Дали всичко е под Божия контрол – контрол върху какво?

Наскоро един човек в онлайн форум ме попита:

“Бихте ли заявили пред всяка аудитория – след всичките конфликти и раздори, както и след фокусирането на църквата върху есхатологичната параноя – че „всичко е под Божия контрол“?

В отговор някои членове на форума се заеха с въпроса дали „всичко е под Божия контрол“ – и как да предложат такава идея на човек, който е жертва на престъпление или на някакъв вид експлоатация? Чувайки, че „всичко е под Божия контрол“, след като са били изнасилени или са преживели друго посегателство, някои жертви са отхвърлили Бога.

И така, всичко ли е под Божия контрол? И ако да, под какъв контрол?

Ключът към разбирането на израза „всичко е под Божия контрол“, както и по същество към всички теологични въпроси, е как човек разбира Божия закон.Ако го възприемаме като функциониращ подобно на законите, измисляни от хората – а именно като наложени правила, изискващи управляващата власт да налага наказания – тогава бихме гледали на Бога като на причината за всичко случващо се. И това, от своя страна, неминуемо би ни карало да формираме погрешна теология.Резултатът са различните грешки, като например учението, че когато се случват трагедии, Бог е Този, Който причинява болката – сякаш Той управлява изнасилвача. Или пък, че Бог причинява ураганите, земетресенията, или пък, че “закоравява“ сърцата на определени хора.

Други отхвърлят идеята за наказващия Бог, но не и идеята, че законите Му са като човешките – наложени закони. Такова мислене възприема и насърчава универсализма.Т.е., че понеже Бог е любов, иска всички да бъдат спасени; и понеже всичко е под Неговия контрол, всички хора ще бъдат спасени.Подобно на предишната, и тази грешка произтича от лъжата, че Бог налага Своята суверенна воля, за да поддържа „справедливост” във владенията Си, като налага собствените Си закони.

Човешкото ниво на духовна зрялост – нивото, при което човек различава правилно от погрешно – играе роля в това.Вижте статията заседемте нива на морално развитиеза по-пълно обяснение на тези различни нива.Накратко, нивата от едно до четири говорят за незрелост;във всяко от тях правилното и погрешното по някакъв начин се определя от изпълнението; и човекът търси сигурност в спазването на правила от всякакъв вид.Хората, които функционират на едно от тези нива, намират безопасност във вярата, че Бог контролира всичко. Ето защо те не се страхуват от проблеми, стига да следват „правилните правила“.Но това в никакъв случай не е разумен подход, тъй като човешката история е пълна с лоши неща, случващи се на добри хора. А книгата „Йов“ изрично дава яснота, че подобни лоши неща не са Божие дело.

Реалността на Божия контрол

Истината се осъзнава, когато приемем, че Бог е Създател и Неговите закони са принципите, върху които е изградена действителността – също както законите на физиката, законът на любовта, истината, поклонението, свободата, законите за здравето, моралните закони и много други.Това е начинът, по който работи реалността.

В такъв смисъл всичко е под Божия контрол – Бог контролира Себе Си и всичките Си закони.Той поддържа реалността,поддържа Вселената работеща съобразно с принципите и законите, които е установил.И един от тези закони е законът на свободата – този, който дава истинска свобода на живите създания.Защо?Защото любовта може да съществува само в атмосфера на свобода.

Да видим в такъв случай как Бог „закоравява сърцето“ на фараона (Изход 4:21; 7:3; 8:15, 32).Като представя истината и оставя фараона свободен дали да я приеме, или да я отхвърли.Приемането или отхвърлянето води до крайния резултат – изцеление или закоравяване.Актът за избор на приемане или отхвърляне на истината –да прегърнем любовта или пък егоизма;да крадем, да лъжем, да изневеряваме или да бъдем честни, правдиви и лоялни – това променя самия човек, който прави избора.Без представената истина и без свободата да я отхвърли, сърцето на фараона не би станало толкова „закоравено“.Ето така Бог „закоравява сърцето на фараона“ – чрез законите на истината и свободата.Представя пред него истината и оставя владетеля свободен да избере.Ето как работи реалността и как всичко е под Божия контрол.

Така че следващия път, когато чуете „всичко е под Божия контрол“, помислете: „Контрол над какво?“. И не забравяйте, че Бог контролира Себе Си и законите, върху които е изградена нашата действителност.Това означава, че имаме истинска свобода, защото само в такава свобода може да съществува любовта.Ако Бог направи всички ни роботи, бихме се държали перфектно, но нямаше да има любов.Бог печели Своята кауза само като използва методите Си – истина, любов и свобода.Ето защо Библията заявява: „Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми – казва Господ“ (Захария 4:6).

Можете да се доверите на Бог да очисти света от страх, егоизъм, грях, болести, болка, страдание и смърт и да го върне към съвършенството и вечната сигурност.Той постига това чрез практикуване на истината, любовта и свободата.Бог контролира Себе Си и Своите закони (включително закона за свободата) и това означава, че Той никога няма да ни контролира.Ето защо последният плод на Духа, когато Духът завършва лечебната Си работа в нашия живот, е „самоконтрол“ (Галатяни 5:23).Бог ни освобождава напълно да управляваме и контролираме себе си, защото Той е възстановил закона Си в нашите сърца и умове и ние отново сме в хармония със законите, върху които е изградена да функционира нашата реалност.

Каня ви да се посветите на нашия Създател – не да станете марионетка, която Той контролира, а да станете човек, когото Той лекува и освобождава, за да живеете в хармония с Неговата същност, която е ЛЮБОВ!

Verified by MonsterInsights