е капан на Сатана, за да поквари човешките сърца и умове!

Сатана не може да накара никого да съгреши, да се разбунтува срещу Бога или да застане на негова страна. Затова той трябва да накара всеки човек да го избере, да повярва на лъжите му, да каже “да” на методите му, да приеме и практикува покварените му принципи, като в същото време отхвърли методите, принципите и законите на нашия Бог на любовта. Така Сатана се внедрява в сърцата и умовете на хората и възпроизвежда своя характер в тях.

Сатана вдъхновява онези, които са съюзени с Царя на Юга (политическата левица), да идентифицират реални грешки, неправди, лъжи и злоупотреби в онези, които са съюзени с Царя на Севера (политическата десница), и обратно. След това той заблуждава и двете групи да се опитат да поправят злоупотребите, несправедливостите и грешките, които са идентифицирали в другата страна, като променят правителството, законите, съдиите и политиците, за да принудят другата страна да се съобрази с техните възгледи – или да я накажат, ако не го направи. (Точно обратното на метода на Исус – да премахнем грешките от собствените си умове, преди да се опитаме да премахнем грешките от чуждите, виж Матей 7:3-5).

Проблемът е, че и двете страни (Северната и Южната) са на Сатана; и двете практикуват абсолютно същите методи на наложен закон, принудителна сила и егоизъм, които развалят характерите на всички, които се присъединяват към някоя от страните и практикуват техните методи. Тъй като и двете страни се занимават с истинска несправедливост и имат области на грешки и лъжа, тези противопоставящи се групи създават безкраен конфликт със съблазнителната фалшива надежда да подобрят обществото, но винаги се провалят, защото истинската битка е духовна битка за сърцата и умовете. Единственият начин да имаме наистина по-добро общество е Божият закон да бъде вписан в сърцата на хората (Евреи 8:10).

Основната измама на Сатана е да заблуди хората и от двете страни, че могат да спечелят каузата си като практикуват неговите методи, че справедливостта може да бъде постигната с точните закони и успешно правоприлагане. Но присъединяването към която и да е от двете страни (Северна или Южна) в крайна сметка ще доведе до това, че човек ще напусне Божия лагер и ще заприлича на Сатана по характер.

Никога не можем да спечелим Божията кауза, използвайки методите на Сатана.

Последните движения – къде сме днес

Като разбираме, че тази война между Царя на Севера и Царя на Юга е битка, продължаваща от много дълго време, можем да видим последните движения, които се оформят в обществото днес и които ще достигнат кулминацията си при второто идване на Исус. Наложително е Божият народ да види тези две противоположни сили такива, каквито са – агенти на Сатана, за да можем да им се противопоставим и да откажем да се присъединим към която и да е от тях.

През Средновековието и Тъмните векове силите на Царя на Севера (религиозният империализъм) доминират в Европа, като причиняват на хората всякакви несправедливости. След това настъпва Просвещението, което дава началото на Царя на Юга. През последните два века сме свидетели на агресивното настъпление на силите на Царя на Юга. Безбожието, еволюционизмът, комунизмът, хуманизмът, социализмът и егоистичният експлоататорски капитализъм се увеличиха. Силите на Царя на Юга са поели контрола над повечето от основните сили в човешкото общество – новинарските емисии, развлекателната индустрия, платформите на социалните медии, общественото образование, академичните среди, научните институции, медицинските институции и издания, правителствените агенции, банковото дело и големия бизнес.

По време на COVID видяхме как силите на Царя на Юга се обединиха в опит да прокарат своята визия за глобално правителство (The Great Reset/Голямото пренастройване). Тези безбожни сили стратегически и умишлено:

 • Проникнаха в основните медии, за да създадат всяваща страх пропаганда за заплахи, които обикновеният човек не може да определи или идентифицира и за които хората не могат да направят нищо лично, за да ги разрешат – климатичните промени, COVID, глобалната финансова криза и т.н.
 • Непрекъснато променяха директиви и правила за справяне с така наречените заплахи, които обаче нямат никакво полезно въздействие и не подобряват живота на отделните хора. Това засилва страха, разочарованието и безпомощността.
 • Позволи престъпленията, които причиняват преки вреди (убийства, нападения, грабежи, вандализъм, унищожаване на имущество, кражби), да не бъдат ограничавани и върна опасните престъпници на улицата. Това допълнително подбужда страх и безпомощност.
 • Използваха държавната власт, за да криминализират и наказват онези, които не причиняват пряка вреда на другите, но които се изказват против или се противопоставят на доминиращата политическа линия. Това допълнително подбужда страх, безпомощност, разочарование и безнадеждност.
 • Използваха силата на медиите, за да създават съзнателно и умишлено фалшиви истории, целящи да очернят онези, които не са съгласни с техния дневен ред.
 • Отказаха да контролират нелегалната имиграция, която поддържа заплатите ниски и намалява ресурсите (благотворителни и държавни), предназначени за подпомагане на най-уязвимите. Това допълнително засилва чувството на страх, безнадеждност и безпомощност сред най-уязвимите в обществото.
 • Промотират практики, които противоречат на действителността, като например насърчаване на транссексуални спортисти от мъжки пол да се състезават в женски спортни дисциплини, в същото време отнемане на стипендии и други награди от биологични жени.
 • Утвърждаване на политики и практики за наемане на служители въз основа на фактори, различни от способности, талант, опит, заслуги или квалификация. Тези действия водят до допълнително чувство за безнадеждност – защо да се работи усилено, когато полът, расата и политическите връзки са по-важни?
 • Принудителни действия, които нарушават свободата и нараняват хора, включително деца, под прикритието на стремеж да се помогне.

