Niebiańska Świątynia oraz Sąd Śledczy

Zarys sytuacji
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ADS) został założony nie tylko na podłożu wiary w rychły powrót Pana Jezusa, ale także na przekonaniu, że kościół powołany jest do specjalnej misji przekazania światu szczególnego poselstwa w ramach przygotowania go na Drugie Przyjście Chrystusa.

 

Verified by MonsterInsights