Languages

Languages

Recompensa en el Cielo
May 11, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Puedes pensar en alguna recompensa que proviene de renacer en la familia de Dios que experimentamos aquí y ahora, recompensas que experimentan incluso aquellos que son perseguidos, como el apóstol Pablo?

Read More
LAS GRANDES COSAS Y LAS PEQUEÑAS COSAS
March 30, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Los problemas en nuestras relaciones, las divisiones en iglesias, comunidades y familias, a menudo surgen cuando asignamos la importancia de las cosas grandes a las creencias de las cosas pequeñas.

Read More
ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА
March 30, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Проблемите в нашите взаимоотношения – разделенията в църквите, общностите и семействата – често идват, когато придаваме голямо значение на дребните вярвания.

Read More
Unidad versus División en el Mundo hoy
March 9, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Cómo evitamos la trampa de dos pasos de satanás destinada a dividir y evitar que la humanidad egoísta y pecadora se una en amor y confianza en Dios?

Read More
DIEZMANDO
March 2, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Tenemos la responsabilidad de evaluar dónde devolvemos nuestro título, o debemos pagarlo ciegamente a la organización de nuestra crianza?

Read More
ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ДА СМЕ ИСКРЕНИ?
February 23, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Много пъти са ме питали дали искреността е достатъчна, дали наистина е без значение в какво вярва човек, стига да е искрен в убежденията си.

Read More
БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – втора ЧАСТ
February 2, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Едно от най-честите твърдения, които безбожниците правят, за да развият своя разказ, е, че нарастващият CO2 в атмосферата от използването на изкопаеми горива от човека води до промяна на климата по такъв начин, че да унищожи обитаеми земи, да доведе до издигане на океаните и направи планетата пустош. Но всъщност е точно обратното.

Read More
БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ И ЛЪЖИТЕ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ – ПЪРВА ЧАСТ
January 26, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Божието обещание е, че нашият климат и сезони ще продължат стабилно до второто пришествие на Христос, но лъжата на Сатана, фалшивият разказ на този покварен свят, е тази за „промяната на климата“, климатичното бедствие, края на човешкия живот чрез унищожаване на климата.

Read More
ВРЕМЕТО, В КОЕТО БОГ ИЗПРАЩА СВОЯ СИН
November 10, 2022 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Кое прави времето подходящо за въплъщението на Исус? Защо според вас Бог е чакал хиляди години, за да изпълни обещанието си да изпрати нашия Спасител? (Битие 3:15).

Read More
El Tiempo de Dios al enviar a su hijo
November 10, 2022 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Qué hizo que fuera el momento adecuado para la encarnación de Jesús? ¿Por qué crees que Dios esperó miles de años para cumplir Su promesa de enviar a nuestro Salvador?

Read More
Job: Una vista cósmica – y siete verdades para prepararse para el retorno de Jesucristo
November 3, 2022 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

En este blog hay siete verdades esenciales demostradas en el libro de Job que son fundamentales para comprender la realidad en el universo de Dios, discernir correctamente las Escrituras y comprender adecuadamente los eventos.

Read More
LA TEOLOGÍA DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN
October 13, 2022 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Según los defensores de la teología de la última generación, la última generación debe ser perfecta, porque cualquier pecado cometido después de que Jesús deja su papel de mediador, el pecador debe ser considerado legalmente responsable.

Read More