Languages

Languages

Los Seis Poderes de Satanásy Cómo Vencerlos: Parte 4
April 8, 2021 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

En la cuarta parte, examinaremos el cuarto poder de Satanás, que es lo que literalmente significa el nombre “Satanás”: ​​acusador. El cuarto poder de Satanás es el poder de acusación o alegación. Él usa este poder contra nosotros tanto internamente, cuando nuestra propia culpa y vergüenza nos hace acusarnos a nosotros mismos, como externamente; es decir, cuando otros nos acusan.

Read More
Los Seis Poderes de Satanásy Cómo Vencerlos: Parte 3
April 8, 2021 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Aquí, en la tercera parte, examinaremos el poder de mamón de Satanás, es decir, el dinero. Sin embargo, el poder de Satanás no es simplemente moneda corriente, sino el sistema de economía humana que opera sobre los principios del reino de Satanás.

Read More
Los Seis Poderes de Satanásy Cómo Vencerlos: Parte 2
April 8, 2021 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Aquí, en la segunda parte, examinamos el segundo poder de Satanás, que es el poder de la ley impuesta y la aplicación coercitiva: el poder del gobierno mundano. Por eso a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo; todos los gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia han abrazado su visión de la ley y su visión de la justicia, que es crear reglas y hacerlas cumplir con la imposición de castigos.

Read More
Los Seis Poderes de Satanásy Cómo Vencerlos: Parte 1
April 8, 2021 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

¿Alguna vez ha considerado los diversos poderes que ejerce Satanás para hacer avanzar su reino en la Tierra? Estas son las armas que usa para incitar el temor de Dios y de los demás en nuestros corazones y mentes, y luego nos tienta a practicar estos mismos poderes contra los demás en nuestra lucha para aliviar esos temores, para hacernos sentir seguros, para proveer y para protegernos a nosotros mismos a expensas de los demás.

Read More
La sabiduría del mundo es necedad
January 7, 2021 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

“¿Donde está el hombre sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? (1 Corintios 1:20 NVI84).

Read More
OSIEM ZNAKÓW RYCHŁEGO PRZYJŚCIA JEZUSA
December 24, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

W ciągu świąt Bożego Narodzenia obchodzimy rocznicę pierwszego przyjścia (narodziny) Jezusa. I chociaż jesteśmy wdzięczni za Jego narodziny i zwycięstwo jako naszego Zbawiciela 2000 lat temu, to naszym największym pragnieniem jest Jego drugie przyjście, o którym Biblia mówi tak wiele. Tak więc świętujmy nie tylko narodziny naszego Zbawiciela, ale z tęsknotą wypatrujmy także znaków Jego rychłego powrotu.

Read More
Jezus: uzdrawiająca światłość czy sędzia?
October 13, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Im bliżej przypatrujemy się Jezusowi, tym lepiej zaczynamy rozumieć realność. Jezus jest światłością świata, która rozjaśnia nasze pojęcie na temat królestwa Bożego i Bożej realności oraz ujawnia fałszywy charakter grzechu i zwyczajów grzesznego świata.

Read More
DRZEWO POZNANIA DOBRA I ZŁA: PUŁAPKA CZY OCHRONA?
October 8, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Poniższy blog jest dalszym rozwinięciem bloga z 2014 roku, który pojawił się w odpowiedzi na cytowany poniżej list. Od tego czasu, głębiej badając biblijne prawdy, wiele się nauczyłem i moje zrozumienie wielu zagadnień się pogłębiło – obejmuje ono również temat Drzewa Poznania Dobra i Zła.

Read More
El Santuario Celestial y El Juicio Investigador
September 28, 2020 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

El Escenario La iglesia Adventista fue fundada no sólo sobre la creencia en el inminente regreso de Jesús, pero también sobre la idea de que la iglesia tiene una misión específica de llevar un mensaje especial al mundo para prepararlo para la segunda venida de Cristo.  

Read More
Efezjan 4: Biblijna mądrość a współczesne problemy
September 28, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Często słyszymy, że we współczesnym świecie Biblia nie ma już znaczenia – że jest to zaledwie starożytny tekst dla prymitywnego umysłu. Jednak Biblia jest Słowem Bożym i jest pełna mądrości mającej zastosowanie dla ludzkości w całej historii świata. Na dzisiejszym blogu przeanalizujemy List do Efezjan 4:17‑32 (Biblia Warszawska) i pokażemy, jak prawdy Boże wciąż mają zastosowanie na dzisiaj.

Read More
Las leyes de Diseño de Dios
September 5, 2020 Español (Spanish) Tim Jennings, M.D.

Estimados amigos, muy buenas noches, buenos días y bendiciones para cuando lo puedan leer este material. Pero con cariño he traducido este articulo que me ha sido de mucha bendición. Espero que también para ti lo sea.

Read More
Nadrzędny temat przypowieści Jezusa
August 25, 2020 Polski (Polish) Tim Jennings, M.D.

Przypowieści Jezusa uczą wielu wspaniałych prawd o królestwie Bożym, jednak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje jeden nadrzędny temat, który można zauważyć w każdej z przypowieści. Jest to prawda dotycząca rządów Bożych i realności w Jego królestwie – prawda, że prawo, na którym opierają się rządy Boże,

Read More