Библията предсказва, че този принудителен натиск от страна на Царя на Юга (безбожието) ще подтикне Царя на Севера (религиозния империализъм) да “избухне срещу него” и да го унищожи, което скоро след това ще бъде последвано от второто идване на Христос.

Вярвам, че скоро ще станем свидетели на окончателното надигане и щурм на Царя на Севера срещу силите на Царя на Юга. Виждам признаци за това в следните събития:

 •  Група международни юристи провеждат мощна инициатива, която призовава за повдигане на обвинения в престъпления срещу човечеството на основните лидери (Бил Гейтс, Антъни Фаучи, ръководителите на Пфайзер и др.), които стоят зад процесите свързани с КОВИД, злоупотребите с власт и вредите за обществото
 •  Отблъскване на критичната расова теория от страна на родителите в училищните системи в цяла Америка
 •  Закони, забраняващи на биологичните спортисти от мъжки пол да участват в женски спортни програми
 •  Избирането на републикански губернатор във Вирджиния през 2021 г.
 •  Трима членове на училищния съвет в Сан Франциско, отзовани от гласоподавателите заради леви политически възгледи
 •  Нарастването на популярността на независимите новини, като Джо Роган и Тим Пул
 •  Рязкото намаляване на гледаемостта на либералните медии, като CNN
 •  Разследването на Дърам, което разкрива лявата организирана руска мистификация срещу администрацията на Тръмп, с активна медийна подкрепа
 • Призивът на пенсионирания генерал Майкъл Флин за визията за Америка, която той направи в речта си през ноември 2021 г: “Ако искаме да имаме една нация пред Бога, това което трябва да направим е да имаме една религия. Една нация пред Бога и една религия пред Бога”.В момента християните са изкушавани да се присъединят към Царя на Севера и виждам, че тези сили се надигат в обществото днес. Но ние трябва да се съпротивляваме. Трябва да признаем, че Исус казва: “Моето царство не е от този свят”. Не трябва да попадаме в капана на вярата, че можем да постигнем справедливост чрез човешки правителства, закони или налагане на закони върху другите (Захария 4:6).

В този греховен свят единствената справедлива употреба на правителствените правомощия е да ограничават злото, а не да налага правдата. Външната власт може да бъде използвана праведно само за да спре хората да вредят на другите; тя никога не може да бъде използвана, за да принуди хората да обичат, да бъдат добри, щедри, искрени, лоялни и верни. Когато правителството се отдалечи от законите, които ограничават вредните дейности, в посока на налагане на морални програми, самото правителство става злоупотребяващо – независимо дали става дума за църквата от Тъмните векове, законите на шариата в ислямските страни или последните движения на религиозно възмутените хора днес.

Конституцията на САЩ е създадена, за да осигури на хората възможно най-голямата свобода в един грешен свят, като ограничава онези исторически сили, които са се появили, за да експлоатират масите. Трите основни експлоататорски сили, които Конституцията е създадена да ограничи, са: самото правителство, доминиращата религиозна сила и аристокрацията (богатите/големият бизнес). Но със свободата идва и отговорността. Трябва да осъзнаем, както пише Джон Адамс, вторият президент на Съединените щати и съавтор на Декларацията за независимост: “Нашата Конституция е създадена само за морални и религиозни хора. Тя е напълно неподходяща за управлението на всеки друг.”

Моралът не може да бъде установен със закон. Истинските последователи на Исус знаят това. Моралът в едно общество идва от сърцата и умовете на хората, които се придържат към усвоен набор от ценности, основани на любов към другите, на това да гледат на другите като на Божии деца, да постъпват с другите така, както биха постъпили със себе си. Само онези, които са усвоили Божия закон в сърцето си, са достатъчно зрели, за да се справят с отговорностите, които идват със свободата.

Този набор от морални ценности не може да бъде наложен отвън; той трябва да бъде преживян вътрешно, на индивидуална основа, в хода на любящи взаимоотношения с нашия Бог и Създател. Само общество, съставено от хора, които притежават този вътрешен морал – любов и уважение към другите, доверие в Бога и самоконтрол, за да се въздържат да не вредят на другите, може да изпита най-голямата свобода.

Но когато иначе благочестивите хора са потиснати от постоянни послания за страх, нарастваща неморалност и обществен упадък, които приписват на безбожната левица, те изпитват все по-голяма неудовлетвореност. Този страх предизвиква стремежа им за оцеляване да търси решение за спасяване на себе си, семействата си и обществото, което обичат. Тук Сатана се намесва, за да заблуди обхванатите от страх хора, че единственият начин да се възстанови редът, да се осигури безопасността на хората, да се спре разрухата на безбожието, е да се създаде по-голям контрол, “по-добри” закони и по-силно авторитарно прилагане. Това е звярът от Откровение, глобалната коалиция на религиозния империализъм от последното време, която напредва със съгласието на хората, защото те се страхуват, чувстват се безпомощни и искат да възстановят реда в обществото.

Не се подвеждайте да се присъединявате към Царя на Севера или Царя на Юга – застанете твърдо за Исус, разкрийте Неговия характер, като практикувате Неговите методи на истина, любов и свобода, и по този начин Му отдайте слава – защото това е времето в човешката история всеки да види разликата между нашия Бог на любовта и имперския бог диктатор на Рим, да захвърли имперския бог и да се поклони на Този, Който е сътворил небето, земята, морето и водните извори!

Verified by MonsterInsights