КРЪЩЕНИЕТО – НЕОБХОДИМО ИЛИ НЕ?

Бихте ли могли да напишете блог по темата за кръщението. Моето разбиране е, че когато опознаеш Бог и му се довериш напълно, идва момент, в който решаваш да предадеш живота си на волята на Исус и да го следваш на 100%.

Кръщението символизира покаянието от греховния/егоистичен живот и новорождението в Исус Христос. С него човек открито изявява промяната в сърцето си и желанието/посвещението си да живее като Христос и да развива характер, подобен на Христовия. Така ли е? Бихте ли могли също така да засегнете въпроса дали кръщението е необходимо условие за спасението и на кой етап от християнския път на човека трябва да се мисли за кръщение? Ще ви бъда много благодарен, ако споделите Вашето разбиране за смисъла и значението на кръщението. Благодаря Ви предварително. Бог да Ви благослови.

Кръщението има буквално и символично значение. Буквалното значение е, че нашия ум, сърце и характер се потапят в Исус Христос и ние се отказваме от себе си, преставаме да живеем за себе си, “умираме” за себе си и започваме да живеем нов живот, воден от любов към Бога и другите. Това се демонстрира символично чрез ритуала, наречен кръщение. Този ритуал сам по себе си няма силата да очисти, спаси, изцели или обнови вярващия. Това е просто публично действие, при което човек бива потопен във вода, което символизира смъртта на стария живот на егоизъм, измиването му от Духа и възкресяването му за нов живот в Христос.

Буквалното кръщение  (умът/ сърцето да бъдат потопени в Христос чрез Светия Дух) е задължително условие за спасението. Именно това потапяне в Христос чрез присъствието на Светия Дух обновява сърцето, написва закона върху сърцето и ума (Евр. 8:10), обрязва сърцето, като по този начин ни преобразява по образа на Христос. Приемането на Христос в сърцето е единственото средство за спасение. Това потапяне на ума/сърцето/характера в Христос изисква човек свободно да избере да се предаде с доверие на Бога.

Символичното кръщение с потапяне във вода не е задължително условие за спасението. Разбойникът на кръста не е бил кръстен със символично кръщение, но сърцето му буквално е било потопено в Христос и обновено от Духа.

Ритуалът на кръщението може да бъде извършен по много причини, но само една от тях е духовно значима. Човек може да се кръсти ритуално (във вода), защото родителите му очакват да го направи, приятелите му го правят, годеницата му няма да се омъжи за него, ако не го направи, и т.н. Такова кръщение е безсмислено, защото мотивите за извършването му са себични и по този начин публичният акт на умиране за себе си и поставянето начало на живот за Бога и другите е лъжа.

Изпълнението на ритуала на публично кръщение има смисъл, само когато човек е преживял потапяне на сърцето и ума си в Христос, умрял е за егоизма си и от този момент живее нов живот на любов към Бога и другите и иска публично да засвидетелства този факт.

По-долу е моята перифраза на 1 Кор. 1:10-17 относно кръщението:

1:10 Братя и сестри, като посланик на нашия Господ Исус Христос, ви призовавам да постигнете съгласие помежду си относно истината за Бога, както е разкрита от Исус, и да бъдете напълно единомислени и единодушни в отношението и мотивите си относно прекрасния характер и методи на Бога. 11 Братя и сестри мои, чух от някои от домашните на Хлоя, че между вас са се появили разногласия и спорове. 12 Явно някои са загубили основния фокус относно истината за Бога, както е разкрита от Исус, защото един от вас казва: “Аз съм ученик на Павел”; друг: “Аз се придържам към учението на Аполос”; трети: “Аз принадлежа към ордена на Петър”; а четвърти: “Аз следвам Христос”.