Die hemelse heiligdom En Die Ondersoekende Oordeel

Die Agtergrond
Die Sewendedag-Adventiste (SDA) Kerk was in die lewe geroep nie net in geloof op die naderende Wederkoms van Jesus nie, maar die Kerk het ook ‘n spesiale sending om ‘n spesifieke boodskap na die wêreld te neem om, as deel daarvan, die wêreld voor te berei vir die Tweede Koms van Christus.

 

Print Friendly, PDF & Email