Ferește-te de metodele celor care L-au răstignit

Atunci când o cauză este promovată prin minciună, ea nu poate tolera adevărul. Cei care promovează cauza frauduloasă nu numai că nu doresc adevărul, dar se opun în mod activ acestuia. De-a lungul întregii istorii a omenirii, Satana, tatăl minciunii, și adepții săi au folosit metode, strategii și practici specifice, menite să abată mințile noastre de la adevăr.

În urmă cu două mii de ani, Isus a umblat prin țară făcând bine, vindecând oameni, scoțând demoni și prezentând adevărul despre Împărăția lui Dumnezeu, o împărăție a iubirii, care poate fi avansată doar prin adevăr. Influența Sa creștea, determinând tot mai mulți oameni să pună întrebări; astfel, adevărul avansa, minciunile și teologiile false erau demascate, metodele oculte contrastau cu neprihănirea lui Hristos, iar cei ale căror poziții erau amenințate nu se pocăiau, deoarece “oricine săvârșește (fapte) rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, ca să nu i se dea în vileag faptele.” (Ioan 3:20 NTR).

Metodele celor care L-au răstignit sunt în contrast cu metodele lui Hristos. Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a doua venire a lui Isus, credincioșii vor fi tentați să renunțe la principiile și practicile lui Isus și să ia sabia lui Satana, adoptând și practicând metodele celor care L-au răstignit pe Mântuitorul nostru. În societatea de astăzi, tatăl minciunii amăgește milioane de oameni să adopte și să pună în practică metodele sale sub pretextul că urmărește dreptatea, echitatea. Dar Biblia ne spune să “nu avem nimic de-a face cu faptele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă să le dăm în vileag (demascăm).” (Efeseni 5:11 NTR).

În acest blog, vom face exact acest lucru – vom expune metodele folosite de cei care L-au răstignit pe Hristos. Observați vreuna dintre următoarele metode folosite în societatea de astăzi? Ați fost tentat să folosiți vreuna dintre ele?

Insultele și asasinarea caracterului

Însă, când fariseii au auzit acest lucru, au zis: „Omul Acesta nu alungă demonii decât cu ajutorul lui Beelzebul, conducătorul demonilor.” (Matei 12:24 BINT09).

Mulțimea I-a răspuns: „Ești posedat de demon! ” (Ioan 7:20 BINT09).

Iudeii au răspuns: „Nu spunem noi bine că ești samaritean și că ești posedat de diavol?”. (Ioan 8:48 BINT09).

Iudeii I-au zis: „Știm acum că ești posedat de diavol.” (Ioan 8:52 BINT09).

Acuzându-i pe cei drepți de răul pe care-i înșiși îl fac

Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: „Blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia Lui. Ce credeți?” (Matei 26:65, 66 BINT09).

Răstălmăcirea cuvintelor și sperjurul

La urmă au venit doi (martori mincinoși) și au spus: „Acesta a zis: Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.” (Matei 26:60, 61 BINT09).

Apelarea la opiniile experților mai degrabă decât la adevăr pentru a-i intimida pe cei needucați

Atunci gărzile au venit la marii preoți și farisei și ei le-au spus: „De ce nu L-ați adus?” Gărzile au răspuns: „Niciodată nu a vorbit vreun om așa ca El.” Fariseii le-au răspuns: „Nu cumva ați fost înșelați și voi? Oare dintre farisei sau conducători a crezut cineva în El? Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea e blestemată!” (Ioan 7:45-49 BINT09).

Intimidarea prin sancțiuni și restrângerea libertăților

Părinții lui au zis așa pentru că se temeau de iudei. Fiindcă iudeii se înțeleseseră deja că dacă cineva Îl va recunoaște drept Hristos, să fie dat afară din sinagogă. (Ioan 9:22 BINT09).

Respingerea și violența mulțimii

Când au auzit acestea, toți cei din sinagogă s-au umplut de mânie și, ridicându-se, L-au scos din cetate și L-au dus pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-L arunce de acolo. (Luca 4:28-29 BINT09).

Trădarea sub masca binecuvântării

Îndată, Iuda s-a apropiat de Iisus și I-a zis: „Bucură-Te, învățătorule!” Și L-a sărutat.(Matei 26:49 GNT).

Suprimarea vocilor adevărului și reducerea lor la tăcere, intimidarea și incitarea la revolte

Pe când îl ascultau, ei s-au umplut de furie și au început să strige „Mare e Artemisa efesenilor!” Cetatea s-a umplut de tulburare și confuzie. Au năvălit într-un gând în arena teatrului și i-au înșfăcat pe macedonenii Gaius și Aristarh, însoțitorii lui Pavel. Pavel a vrut să iasă în fața mulțimii dar ucenicii nu l-au lăsat. Unii din prefecții Asiei, care îi erau prieteni, au trimis și ei să-l roage să nu se ducă în teatru. Unii strigau ceva, alții altceva, toată adunarea era încurcată și mulți nici nu știau de ce se adunaseră acolo. Cei din mulțime i-au explicat cum stăteau lucrurile unuia, Alexandru, pe care iudeii îl împingeau în față. Alexandru și-a întins mâna și a dorit să se apere înaintea poporului. Dar când ei au înțeles că este iudeu, s-a iscat un zgomot ca o singură voce din toate piepturile și au strigat aproape două ore: „Mare este Artemisa efesenilor!” (Faptele Apostolilor 19:28-34 BINT09).

Batjocura și abuzul fizic

L-au îmbrăcat în porfiră și, împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap. Şi au început să se plece înaintea Lui, zicând: „Te salutăm, regele iudeilor!” Și Îl loveau în cap cu o trestie și Îl scuipau și, căzând în genunchi, I se închinau. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de porfiră și L-au îmbrăcat cu hainele Sale. Apoi L-au dus afară ca să-L răstignească. (Marcu 15:17-20 BINT09)..

Refuzul de a asculta și uciderea vocilor adevărului

Atunci au strigat cu voce tare și și-au astupat urechile, și într-un gând au alergat asupra lui; Și l-au scos din cetate și l-au împroșcat cu pietre; și martorii și-au pus hainele jos la picioarele unui tânăr, al cărui nume era Saul. Și l-au împroșcat cu pietre pe Ștefan, care chema pe Dumnezeu și spunea: Doamne Isuse, primește duhul meu. Și, îngenunchind, a strigat cu voce tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și, spunând aceasta, a adormit. (Faptele Apostolilor 7:57-60 BTF2015).

Nu vă lăsați păcăliți să vă alăturați celor care L-au răstignit, adoptând practicile lor, căci nu putem câștiga niciodată cauza lui Dumnezeu folosind metodele lui Satana.

Pe măsură ce vor avea loc evenimentele finale care preced a doua venire a lui Hristos, cei neprihăniți vor fi aspru încercați și ispitiți. Vom birui numai dacă stăm alături de Isus, ne încredem în El și practicăm metodele Sale în modul în care îi tratăm pe ceilalți, inclusiv pe cei care sunt împotriva noastră. Dacă ești un creștin – real și adevărat, creștin în inimă, minte, suflet și putere – atunci vei face exact cum ne-a învățat Isus. Îi veți “iubi pe vrăjmașii voștri și vă veți ruga pentru cei care vă prigonesc, ca să deveniți copiii Tatălui vostru din ceruri” (Matei 5:44, 45).

Pregătiți-vă, pentru că Isus vine în curând!