Languages

Languages

La Corrupción De La Mente
October 19, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Lo que estamos viendo en el mundo hoy es un aumento exponencial del ataque a nuestras mentes, un ataque a la individualidad, el debilitamiento del pensamiento racional, una corrupción deliberada de las mentes. Entonces, ¿cómo se corrompen las mentes?

Read More
Wypaczanie Umysłów
October 19, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

To, co widzimy w dzisiejszym świecie, to wykładniczy wzrost ataków na nasze umysły, atak na indywidualność, podważanie racjonalnego myślenia i celowe zepsucie umysłów. W jaki więc sposób umysły ulegają zepsuciu?

Read More
Desmascarando as Bestas do Apocalipse 13 e 17
October 15, 2023 Português (Portuguese) admin

A leitura do livro de Apocalipse deixou você com mais perguntas do que respostas? Você já se perguntou como o último livro da Bíblia é relevante nesta época da história mundial? Então temos ótimas notícias para você!

Read More
Wokeizm, Transgenderizm I Pranie Mózgów W Usa
September 14, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Ponieważ atak na racjonalne myślenie i obiektywną realistyczność nie słabnie, chciałbym tu przedstawić jedną z kluczowych praktyk wokeizmu — celowe stawianie ludzi w sytuacji bez wyjścia, by pod presją skłonić ich do mówienia i robienia tego, czego sobie życzy wokeizm, pod groźbą kary za niepodporządkowanie się.

Read More
Jak Autentyczne Jest Twoje Chrześcijaństwo?
September 7, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Jezus wzywa każdego człowieka, który stoi po stronie prawdy, ze zwodniczych, sztucznych, pozornych systemów karno-prawnych tego świata do swojego królestwa prawdy, miłości i wolności.

Read More
Kontrast Pomiędzy Bogiem a Szatanem
August 31, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Czy kiedykolwiek usiadłeś i naprawdę kontemplowałeś kontrasty między atrybutami Boga i Szatana?

Read More
Jak Chrześcijanie Będą Kuszeni, Aby Zdradzić Jezusa
June 22, 2023 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Lojalność wobec Jezusa lub zdrada Jezusa nie dotyczą przede wszystkim doktryny, publicznych poświadczeń, przynależności wyznaniowej czy praktyk religijnych – chodzi o metody, które stosujemy w sposobie życia i traktowania innych. Czyj charakter, metody, zasady i prawo stanowią podstawę naszych działań i postępowania: Boga czy Szatana?

Read More
Recompensa en el Cielo
May 11, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Puedes pensar en alguna recompensa que proviene de renacer en la familia de Dios que experimentamos aquí y ahora, recompensas que experimentan incluso aquellos que son perseguidos, como el apóstol Pablo?

Read More
LAS GRANDES COSAS Y LAS PEQUEÑAS COSAS
March 30, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Los problemas en nuestras relaciones, las divisiones en iglesias, comunidades y familias, a menudo surgen cuando asignamos la importancia de las cosas grandes a las creencias de las cosas pequeñas.

Read More
ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА
March 30, 2023 Български (Bulgarian) Tim Jennings, M.D.

Проблемите в нашите взаимоотношения – разделенията в църквите, общностите и семействата – често идват, когато придаваме голямо значение на дребните вярвания.

Read More
Unidad versus División en el Mundo hoy
March 9, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Cómo evitamos la trampa de dos pasos de satanás destinada a dividir y evitar que la humanidad egoísta y pecadora se una en amor y confianza en Dios?

Read More
DIEZMANDO
March 2, 2023 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Tenemos la responsabilidad de evaluar dónde devolvemos nuestro título, o debemos pagarlo ciegamente a la organización de nuestra crianza?

Read More